נדיה גורביץ'

יום שלישי, 8 ביוני, 2021, 16:10 – 17:30, מרשתת

תקציר:

מכונת מזל מדפיסה שני מספרים שלמים אקראים. אם הם זרים - הנכם מקבלים 10 שקלים. מחיר המשחק הוא 6 ש“ח. האם כדאי לכם להשתתף?

נראה איך ניתן לנחש את התשובה בקלות ואז נוכיח אותה תוך כדי שימוש בפונקציות אריתמטיות

רשימות מהמפגש