תם מאירוביץ'

יום שלישי, 26 באפריל, 2022, 16:10 – 17:30, אולם -101, בניין מתמטיקה

תקציר:

נאמר שלתת-קבוצה סופית $A$ של $Z^d$ יש ריצוף אם קיימת קבוצה $B$ כך ש-$Z^d$ ניתן להצגה כאיחוד זר של הזזות $A$ על ידי איברי $B$.
נאמר של-$A$ יש ריצוף מחזורי אם קיימת $B$ כנ“ל שהיא יתר על כן מחזורית ביחס ל-$d$ הזזות בלתי תלויות לינארית.

האם לכל קבוצה סופית בעלת ריצוף יש ריצוף מחזורי?

השאלה הזו עדיין פתוחה במקרה הכללי, אבל תשובה חיובית ידועה במקרים פרטיים, למשל כאשר גודל הקבוצה $A$ הוא מספר ראשוני או כאשר המימד $d$ הוא $2$ לכל היותר.

בהרצאות נציג מושגים ותיאוריה, משפטים והוכחות לגבי ריצופים והקשר שלהם לדינמיקה (וגם אלגברה ואנליזה).