יאיר הרטמן

יום שלישי, 24 במאי, 2022, 16:10 – 17:30, אולם -101, בניין מתמטיקה

תקציר:

מה צריך בשביל לבנות את המספרים הממשיים? אפסילונים? גבולות? לא בהכרח.

בהרצאה נבנה ביחד את המספרים הממשיים. נא להביא אתכם את המספרים השלמים ואת פעולת החיבור עליהם (מי שחושש שזה לא יספיק שיביא גם בקבוק ספרייט ומספריים)