משה קמנסקי

יום שלישי, 14 במרץ, 2023, 18:10 – 19:30, אולם -101, בניין מתמטיקה

אנא שימו לב לשינוי במקום!

תקציר:

אני אנסה להציג, בצורה מאוד לא פורמלית, כמה צדדים של תורת המודלים, תחום בלוגיקה מתמטית המתמקד במבנה של קבוצות ופונקציות המוגדרות על-ידי נוסחאות בלוגיקה מסדר ראשון. לתחום שימושים מפתיעים במגוון ענפים במתמטיקה, ואני אציג אותו דרך משפחה של שימושים שקשורים בפתרונות של משוואות פולינומיות. ההרצאה לא תניח ידע קודם בלוגיקה או בפתרון משוואות פולינומיות (ולכן הדגש יהיה על אינטואיציה ולא על טענות מדויקות)