התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים במחלקה למתמטיקה ונמצאים בשנת הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון.

התכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים, המתכוונים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים, להיחשף לפעילות מחקרית.

פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי הטבע.

תלמידים המשתתפים בתוכנית “דקלים” ילמדו במסגרת תכנית הלימודים את הקורס “התנסות מחקרית”, במהלך כל סמסטר לימודים, במסגרת קורסי בחירה במחלקה:

  1. 201-17771 התנסות מחקרית 1
  2. 201-17772 התנסות מחקרית 2
  3. 201-17773 התנסות מחקרית 3
  4. 201-17774 התנסות מחקרית 4

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.