2019–20–A

Dr. Luba Sapir

Time and Place:

יום ה 10:00 - 08:00 in בניין אולמות להרצאות [92] חדר 001

Course topics

1) Probability space 2) Law of total probability 3) Conditional probability, independent events 4) Bayes’ law 5) Discrete random variables. Discrete distributions: uniform, Bernoulli, binomial, geometric, Poisson 6) Continuous random variable. Continuous distributions: uniform, exponential, normal 7) Discrete two-dimensional joint random variables 8) Independence of random variables 9) Expectation 10) Variance, covariance, correlation coefficient

University course catalogue: 201.1.2381

Students' Issues

Class Representative
תומר חכם
Aguda Representative
רכזת סיוע אקדמי - מדעי הטבע - אביטל פיימן
Staff Observers