סתיו 2016

פרופ' שחר סמורודינסקי

יום ב 16:00 - 14:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 115
יום ג 12:00 - 10:00 בגולדברגר [28] חדר 301

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.