סתיו 2017

פרופ' שחר סמורודינסקי

שעה ומקום

יום ב 16:00 - 14:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 115
יום ג 12:00 - 10:00 בגולדברגר [28] חדר 301

תוכן הקורס

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.

רשימת הקורסים: 201.1.6081