סתיו 2017

תוכן הקורס

מרחבי מצב ופונקציות תמסורת, יציבות במרחב מצב ויציבות קלט-פלט, מערכות הניתנות לצפייה ולבקרה, תורת מימוש, מטריצות הנקל, משוב של המצב ויצוב של מערכות, משואות ריקטי.

רשימת הקורסים: 201.1.0221