19–2018–א

שעה ומקום

יום ה 14:00 - 12:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 205

תוכן הקורס

  • סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם
  • קלט ופלט
  • תנאים ולולאות
  • רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים
  • פונקציות
  • רקורסיה
  • תכנות מונחה עצמים
  • מודולים
  • הערכת סיבוכיות חישובית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 202.1.9041

פניות סטודנטים

סגל חיצוני