שלישי 16:00 - 17:00, אולם -101

שלישי 18:30 - 20:00, אולם 101-

מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

שלישי 10:50 - 12:00, אולם -101

שלישי 14:30 - 15:30, אולם -101

חמישי 14:00 - 16:00, אולם -101