אשנב למתמטיקה Ical Atom Pdf Ml

Tuesday 18:10 – 19:30 , אולם 101-

מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

AGNT Ical Atom Pdf

Wednesday 15:10 – 16:25 , -101

A venue for invited and local speakers to present their research on topics surrounding algebraic geometry and number theory, broadly conceived.

Colloquium Ical Atom Pdf Ml

Tuesday 14:30 – 15:30 , Math -101

Combinatorics Seminar Ical Atom Pdf

Tuesday 13:00 – 14:00 , -101

Representation Theory Ical Atom Pdf

Wednesday 10:10 – 12:00 , 58-201

In the seminar we discuss construction of exceptional algebraic groups, both split and non-split via Jordan algebras and composition algebras. We further plan to discuss minimal representations on those groups and the theta correspondence for dual pairs in exceptional groups. Occasionally, guest lectures on various topics on representation theory and automorphic forms will take place.