שלישי 18:30 - 20:00, אולם 101-

מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

Wednesday 15:10 - 16:30, Math -101

Thursday 14:00 - 16:00, Math -101

Tuesday 14:30 - 15:30, Math -101

Sunday 14:30 - 15:30, -101

Tuesday 12:15 - 13:30, Math -101

Monday 14:00 - 15:00, Math -101

Tuesday 10:50 - 12:00, Math -101