שני 18:30 - 20:00, אולם 101-

מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

Wednesday 15:10 - 16:30, Math -101

Tuesday 14:30 - 15:30, Math -101