המתמטיקה והפיסיקה התפתחו במקביל ויש ביניהם קשרי גומלין והפריה הדדית. לפיכך, מדובר בשילוב לימודים טבעי ומקובל. התכנית הדו-מחלקתית לתואר ראשון במתמטיקה ובפיסיקה מיועדת לתלמידים אשר מעוניינים לשלב בין התחומים תוך מתן משקל דומה ללימודים בכל אחת מהמחלקות. ניתן להמשיך מתכנית הלימודים לתואר שני הן במתמטיקה והן בפיסיקה, אך כדי להימנע מהצורך בהשלמות, יש לשים לב לבחור בקורסים מתאימים במסגרת קורסי הבחירה לקראת סוף התואר.

תלמידים המעוניינים לשים דגש רב יותר על לימודי המתמטיקה יכולים ללמוד לתואר ראשי במתמטיקה עם חטיבה בפיסיקה, ואילו תלמידי פיסיקה המעוניינים רק ללמוד כמה מקורסי היסוד במתמטיקה ברמה גבוהה יותר מהנדרש בלימודי הפיסיקה יכולים לבחור באפשרות של לימודי פיסיקה כמחלקה ראשית עם חטיבה במתמטיקה.

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.

Mandatory math studies - Math-Physics 53.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Additional core math courses - Math-Physics
Additional core math courses - Math-Physics.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
8.0
0231 Fourier Analysis 4/0 4.0 Spring
8001 Probability 4/0 4.0 Fall

Mandatory physics studies 0 Credits

The Courses In the Following List Should Be Taken

 • 203.1.1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה
 • 203.1.1161 מבוא לפיסיקה מודרנית 2
 • 203.1.1281 פיסיקה 1 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2371 פיסיקה 2 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2121 פיסיקה 3
 • 203.1.2281 מכניקה אנליטית
 • 203.1.2381 אלקטרודינמיקה 1
 • 203.1.2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.3141 תורת הקוונטים 1
 • 203.1.3241 תורת הקוונטים 2
 • 203.1.2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
 • 203.1.2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
 • 203.1.2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1

Elective studies - Math-Physics 0 Credits

על התלמיד ללמוד קורסי בחירה על מנת להשלים את סך נקודות הזכות לתואר. מתוך קורסי הבחירה, לפחות שניים צריכים להיות מהמחלקה למתמטיקה, ולפחות שניים מהמחלקה לפיסיקה. יתר הקורסים יכולים להיות קורסי בחירה כלליים.

בעת בחירת הקורסים, מומלץ להתחשב בדרישות ללימודי המשך.

general mandatory studies 2.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Mandatory English courses
Mandatory English courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
153.1.5051 Advanced English 2 4/0 2.0 Fall, Spring
Mandatory general courses
Mandatory general courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
0.0
299.1.1121 Library Orientation 0/0 0.0 Fall, Spring
900.5.5001 Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0/0 0.0 Fall, Spring