המתמטיקה והפיסיקה התפתחו במקביל ויש ביניהם קשרי גומלין והפריה הדדית. לפיכך, מדובר בשילוב לימודים טבעי ומקובל. התכנית הדו-מחלקתית לתואר ראשון במתמטיקה ובפיסיקה מיועדת לתלמידים אשר מעוניינים לשלב בין התחומים תוך מתן משקל דומה ללימודים בכל אחת מהמחלקות. ניתן להמשיך מתכנית הלימודים לתואר שני הן במתמטיקה והן בפיסיקה, אך כדי להימנע מהצורך בהשלמות, יש לשים לב לבחור בקורסים מתאימים במסגרת קורסי הבחירה לקראת סוף התואר.

תלמידים המעוניינים לשים דגש רב יותר על לימודי המתמטיקה יכולים ללמוד לתואר ראשי במתמטיקה עם חטיבה בפיסיקה, ואילו תלמידי פיסיקה המעוניינים רק ללמוד כמה מקורסי היסוד במתמטיקה ברמה גבוהה יותר מהנדרש בלימודי הפיסיקה יכולים לבחור באפשרות של לימודי פיסיקה כמחלקה ראשית עם חטיבה במתמטיקה.

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף

דרישות המסלול

על מנת לסיים את התואר במסלול זה, יש למלא את כל הדרישות הבאות. שימו לב שהדרישות אינן זרות: קורס נתון עשוי למלא יותר מדרישה אחת.

לימודי חובה במתמטיקה במסלול מתמטיקה-פיסיקה 53.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה נוספים במתמטיקה, מסלול מתמטיקה-פיסיקה
קורסי חובה נוספים במתמטיקה, מסלול מתמטיקה-פיסיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
0231 אנליזת פורייה 4\0 4.0 אביב
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו

לימודי חובה בפיסיקה 0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים מתוך

 • 203.1.1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה
 • 203.1.1161 מבוא לפיסיקה מודרנית 2
 • 203.1.1281 פיסיקה 1 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2371 פיסיקה 2 – לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2121 פיסיקה 3
 • 203.1.2281 מכניקה אנליטית
 • 203.1.2381 אלקטרודינמיקה 1
 • 203.1.2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.3141 תורת הקוונטים 1
 • 203.1.3241 תורת הקוונטים 2
 • 203.1.2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
 • 203.1.2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
 • 203.1.2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה
 • 203.1.2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1

לימודי בחירה במסלול מתמטיקה-פיסיקה 0 נק“ז

על התלמיד ללמוד קורסי בחירה על מנת להשלים את סך נקודות הזכות לתואר. מתוך קורסי הבחירה, לפחות שניים צריכים להיות מהמחלקה למתמטיקה, ולפחות שניים מהמחלקה לפיסיקה. יתר הקורסים יכולים להיות קורסי בחירה כלליים.

בעת בחירת הקורסים, מומלץ להתחשב בדרישות ללימודי המשך.

לימודי חובה כלליים 2.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב