התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים בלימודים במתמטיקה טהורה ובמדעי המחשב. בניגוד לתכנית המשולבת, הדגש בצד המתמטי של התכנית הוא על קורסי יסוד במתמטיקה הטהורה אשר מהווים בסיס ללימודים מתקדמים. לסטודנטים בוגרי התכנית יהיה רקע רחב בשני התחומים, והם יוכלו להמשיך לתואר השני באוניברסיטת בן גוריון במתמטיקה או במדעי המחשב ללא צורך בקורסי השלמה. משך התכנית 8 סמסטרים ובוגרי התכנית יקבלו תואר כפול – תואר בוגר במתמטיקה ותואר בוגר במדעי המחשב. הקבלה לתכנית תיעשה בסוף השנה הראשונה, מקרב התלמידים אשר לומדים במסלולים אחרים במתמטיקה או במדעי המחשב, או במחלקות קרובות, אשר סיימו את לימודי השנה הראשונה בהצטיינות.

על תלמידי התכנית לשמור על ממוצע ציונים מצטבר של 80 ומעלה בכל אחת מהמחלקות (תלמידים בעלי ממוצע ציונים נמוך יותר יוכלו להישאר בתכנית באישור חריג של ועדת ההוראה.)

לפרטים מלאים על תכנית הלימודים

Dependency Graph

Nodes are draggable, double click for more info

The Degree Requirements

To satisfy this degree program, each of the following requirements should be satisfied. Note that these are not mutually exclusive: a given course may satisfy more than one requirement.

Mandatory math studies 65.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Basic mandatory courses
Basic mandatory courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
28.0
1011 Infinitesimal Calculus 1 4/2 5.0 Fall
1021 Infinitesimal Calculus 2 4/2 5.0 Spring
1051 Introduction to Analysis 4/0 4.0 Fall
7011 Algebra 1 for CS 4/2 5.0 Fall
7021 Algebra 2 for CS 4/2 5.0 Spring
8001 Probability 4/0 4.0 Fall
Advanced mandatory math courses
Advanced mandatory math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
24.0
0061 Ordinary Differential Equations 4/0 4.0 Spring
0091 Introduction to Topology 4/0 4.0 Spring
0251 Theory of Functions of a Complex Variable 4/0 4.0 Spring
1031 Geometric infinitesimal calculus 1 4/0 4.0 Fall
1041 Geometric infinitesimal calculus 2 4/0 4.0 Spring
7031 Algebraic Structures 4/0 4.0 Fall
Additional core math courses
Additional core math courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
9.0
0171 Introduction to Set Theory 4/0 4.0 Spring
2201 Discrete Mathematics 4/2 5.0 Fall
Mandatory math for CS
Mandatory math for CS.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
0121 Approximation Theory 4/0 4.0 Spring

Mandatory Elective Algebra at least 1 course

At least 1 course from the following course list:

Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
12.0
6031 Theory of Numbers 4/0 4.0 Fall
7041 Field Theory and Galois Theory(*) 4/0 4.0 Spring
7071 Introduction to Commutative Algebra(*) 4/0 4.0 Fall

Mandatory Elective Analysis at least 1 course

At least 1 course from the following course list:

Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
8.0
0081 Fundamentals of Measure Theory(*) 4/0 4.0 Fall
0291 Integral Transforms and Partial Differential Equations 4/0 4.0 Fall

Mathematics elective at least 26.0 credits

Elective math courses given by the department. The courses are advertised on the department webpage before each term.

Mandatory general studies 2.0 Credits

The courses in each of the following lists should be taken

Mandatory general courses
Mandatory general courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
Total Credits
0.0
299.1.1121 Library Orientation 0/0 0.0 Fall, Spring
900.5.5001 Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0/0 0.0 Fall, Spring
Mandatory English courses
Mandatory English courses.
Id
Course Name
Hours
Credits
Terms
Requires
153.1.5051 Advanced English 2 4/0 2.0 Fall, Spring

Mandatory studies in other department 0 Credits

יש להשלים את דרישות הלימודים בתואר מדעי המחשב ראשי, למעט קורסי המתמטיקה המופיעים שם, ולמעט הקורסים הבאים:

  • מבנים בדידים וקומבינטוריקה 202-11061
  • מבוא לאנליזה נומרית 202-13011