מבוא לתורת המודלים

עדכון חשוב

המפגש הראשון בקורס יהיה בשבוע השני של הסמסטר, כלומר ב-14 במרץ. לא יתקיים מפגש בשבוע הראשון.

נושא הקורס

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים, עם מוטיבציה ושימושים עבור מבנים ותורות סטנדרטיות. נקווה לכסות את המושגים הבאים:

  • טיפוסים ומרחבי טיפוסים
  • מודלים רוויים והומוגניים
  • חילוץ כמתים והשלמה מודלית
  • חילוץ דמיוניים
  • חבורות ושדות גדירים
דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים מלוגיקה: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט הקומפקטיות. בנוסח, מומלץ להכיר מושגים בסיסיים מתורת השדות, טופולוגיה והסתברות

רשימות

רשימות לקורס נמצאות כאן. הן יתעדכנו במהלך הקורס (עדכון אחרון: 17:20 ביום שלישי, 17 באפריל, 2018)

מקורות נוספים

נשתמש חלקית במקורות הבאים:

  • Model Theory: An introduction, D. Marker
  • A course in Model Theory, K. Tent, M. Ziegler
  • A course in Model Theory, B. Poizat
  • Model Theory (lecture notes), A. Pillay
  • A guide to NIP theories, P. Simon

פרטים טכניים

הקורס בקטלוג הקורסים

מרצה

ד"ר משה קמנסקי

פרטי ההרצאות

ימי רביעי, 8:00–10:00

שעות קבלה

, חדר 104, בניין מתמטיקה (58).

קביעת הציון

הציון ייקבע על בסיס השתתפות והרצאה בסוף הקורס