18–2017–ב

ד"ר משה קמנסקי

נושאי לימוד

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים:

  • חילוץ כמתים
  • שימושים באלגברה לרבות שדות סגורים אלגברית ושדות סגורים ממשית
  • טיפוסים ומודלים רוויים

בהינתן זמן מספיק ניגע בנושאים הבאים: - השערת Vaught והניתוח של Morley של מודלים בני מניה - תורות $\omega$-יציבות ודרגת מורלי - גבולות Fraisse

דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט השלמות של גדל ומשפט הקומפקטיות.

דרישות והרכב ציון הקורס

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים, עם מוטיבציה ושימושים עבור מבנים ותורות סטנדרטיות. נקווה לכסות את המושגים הבאים:

  • טיפוסים ומרחבי טיפוסים
  • מודלים רוויים והומוגניים
  • חילוץ כמתים והשלמה מודלית
  • חילוץ דמיוניים
  • חבורות ושדות גדירים
דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים מלוגיקה: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט הקומפקטיות. בנוסח, מומלץ להכיר מושגים בסיסיים מתורת השדות, טופולוגיה והסתברות

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0091