עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

אשנב למתמטיקה

אין אשנב

מרץ 19, 18:10-19:30, 2019, אולם 101-

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

Purim

מרץ 21, 11:10-12:00, 2019, -101

מרצה

Holiday


תאריכים אחרים