עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

On the relation between topological entropy and asymptotic pairs

ינו 27, 11:10-12:00, 2020, -101

מרצה

Sebastián Barbieri (Université de Bordeaux)

תקציר

I will present some results that state that under certain topological conditions, any action of a countable amenable group with positive topological entropy admits off-diagonal asymptotic pairs. I shall explain the latest results on this topic and present a new approach, inspired from thermodynamical formalism and developed in collaboration with Felipe García-Ramos and Hanfeng Li, which unifies all previous results and yields new classes of algebraic actions for which positive entropy yields non-triviality of their associated homoclinic group.


תאריכים אחרים