פוסטדוקטורנטים

תמונה
שם
מארחים
ד“ר דניאל לוקהארט Scholars@BGU 311 פרופ‘ יאיר גלזנר
ד“ר קארל כרייסט Scholars@BGU 311 פרופ‘ איליה טיומקין
ד“ר ילנה יודיצקי Scholars@BGU 311 פרופ‘ שחר סמורודינסקי
ד“ר ג‘יי. סי. סאונדרס Scholars@BGU 301 פרופ‘ דניאל ברנד
Dr. Valeriy Pchelincev Scholars@BGU 121 77882 פרופ‘ אמריטוס ולדימיר גולדשטיין
Dr. Alberto Fernandez Boix Scholars@BGU
121 77882 פרופ‘ דמיטרי קרנר
Dr. Andrea Vaccaro Scholars@BGU 318 61689 פרופ‘ אילן הירשברג
ד“ר דניאל ינגברטסון Scholars@BGU 016 61689 פרופ‘ פיודור פקוביץ
ד“ר Rodrigo Mendes Scholars@BGU
Dr. Esther Elbaz Saban Scholars@BGU 14 28385 ד“ר משה קמנסקי
Dr. Stephen Moore Scholars@BGU 121 77882
Dr. Eliana Barriga Scholars@BGU 311 פרופ‘ אסף חסון וד“ר משה קמנסקי
Dr. David Jarossay Scholars@BGU ד“ר ישי דן-כהן ופרופ‘ אמנון בסר
Dr. Mattia Ornaghi Scholars@BGU פרופ‘ אמנון יקותיאלי
ד“ר אסף חורב Scholars@BGU
ד“ר ג‘רמיאס אפרליין Scholars@BGU 016 פרופ‘ תם מאירוביץ
Dr. Saurabh Singh Scholars@BGU פרופ‘ אמנון יקותיאלי
Dr. Michael Wan Scholars@BGU 311 77831
ד“ר יתיר הלוי Scholars@BGU -127 ד“ר משה קמנסקי ופרופ‘ אסף חסון
Dr. Charles Wolf Scholars@BGU 311 77831 פרופ‘ שחר סמורודינסקי

הערות

  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת