קורסים לתואר ראשון

מושגי יסוד, משוואות מסדר ראשון, משוואות ליניאריות מסדר שני, התמרת לפלס, קונוולוציה, מערכות משוואות, משואות מסדר n, פתרונות על ידי טורים, משוואות אוילר.

יריעות דיפרנציאביליות משוכנות במרחב האוקלידי עם שפה. המרחב המשיק, הנורמל, שדות וקטורים. יריעות אוריינטביליות, אוריינטציית הנורמל החיצוני. פירוקי יחידה חלקים. תבניות דיפרנציאליות על יריעות משוכנות. הנגזרת החיצונית. אינטגרציה של תבניות דיפרנציאליות ומשפט סטוקס המוכלל. ניסוחים קלאסיים של מקרים פרטיים (גרדיינט, רוטור ודיברגנץ ומשפטי גרין, סטוקס וגאוס). תבניות סגורות ומדויקות. שדות וקטוריים משמרים וקיום הפוטנציאל. שימושים למשוואות דיפרנציאליות מדויקות. מבוא לגיאומטריה דיפרנציאלית: עקמומיות של עקומים ומשטחים במרחב התלת מימדי, העתקת גאוס משפט גאוס-בונה (אם יתיר הזמן).

 • משפטים בסיסיים והגדרות: קבוצות קמורות, צרוף קמור, למת ההפרדה, משפט הלי, משפט רדון, משפט קרתאודורי, נקודת מרכז, משפט טברברג, גרפים מישוריים, משפט קבה, הוכחת המפריד לגרפים מישוריים של ליפטון טרג`ן באמצעות קבה.
 • גרפים גאומטריים: למת החיתוכים. שימושים לבעיות ארדס: בעיות חילה בין נקודות ועקומים, בעיית המרחקים הזהים, בעיית ספירת מרחקים שונים, למת בחירה של נק בתוך עיגולים. נק בתוך סימפלקסים. ספירת חציות של קבוצת נקודות על-ידי על-מישורים. שימוש בחילות לבעיות בתורת המספרים האדיטיבית.
 • בעיות צביעה וטרנסברסלים להיפר גרפים גאומטריים: מימד וי סי, רשתות אפסילון ורשתות אפסילון חלשות לקבוצות קמורות. צביעות חסרות קונפליקטים.
 • מערכים: סדרות דבנפורט שינצל ושימושיהן לתתי מבנים במערכים.
 • תורת רמזי גאומטרית: משפט ארדס סקרס לקבוצות קמורות. שימושים של משפט דילוורס, גרפים קווזי מישוריים.
 1. חשבון אינטגרלי ושימושיו: האינטגרל המסוים וסכומי רימן, אינטגרביליות של פונקציות חסומות בעלות מספר בן מנייה של נקודות אי-רציפות (ההוכחה רק עבור פונקציות רציפות ופונקציות מונוטוניות), פונקציות קדומות והמשפט היסודי של חדו“א. שיטות אינטגרציה: אינטגרציה בחלקים, החלפת משתנה, שברים חלקיים (ללא הוכחה). שימושים של האינטגרל לחישובי שטח, נפח גוף סיבוב ואורך המסילה. אינטגרל לא אמיתי ומבחני התכנסות עבור פונקציות חיוביות. שימוש להתכנסות של טורים.
 2. פונקציות מרובות משתנים: קבוצות פתוחות, קבוצות סגורות וקבוצות קומפקטיות. פונקציות מרובות משתנים, גרף של פונקציה, קווי ומשטחי רמה, העתקות, מסילות, קשירות מסילתית.
 3. גבולות ורציפות: הגדרות, האריתמטיקה של גבולות, משפטי ווירשטראס, משפט ערך הביניים.
 4. חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים: נגזרות חלקיות וכיווניות, דיפרנציאביליות והמישור המשיק, כלל השרשרת, האורתוגונליות של הגרדיאנט לקווי ומשטחי רמה, פונקציות סתומות, משפט הפונקציה הסתומה עבור עקום במישור ומשטח במרחב (ללא הוכחה), ההסיאן, קירוב טיילור מסדר שני, נקודות קריטיות ומיונן (המיון רק במימד 2). בעיות קיצון: כופלי לגרנז‘, מורד הגרדיאנט.
 5. חשבון אינטגרלי במימד 2: האינטגרל המסוים במימד 2, אינטגרל חוזר והחלפת סדר האינטגרציה, החלפת משתנים (ללא הוכחה), קואורדינטות קוטביות, שימוש באינטגרל לחישובי נפחים. ככל שיאפשר הזמן: אינטגרל במימד 3.

שרשרות מרקוב, תהליכים פואסוניים, תהליכי לידה ומוות, תהליכי בראון, תהליכי הסתעפות.

מספרים ממשיים (ללא חתכי דדקינד). סופרמום כאקסיומה. סדרות מתכנסות, תתי סדרות, סדרה מונוטונית וחסומה, גבולות עליונים ותחתונים. טורים: סכומים חלקיים, מתכנסים ומתבדרים, דוגמאות, טורים אי שלילייים, מבחני שורש, מנה, טורים כלליים, דיריכלה, לייבנייץ (סימנים מתחלפים), התכנסות בהחלט גוררת התכנסות (ללא הוכחה). גבול של פונקציה, רציפות, רציפות הפונקציות האלמנטריות, אקסטרמום בקטע סגור. הנגזרת של פונקציה, משפט הערך הממוצע של לגרנג‘, נגזרות מספר גבוה, לופיטל, משפט טיילור, הערכות שגיאה, הרבה דוגמאות. אינטגרל רימן: רק עם פונקציות רציפות למקוטעין (מספר נקודות אי-רציפות סופי). סכומי רימן והגדרת האינטגרל, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, וקיום פונקציות קדומות. שיטות אינטגרציה: אינטגרציה בחלקים, חילוף משתנים, שברים חלקיים (ללא הוכחה מלאה), אינטגרלים לא אמיתיים, שימושים של אינטגרציה, הערכה של טורים באמצעות אינטגרלים מושג ה- O, ה-o ו- ? (למשל: ??“dx“ /“x“ ” עם ידי השוואה ע“ ל ?”k=1“ ^“N“ ?“1“ /“k“ ” =?“ (”logN“ )). חישובים מקורבים למומנטים ?”n=1“ ^“N“ ?“n“ ^“?“ , נוסחת Stirling.

. מספרים מרוכבים: הצגה קרטזית והצגה קוטבית. פונקציות מרוכבות, תכונות יסודיות של פונקציות אנליטיות, הפונקציה המעריכית, פונקציות טריגונומטריות. הגדרת אינטגרל קווי, נוסחת קושי. רזידואוס וקוטב. שימושים ברזידואוס לחישוב של אינטגרלים לא אמיתיים. 2. מרחבי מכפלה פנימית של פונקציות. מערכות אורתוגונליות ומערכות אורתונורמליות. טורי פורייה מוכללים. משפט היטל אורתוגונלי. אי-שוויון בסל, שוויון פרסבל. 3. טורי פורייה טריגונומטריים. טור פורייה מרוכב. טורי פורייה בקטעים שונים. התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה של טור פורייה. שלמות של מערכת טריגונומטרית ושוויון פרסבל. גזירה ואינטגרציה של טור פורייה. 4. אינטגרל פורייה כגבול של טור פורייה. התמרת פורייה: הגדרה ותכונות יסודיות. התמרת פורייה הפוכה. משפט הקונבולוציה, שוויון פרסבל עבור התמרת פורייה. הקשר בין התמרת פורייה והתמרת לפלס. שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, שימושים לעיבוד אותות. 5. תורת ההתפלגויות (דיסטריבוציות). פונקציית הביסייד, פונקצית דלטה. גזירת התפלגויות. סדרות מתכנסות של התפלגויות. התמרת פורייה במרחב התפלגויות.

ראה סילבוס באנגלית

 • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
 • מספרים ראשוניים.
 • קונגרואציה.
 • שאריות רבועיות.
 • שרשים פרמיטיביים.
 • שברים משולבים.
 • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
 • יסודות תורת המספרים האלגברית
 • חוגים ומודולים, חוגי פולינומים במספר משתנים מעל שדה,
 • סדרים על מונומים ואלגוריתם החלוקה עם שארית במספר משתנים,
 • בסיסי גרבנר והאלגוריתם של בוכברגר, אלימינציה ופתרון משוואות
 • שימושים של בסיסי גרבנר:
  • תכנות בשלמים
  • צביעת גרפים
  • רובוטיקה
  • תורת הקודים
  • קומבינטוריקה ועוד
 • פונקצית הילברט וטור הילברט, שיטות להאצת האלגוריתם של בוכברגר, אלגוריתמי f4 ו- f5.
 1. מבוא לסקלרים ווקטורים: פעולות עם סקלרים ווקטורים, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, משוואות וקטוריות, אינדקסים קשורים וחופשיים, הסכם הסכימה של איינשטיין, הדלתא של קרונקר, סימן לוי-צ‘יוויטה.
 2. מבוא לפונקציות: סוגי פונקציות, רציפות, גבולות, נגזרת, אינטגרלים, שיטות אינטגרציה, טור טיילור, טור טיילור עם שארית.
 3. פונקציות עם קלט סקלרי ופלט וקטורי: מסילות במרחב, וקטור משיק, וקטור ניצב, מהירות, תאוצה, עקמומיות, פיתול. בסיס פרנה-סרה והשוואה לקינמטיקה.
 4. פונקציות עם קלט וקטורי ופלט סקלרי: נקודות קיצון, קווי גובה, גרדיינט, נגזרת כיוונית, מרחב משיק.
 5. אינטגרלים כפולים ומשולשים
 6. פונקציות עם קלט וקטורי ופלט וקטורי: שדות משמרים ושדות מערבולתיים, דיברגנס, רוטור, אינטגרל מסלולי, אינטגרל משטחי, חוק סטוקס וגאוס
 7. משוואות דיפרנציאליות: סדר ראשון, סדר שני (פתרונות של מתנד הרמוני מאולץ ומרוסן)
 8. סיבובים במרחב, סקלרים, וקטורים וטנזורים
 9. קואורדינטות עקומות אורתוגונליות
 1. סקירת מבוא ודוגמאות בסיסיות. נקודות קיצון מנוונות של פונקציות. נקודות סינגולריות של עקומות.
 2. פונקציות הולומורפיות ומשפט הכנה של ויירשטרס. חוג מקומי ונבט של קבוצה/פונקציה.
 3. נקודת קיצון של פונקציה. דפורמציה ומורסיפיקציה. נבטים ה“מוגדרים-סופית“.
 4. מיון של סינגולריות פשוטות. אינווריאנטים בסיסיים של נקודה סינגולרית. סינגולריות של עקום מישורי. פיצול לענפים ופיתוח של פיויזו.
 5. לפי הזמן שיישאר ורצון של הקבוצה נתמקד באחד הנושאים הבאים: א. התרת סינגולריות של עקום מישורי; ב. אינווריאנטים טופולוגיים של סינגולריות של עקום מישורי ופיברצית מילנור; ג. דפורמציה וורסאלית ודיסקרימיננט.

הקורס יכסה רעיונות מרכזיים בשיטות מרכזיות בתורת הקבוצות הקלאסית, ללא הפיתוח אקסיומטי הדרוש להוכחת משפטי אי-תלות. הקורס מיועד לתלמידי שנים ב-ג ומטרתו להכשיר את שומעיו להשתמש במגוון העשיר של שיטות תורת קבוצתיות בענפים שונים של מתמטיקה.

סילבוס
 • דיון במושג העצמה וחישוב עצמות של קבוצות שונות.
 • קבוצות של מספרים ממשיים. נגזרת קנטור-בנדיקסון. המבנה של קבוצות סגורות.
 • מהי השערת הרצף.
 • סודרים. מהם הסודרים הניתנים לשיכון בישר. משפטי קיום של סודרים.
 • רקורסיה טרנספיניטית
 • אקסיומת הבחירה וניסוחיה השונים. שימושים באלגברה וגאומטריה.
 • מונים כסודרים פותחים. פונקציית הקופינליות. מונים סדירים ומונים חריגים.
 • נוסחת האוסדורף, הלמה של קניג. האילוצים על חשבון מונים.
 • אידאלים ומסננים. על-מסננים ושימושיהם.
 • מסנן הקבוצות הסגורות ולא חסומות של מונה סדיר. נורמליות. למת פודור. שימושים.
 • משפטי חלוקה של מונים וסודרים. משפט רמזי. משפט ארדש-ראדו. משפט דושניק-מילר. שימושים.
 • קומבינטוריקה של מונים חריגים. משפט סילבר.
 • משפטי חלוקה שליליים. משפט טודורצ‘ביץ.
 • נושאים נוספים.

הקורס יציג את תורת המשחקים בעיקר מנקודת מבט מתימטית. הנושאים שיכוסו:

 1. משחקים קומבינטוריים.
 2. משחקי שני שחקנים סכום אפס.
 3. תכנון ליניארי.
 4. משחקי סכום כללי.
 5. נקודות שווי-משקל.
 6. משחקי תור אקראי.
 7. התאמות יציבות.
 8. הצבעות.
נושאים
 1. מבוא ומושגים בסיסיים.
 2. חסמים על גודל קודים.
 3. שדות סופיים.
 4. קודים ליניאריים.
 5. קודים מושלמים.
 6. קודים ציקליים.
 7. אריזות כדורים.
 8. חסמים אסימפטוטיים על גודל קודים.

פונקציות אלמנטריות בסיסיות. פונקציות חד-חד ערכיות, הפוכות, מונוטוניות, זוגיות ואי זוגיות. פונקציה מורכבת. גבול של פונקציה. המספר e. גבולות חד-צדדיים. רציפות של פונקציה. תכונות של פונקציה רציפה. 2. מושג הנגזרת. כללי גזירה. נגזרת מסדר גבוה. נגזרת של פונקציה מורכבת. כלל לופיטל. חישוב גבולות. דיפרנציאל. 3. חקירת פונקציה. תחומי עליה וירידה, קמירות וקעירות. נקודות פיתול. מקסימום ומינימום מקומיים. אסימפטוטות. חקירה מלאה של פונקציה. גמישות. שימושים בכלכלה.4. פונקציה קדומה ואינטגרל לא מסויים. כללי אינטגרציה. אינטגרלים מידיים. האינטגרל המסוים. חישוב שטחים. שימושי האינטגרל בכלכלה. אינטגרלים לא אמיתיים. 5. מושג הפונקציה של כמה משתנים. עקומות שוות ערך. נגזרות חלקיות מסדר שני. דיפרנציאל שלם. כלל השרשרת. פונקציות סתומות ונגזרתן. פונקציות הומוגניות ותכונותיהן. 6. אקסטרמום של פונקציה של שני משתנים. מקסימום ומינימים מקומי. תנאי הכרחי לקיום אקסטרמום מקומי. תנאי מספיק. אקסטרמום בתנאי. שיטת כופלי לגרנז‘. 7. מטריצות. מושגים יסודיים על מטריצות. פעולות אלמנטריות במטריצות. מטריצה הפוכה. פתרון מערכת של משוואות ליניאריות בעזרת מטריצה הפוכה.

. מד‘’ח לינאריות מסדר 2: מיון, צורה קנונית.2. טורי פוריה (הגדרה, משפט פוריה, המשכיות זוגית ואי-זוגית, נגזרת, התכנסות במידה שווה).3. דוגמאות: משוואת החום (בעיות דיריכלה וניומן), משוואת הגלים (mixed type problem), משוואת הפוטנציאל על מלבן.4. סופרפוזיציה של פתרונות; משוואות אי-הומוגניות.5. משוואת החום האי-סופית והחצי אי-סופית: אינטגרל פוריה, פונקציית גרין, עקרון דוהמל.6. משוואת הגלים האיסופית והחצי אי-סופית: פתרון דלמבר.7. משוואת הפוטנציאל על העיגול: נוסחת פואסון, פתרון כטור.

 1. שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.

 2. משוואות לינאריות: פעולות אלמנטריות, דירוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.

 3. מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.

 4. חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הופכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.טרנספורמציות לינאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.

מבוא - אובייקטים קומבינטוריים:הצגה, זיהוי, סימטריה, מנייה אנליטית ומנייה קונסטרוקטיבית. 1. חבורות תמורות ופירוט קומבינטורי. חבורות תמורות. מבוא לתורת Polya .הבעיה של איזומורפיזם של גרפים. 2. שדות סופיים ושימושיהם. שדות סופיים. תורת הקודים. מבני חילה ומערכי בלוקים. 3. גרפים עם סימטריה חזקה. גרפים של קיילי. גרפים רגולריים חזק. קוביות $n$-מימדיות וגרפים טרנזיטיביים לפי מרחק. 4. דוגמאות של שימושים. תיכנון ניסויים סטטיסטיים. קריפטוגרפיה. שעשועיים מתמטיים.

מרחבים טופולוגיים ופונקציות רציפות (מרחבי מכפלה, מרחבי מנה ומרחבים מטריים). קשירות וקומפקטיות. תנאי מניה והפרדה (הלמה של אוריסון, משפט המטריזציה של אוריסון, חלוקת קטע היחידה). משפט טיכונוף וקומפקטיפיקציית סטון-צ‘ך. משפטי מטריזציה ופרה-קומפקטיות.

חלק א: לוגיקה ותורת הקבוצות: תחשיב הפסוקים, אופרטורים בוליאניים וטבלאות האמת שלהם, ערך האמת של פסוקים בהשמה (ללא הגדרה אינדוקטיבית עדיין), שקילות לוגית וגרירה לוגית, טאוטולוגיות ופסוקים שקריים, הטאוטולוגיות החשובות, חוקי הפילוג, ונוסחאות דה-מורגן. קבוצות: שייכות, איחוד, חיתוך, הפרש, חזקה ומכפלה קרטזית, מושג היחס, יחסי שקילות, קבוצת המנה, יחס סדר חלקי, פונקציות. חד חד ערכי ועל, הפיכות של פונקציה, הרכבה.אקסיומת האינדוקציה הטבעית וצורותיה,

חלק ב: קבוצות סופיות וקבוצות אינסופיות. מבוא לחשבון עוצמות. קבוצות שעוצמתן שווה לעוצמת קבוצות המספרים הטבעיים. משפט קנטור על עוצמת קבוצת החזקה.

חלק ג: קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, מקדמים בינומיאליים שיטת ההכלה וההדחה, רקורסיה ונוסחאות נסיגה.

חלק ד‘ (גרפים): מושג כללי של גרף, דוגמאות, משפטים בסיסיים (סכום דרגות) ייצוג (מטריצת שכנויות ומטריצת חילה) קשירות. גרפי אוילר. גרפים דו-צדדיים וזיווגים, משפט הול. צביעות, שימושים

. מושגי יסוד: משוואות מסדר ראשון, פתרון כללי, בעיות תנאי התחלה, פתרון פרטי. משוואות לינאריות, עם משתנים נפרדים, מדויקות, הומוגניות. גורם אינטגרציה. משפט הקיום ויחידות (ללא הוכחה). משוואת ריקטי, ברנולי. מערכת משוואות לינאריות מסדר ראשון. פתרון בעזרת חשבון מטריצות. משוואות לינאריות מסדר שני. משוואות לא הומוגניות, וורונסקיאן. משוואת אוילר. משוואות ליניאריות מסדר n. 2. התמרת לפלס, תכונות התמרת לפלס, פתרון משוואות ליניאריות לא הומוגניות באמצעות התמרת לפלס, פונקצית הביסייד (מדרגה), פונקציות רציפות למקוטעין, פונקצית דלטה.3. התמרת פוריה, תכונות התמרת פוריה. קוסינוס וסינוס התמרת פוריה. פתרון משוואות אינטגרליות באמצעות התמרת פוריה.

 1. פעולות על קבוצות, סימון לוגי, יחסים.

 2. מניה בסדר של אובייקטים קומבינטוריים: מספרים שלמים, פונקציות, עיקרונות ראשונים של פירוט.

 3. קומבינטוריקה אלמנטרית: קבוצות, רב-קבוצות וסידוריהן; מקדמים בינומיאליים ומולטינומיאליים.

 4. עקרון ההכלה ודחייה, פונקצית אוילר.

 5. גרפים: הצגת גרפים ואיזומורפיזם.

 6. רקורסיה ופונקציות יוצרות: הגדרות רקורסיביות, פונקציות יוצרות רגילות ואקספוננציאליות, רקורסיה לינארית עם מקדמים קבועים.

 7. אריתמטיקה מודולרית: קונגרואנטיות של מספרים שלמים, $\mathbb{Z}_m$, האיברים ההפיכים ב-$\mathbb{Z}_m$.

 8. מבנים אלגבריים: אקסיומות ודוגמאות של חבורות, חבורות ותתי חבורות ציקליות, מחלקות ומשפט לגרנז‘. חוגים ושדות סופיים.

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר $N$, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

 1. מערכת המספרים הממשיים, אי שיויונים במספרים ממשיים, מערכת המספרים המרוכבים, ההצגות הקרטזית, הפולרית והמעריכית, משפט ד‘מואבר, חישוב שורשים.
 2. מערכות משוואות לינאריות מעל המספרים הממשיים או המרוכבים, קבוצת הפתרון והצגתה הפרמטרית, מטריצות מדורגות, ומטריצות מדורגות מצומצמות, הצבה לאחור והצבה לפנים וסיבוכיות התהליכים, אלגוריתם הדירוג של גאוס וסיבוכיותו, אלגוריתם הצימצום וסיבוכיותו
 3. המרחב הוקטורי, תת-מרחבים וקטוריים, צירופים לינאריים, המרחב הנפרש ע“י קבוצת וקטורים, תלות ואי-תלות לינאריים, המימד של מרחב וקטורי, מרחבי שורה ומרחבי עמודה של מטריצות, הדרגה של מטריצה.
 4. העתקות לינאריות בין מרחבים וקטוריים, העתקות הפיכות ואיזומורפיזמים, הצגה מטריצית של העתקות לינאריות סוף מימדיות, היפוך מטריצות ריבועיות, הרכבת העתקות, כפל מטריצות, האלגברה של מטריצות, הגרעין והתמונה של העתקה לינארית וחישוב בסיסים עבורם, מעבר בין בסיסים, משפט המימד עבור העתקות לינאריות המשלים האורתוגונלי ,Cauchy-Schwarz 5. מרחבי מכפלה פנימית, נורמה, קבוצות אורתונורמליות, אי שיויון טרנספורמציות אורתוגונליות ומטריצות ,Gram-Schmidt של תת-מרחב, סדרות אותוגונליות, האלגוריתם של אורתוגונליות. , Laplace המטריצה הנילוית ונוסחת , Laplace 6. הדטרמיננט של מטריצה ריבועית, מינורים וקופקטורים, פיתוחי טרנספורמציות דימיון ואינוריאנטות שלהן ( הדטרמיננט והעכבה). ,P ע“י מטריצה הפיכה A הצמדה של מטריצה
 5. ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים ומרחבים עצמיים, ליכסון ודימיון, הפולינום האופייני, הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי, משפט הספקטרלי עבור מטריצות הרמיטיות. Syllabus
 1. חוגים ואידאלים.
 2. מודולים. סדרות מדוייקות. מכפלה טנזורית של מודולים.
 3. חוגים נטרים ומודולים מעליהם
 4. משפט הבסיס של הילברט.
 5. מודולים נוצרים סופית מעל תחום אידאילים ראשיים.
 6. משפט האפסים של הילברט.
 7. יריעות אפיניות.
 8. אידיאלים ראשונים ולוקליזציה. פרוק פרימרי.
 9. חוגי הערכה בדידה.
Info דרישת קדם לקבלה לתואר שני
 1. לכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.

 2. מרחבים עם מכפלה פנימית ’ אי שוויון קושי שוורץ ואי-שוויון בסל, הקירוב הטוב ביותר, תהליך גרם-שמידט.

 3. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמליים

 4. המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים נורמליים

. מבוא: מושגים יסוד מתורת הפונקציות:שדות מספריים (רציונליים, ממשיים).שדה המספרים המרוכבים), הצגה אלגברית, הצגה קוטבית (טריגונומטרית), נוסחת אוילר, מציגות שרשרם הגדרת שדה. שדות סופיים Zp.2. מערכת משוואות ליניאריות מעל השדות הנ“ל:הגדרת מושגים בסיסיים. מערכות שקולות, פעולות יסודיות, פתרון על ידי שיטת האלימינציה של גאוס, מערכת משוואות ליניאריות ומטריצות, הצגה מטריצאלית של מערכת ופתרון של מערכת בעזרת ההצגה. דרגת מטריצה, דרגות חופש. צורה קנונית, מערכות הומוגניות. פתרון כללי למערכות לא הומוגניות בעזרת פתרון כללי להומוגנית המתאימה.3. מרחבים ווקטוריים מעל שדה:הגדרה ודוגמאות (מרחב שורות, מרחב מטריצות, מרחב פולינומים, מרחב פונקציות). תת-מרחבים. דוגמאות, קריטריון של תת-מרחב. חיתוך וחיבור תת מרחבים. קומבינציה ליניארית של וקטורים. פרישה ליניארית. תלות ואי תלות ליניארית. בסיס וממד. משפט המימד עבור סכום תתי-מרחבים. מרחב השורה ומרחב העמודה של מטריצה, דרגה של מטריצה, משוואות ליניאריות ומרחבים וקטוריים, קואורדינטות.4. מטריצות:כפל מטריצות, מטריצות ריבועיות, חזקות ופולינומים של מטריצות, אלכסון ועקבה, סוגים של מטריצות, מטריצות הפיכות, חישוב של מטריצה הופכית, שינוי בסיס.5. דטרמיננטות:מקרים פרטיים (n=2,3), הגדרה רקורסיבית, פיתוח לפי שורה ועמודה, תכונות (תשובות dif=0, כפליות,מולטילינאריות), חישוב דטרמיננטות שרירותיות, יישומים: כלל קרמר, מטריצה צמודה וחישוב של מטריצה הופכית.6. פולינומים מעל שדה: התחלקות, פירוק לגורמים ((adjoint, מחלק משותף גדול ביותר.7. טרנספורמציות ליניאריות:הגדרות, דוגמאות (כולל הגדרת אופרטור ליניארי, איזומורפיזם), גרעין ותמונה של טרנספורמציות ליניאריות, משפט המימד, הצגה מטריציונית, החלפת בסיס ודמיון מטריצות.8. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים:לכסון של אופרטורים ליניאריים. הפולינום האופייני, חישוב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה, לכסון מטריצות. 9. מרחבי מכפלה פנימית:הגדרות, אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון בסל, בסיסים אורטוגונליים ואורטונורמליים, תהליך האורטוגונליזציה של גראם שמידט.

. יסודות של אלגברה וקטורית ושל גיאומטריה אנליטית.2. פונקציות רבות משתנים. תחום הגדרה. קווי רמה. משטחי רמה. גרפים של פונקציות של שני משתנים. 3. נגזרות חלקיות מסדר ראשון. תיאור גיאומטרי. טכניקת חישוב נגזרות חלקיות. כלל השרשרת. דיפרנציאל. 4. נגזרת מכוונת וגרדיאנט. משמעות פיסיקלית. מישור משיק ונורמל למשטח. 5. נגזרות חלקיות מסדר גבוה. נוסחת טיילור.6. אקסטרמום של פונקציה בשני משתנים. אקסטרמום בתנאי. כופלי לגרנז‘. ערך מקסימלי ומינימלי של פונקציות בתחום סגור. בעיות מינימום ומקסימום.7. אינטגרל קווי מסוג ראשון. אורך עקומה. 8. אינטגרל כפול. אינטגרל משולש. החלפת משתנים. חישוב אינטגרלים בקואורדינטות קוטביות, כדוריות וגליליות. מרכז מסה. 9. שדה ווקטורי. מהירות ותאוצה. קוי שדה. שדה כוחות. עבודה. אינטגרל קוי מסוג שני.10. שטף שדה ווקטורי דרך משטח.11. משפט גאוס, סטוקס, גרין. דיברגנט ורוטור. שדה משמר (פוטנציאלי).

 1. גיאומטריה של עקומים: פרמטריזציות, אורך קשת, עקמומיות ופיתול, משואות פרנה, תכונות גלובליות של עקומים במישור.
 2. גיאומטריה חיצונית של משטחים: פרמטריזציות, המישור המשיק, דיפרנציאלים, התבנית היסודית הראשונה והשנייה, עקומים על משטחים, עקמומיות גיאודזית ונורמלית.
 3. משואות דיפרנציאליות ללא קוארדינטות: שדות כיוונים,שדות וקטוריים, זרימות, שדות מסגרות, ומשפט פרובניוס. נקודות שבת ונקודות סינגולריות במד“ר.
 4. גיאומטריה פנימות וחיצונית של משטחים: מסגרות, נגזרות קווורינטיות, קישורים, עקמומיות גאוסית, משוואות גאוס וקודזי-מינרדי.
 5. גיאומטריה של גיאודזים: ההעתקה האקספוננציאלית, גיאודזים בקוארדינוטות קטביות, תכיונת של גיאדזים, שדות יעקובי, סביבות קמורות.
 6. תכונות גלובליות של משטחים: משפט גאוס-בונה ו- משפט הופף-פואנקרה

1) מערכת המספרים הממשיים: המספרים בטבעיים, סדר טוב, המספרים השלמים, המספרים הרציונאליים, הפעולות האריתמטיות ואכסיומות השדה, הסדר על המספרים הרציונאליים, ארכימדיות, אי השלימות של הרציונאליים, מספרים אי רציונאליים ומושג השלימות, קבוצות חסומות, חסם מלעיל וחסם מלרע, מכסימום ומינימום, סופרמום ואינפימום, חזקות רציונאליות ואי רציונאליות, אי שיויונות בסיסיים (ברנולי, CAUCHY-SCHWARZ , הממוצעים), מציאת כל השורשים הרציונאליים של משוואה פולינומיאלית מעל הרציונאליים. 2) סדרות וגבולותיהן, אריתמטיקה של גבולות, התבדרות ושאיפה לאינסוף, אי שיויונות בין סדרות ובין גבולותיהן, משפט הסנדוויץ‘, סדרות מונוטוניות, סדרות רקורסיביות, הלמה של CANTOR , סדרות חלקיות, משפט בולצאנו-ווירשטרס, האקספוננט, קריטריון CAUCHY להתכנסות סדרות. 3) פונקציות במשתנה יחיד, פעולות אריתמטיות על פונקציות, מונוטוניות, הפונקציות האלמנטריות. 4) הגבול של פונקציה, ההגדרה הסידרתית וההגדרה הלא סידרתית, אריתמטיקה של גבולות, גבולות חד צדדיים, פונקציות חסומות, סדר הגודל של פונקציה ( או גדול ו-או קטן). 5) פונקציות רציפות, מיון נקודות אי רציפות, משפט ערך הביניים ושימושיו, רציפות ומונוטוניות. 6) הנגזרת של פונקציה, הגרף של פונקציה ומשיק לגרף, שיפוע המשיק, המהירות, גזירות ורציפות, האריתמטיקה של אופרטור הגזירה ובפרט כלל LEIBNITZ, הרכבה של פונקציות, כלל השרשרת, נגזרות מסדר גבוה, משפט פרמה, משפט רול, משפט ערך הביניים של LAGRANGE , משפט ערך הביניים של CAUCHY , הכלל של לו‘פיטל, משפט טיילור. 7) חקירת פונקציות, מכסימום ומינימום מקומיים וגלובליים, נקודות פיתול, קמירות וקעירות, אסימפטוטות. 8) האינטגרל הלא מסויים, פונקציה קדומה, שיטות אינטגרציה: אינטגרציה ע“י פירוק, אינטגרציה בחלקים, הצבות, אינטגרציה של פונקציות רציונאליות. 9) האינטגרל המסויים, השטח המוגבל ע“י גרף פונקציה והמשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אריתמטיקה של אינטגרלים, אי שיויון המשולש, ובתלות בזמן שנותר גם: נפח גופי סיבוב, אורך קשת.

 1. טרנספורם פורייה: קונבולוציות, נוסחת ההיפוך, משפט פלנשרל, פונקציות הרמיט, דיסטריבוציות. נוסחת הסכום של פואסון. טרנספורם
 2. פורייה רב-מימדי. טרנספורם לפלס. קשר לקונבולוציות וטרנספורם פורייה. פולינומי לגר. יחידות ומשפט לרץ‘. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.
 3. מיון של משוואות דיפרנציאליון חלקיות מסדר שני: משוואות אליפטיות, היפרבוליות ופרבוליות. משוואות לפלס, הגלים והחום.
 4. משוואות אליפטיות: משוואות לפלס ופואסון. בעיות שפה של דיריכלה ונוימן. גרעין פואסון. תכונות של פונקציות הרמוניות, עקרון המקסימום.
 5. שיטות אנליטיות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות: בעיית שטורם-ליוביל ושיטת הפרדת המשתנים בתחום חסום. שימושים למשוואות לפלס, הגלים והחום, לרבות בעיות לא הומוגניות. שימושים של טרנספורם פורייה ולפלס לפתרון בעיות בתחומים לא חסומים.

ביבליוגרפיה

1. Stein E. and Shakarchi R., Fourier analysis, Princeton University Press, 2003. 2. Korner T.W., Fourier analysis, Cambridge University Press, 1988. 3. Katznelson Y., An Introduction to Harmonic Analysis, Dover publications. 4. John, Partial differential equations, Reprint of the fourth edition. Applied Mathematical Sciences, 1. Springer-Verlag, New York, 1991. 5. Evans Lawrence C. Partial Differential Equations, Second Edition. 6. Gilbarg D.; Trudinger N. S. Elliptic partial differential equations of second order, Reprint of the 1998 edition. Classics in Mathematics. Springer-Ver lag, Berlin, 2001. 7. Zauderer E. Partial differential equations of applied mathematics, Second edition. Pure and Applied Mathematics (New York). A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1989. xvi+891 pp. ISBN: 0-471-61298-7.

קורס מקוון

The Lab will be based on a LINUX platform, and use the C programming language. The emphasis is on low-level programming. Goals of this lab are to introduce issues in low level programming, as well as techniques on how to learn needed information on demand

 1. המרחב האפיני והמרחב הפרויקטיבי, העתקות אפיניות ופרויקטיביות, שיכוני סגרה וורונזי, משפט דזרג, משפט פאפוס, היחס הכפול, הדואליות הפרויקטיבית
 2. עקומות מישוריות: עקומות רציונליות, מערכות לינאריות, שניוניות ומשפט הפרפר, משפט פסקל, משפט שאל, מבנה החבורה על קוביקה, משפט בזו
 3. יריעות אלגבריות אפיניות: משפט הבסיס של הילברט, טופולוגיית זריסקי, רכיבי אי-פריקות, משפט האפסים של הילברט, ההתאמה בין אידיאלים רדיקאליים לקבוצות אלגבריות, מורפיזמים והעתקות רציונליות בין יריעות אלגבריות אפיניות
 4. יריעות אלגבריות פרויקטיביות: חוג מדורג ואידאלים הומוגניים, ההתאמה הפרויקטיבית, מורפיזמים, ניפוחים, שקילות בירציונלית ויריעות רציונליות, יריעות גרסמן
 5. יסודות תורת המימד
 6. יסודות החלקות
 7. משטחים קוביים ו- 27 ישרים. ככל שיאפשר הזמן, ידונו נושאים נוספים כגון יריעות אלגבריות מופשטות, ומשפט שבלה, או משפט רימן-רוך ושימושיו.
 • סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם
 • קלט ופלט
 • תנאים ולולאות
 • רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים
 • פונקציות
 • רקורסיה
 • תכנות מונחה עצמים
 • מודולים
 • הערכת סיבוכיות חישובית

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.

סילבוס:

 1. מבוא: פעולה של חבורה על קבוצה ופעולה מושרה על מרחב וקטורי. אלגברה מולטי-לינארית (מכפלה טנזורית של מרחבים וקטורים).
 2. מושגי יסוד: הצגות, סכום ישר של הצגות, הצגות אי-פריקות והצגות פשוטות למחצה. הלמה של שור, הצגות אי פריקות של חבורה אבלית, פריקות לחלוטין, משפט משקה. דוגמאות: ההצגה הרגולרית של חבורה סופית והצגות הקשורות במרחבים הומוגניים.
 3. שקילות של הצגות. מורפיזם בין הצגות. קטגוריית ההצגות תיאור בעזרת מודולים מעל חוג החבורה. פעולות בהצגות (הצגה דואלית, טנזור פנימי וחיצוני, צמצום לתת חבורה).
 4. פירוק ההצגה הרגולרית של חבורה סופית. מספר ההצגות האי-פריקות. מקדמי הצגה, קרקטרים, אורתוגונליות.
 5. תורת ההצגות ואנליזה הרמונית: התמרת פורייה על חבורה סופית אבלית, נוסחת עקבה לחבורות. סופיות.
 6. שימושי תורת ההצגות: מספרים אלגבריים, אלגבריות של קרקטרים, משפט ההתחלקות של פרובניוס ומשפט ברנסייט על פתירות של חבורות. במידה והזמן יתיר: משפט הורוביץ על סכום ריבועים, שימושי תורת ההצגות בפיזיקה ובכימיה.
 7. בניה של הצגות: הצגה מושרה והדדיות פרובניוס, קרקטר של הצגה מושרה. נוסחת מאקיי. תורת מאקיי (שיטת תת החבורה הקטנה): הצגות של מכפלות חצי ישרות. הצגות של החבורה הדיהדרלית, הצגות של חבורת הייזנברג.
 8. פונקטור האינדוקציה כצמוד לצמצום. מימוש פונקטור האינדוקציה באמצעות מכפלה טנזורית. במידה והזמן יתיר: צמצום הצגות (שבירת סימטריה), זוגות גלפנד והצצה לתורת ההצגות היחסית.
 9. מיון, בנייה וקרקטרים עבור ההצגות של חבורות ספציפיות: חבורת הסימטריות של גופים אפלטונים, חבורות התמורות, החבורה $SL_2$ מעל שדה סופי.
 10. משפטי ארטין ובראור על הצגות מונומיאליות.
 1. יחסי סדר חלקיים. שרשראות ואנטי שרשראות. דוגמאות. משפט ארדש סקרס או משפט אחר להדגמה. בניית סדר חלקי על מנה מעל קדם סדר.
 2. השוואת קבוצות. הגדרת עצמה כמחלקת שקילות. משפט קנטור ברנשטיין. משפט קנטור על קבוצת החזקה.
 3. קבוצות בנות מניה. מניות הריבוע של הטבעיים, הסדרות הסופיות מעל קבוצה בת מניה, בניית הרציונלים. יחידות הסדר הרציונלי.
 4. משפט רמזי. שימושים.
 5. בניית המספרים הממשיים כמנה מעל שקילות סדרות קושי.
 6. הלמה של קניג על עצים בני מניה עם רמות סופיות. שימושים: גרף בן מניה צביע ב-k צבעים אם ורק אם כל תת גרף סופי שלו צביע ב-k צבעים.
 7. סדר טוב. איזומורפיזמים בין סדרים טובים. ניסוח אקסיומת הבחירה כעיקרון הסדר הטוב. דוגמאות. שימוש: גרף כלשהו צביע ב-k צבעים אםם כל תת גרף סופי שלו צביע ב-k צבעים.
 8. הלמה של צורן. שימושים. (קיום בסיס למרחב וקטורי כלשהו; קיום עץ פורש בגרף כלשהו).
 9. דיון באקסיומות של תורת הקבוצות ונחיצותן. הפרדוקס של ראסל. סודרים.
 10. אינדוקציה טרנספיניטית. שימושים: קיום קבוצה במישור שחיתוכה עם כל ישר הוא בגודל 2.
 11. מונים אינסופיים כסודרים פותחים. אריתמטיקה בסיסית של מונים. חישובי עצמות של קבוצות מוכרות?: קבוצת הפונקציות הממשיות הרציפות, האוטומורפיזמים של השדה הממשי (עם ובלי סדר).

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

מטרת הסדנה ללוות את תלמידי מתמטיקה בשנה א ולשפר את המיומנויות שלהם בכל הנוגע לכתיבת הוכחות פורמאליות. במסגרת הסדנה, התלמידים יעבדו בקבוצות קטנות על כתיבת הוכחות, עם דגש על נושאים שמתקשרים לקורסי היסוד של שנה א.

תורת הקבוצות. קבוצה, תת-קבוצות. קבוצת חזקה. מכפלה קרטזית של קבוצות. עקרון החיבור ועקרון הכפל . חליפות, תמורות וצירופים . בינום של ניוטון. עקרון האינדוקציה. עקרון ההכלה וההפרדה. עקרון שובץ ויוניםנוסחאות רקורסיה. פונקציה יוצרת.יחסים ופונקציות. תכונות של יחסים .יחס שקילות. מחלקת השקילות . קבוצת המנה. יחסי סדר. תכונות של פונקציות. פונקציות על ופונקציות חח‘’ע. הרכבת פונקציות .פונקציה הפיכה. פונקציה הפוכה.גרפים, תת גרפים, משלים. איזומורפיים של גרפים. נוסחת אוילר. גרפים מישורים. מעגלי ומסלולי אוילר.עציםתחשיב הפסוקים. פעולות על פסוקים. נוסחאות לוגיות. טאוטולוגיות וסתירות. שקילות לוגית. גרירות לוגית. צורה הדיסיונקטיבית הנורמלית של פסוק. דואליות. מערכות שלמות של קשרים.תחשיב היחסים . כמתים. שפת תחשיב הפרדיקטים. נוסחאות. מבנים. שקילות של נוסחאות. פעולות על נוסחאות עם כמתים. צורה פרנכסית נורמלית.מבנים אלגבריים. חבורות, חוגים. ושדות. חוג השלמים מדולו n. אלגברה בוליאנית.

קבוצות פתוחות, סגורות, קומפקטיות במרחב האוקלידי. נורמות מטרציאליות ושקילות הנורמות. גבולות ורציפות בכמה משתנים. מסילות וקשירות מסילתית. נזגרות חלקיות וכווניות, הגרדיינט ומושג הדיפרנציאביליות. משפטי הפונקציה הסתומה, הפתוחה וההפוכה. כופלי לגרנז‘. אופטימיזציה, מטריצת ההסיאן ונקודות קריטיות. אינטגרל רימן הרב-מימדי: משפט פוביני, משפט שינוי המשתנה.

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות $L_p$), משפט לוזין, מרחבי $L_p$, מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

Info דרישת קדם לקבלה לתואר שני
 1. מבוא: שדות המספרים הממשיים והמרוכבים, פולינומים. מערכות משואות ליניאריות ופתרונן בשיטת האלימינציה של גאוס. 2. מרחבים וקטוריים: דוגמאות, מושגים בסיסיים, בסיס ומימד של מרחב וקטורי. ישום מרחבים ווקטוריים בפתרונות של מערכות משואות ליניאריות. 3. מטריצה הופכית, דטרמיננטות. 4. מכפלה סקלרית, אורתוגונליות ותהליך גראם שמידט.5. טרנספורמציות ליניאריות: גרעין ותמונה, מטריצה של טרנספורמציה, החלפת בסיס.6. ערכים עצמיים, מציאת וקטורים עצמיים ולכסון מטריצות.
 1. נושאי הכנה: ייצוג מספרים במחשב, שגיאות עיגול ויציבות. נורמות מטריצליאליות ומספר המצב של מטריצה.
 2. מבוא לפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות: בעיות תנאי התחלה, שיטת אוילר, מבוא לשיטות multistep, בעיות תנאי שפה.
 3. שיטות נומריות לפתרון משוואות לינאריות: אלימינציית גאוס עם החלפות ציר, פירוק LU. שיטות איטרטיביות: יעקובי, גאוס-סיידל, שיטת הגרדיינט הצמוד. קירובי ריבועים פחותים.
 4. שיטות נומריות למציאת ערכים עצמיים: מעגלי גרשגורין. שיטת החזקה. שיקולי יציבות בתהליך גרם-שמידט: שיקופי האוסהולדר וסיבובי גיבנס. צורת הסנברג וצורה תלת-אלכסונית. פירוק QR ואלגוריתם QR.

אלגברה של וקטורים. הנדסה אנליטית במרחב. משטחים. פונקציה וקטורית של משתנה סקלרי (גבול, רציפות, נגזרת, משיק לגרף). מהירות ותאוצה.פונקציה במספר משתנים. נגזרות חלקיות. המישור המשיק לגרף הפונקציה. גרדיאנט ונגזרת מכוונת . כלל השרשרת לנגזרות חלקיות . הדיפרנציאל השלם וקירוב ליניארי. נגזרות חלקיות מסדר גבוה. מקסימום ומינימום של הפונקציה במספר משתנים.האינטגרל הכפול .האינטגרל המשולש. האינטגרלים הקווים מסוג ראשון ושני.עקום ונורמל של עקומה מישורית, הצגה במערכת קוטבית. האינטגרלים המשטחים מסוג ראשון ושני, שטח פנים. משפט גרין, משפט גאוס ומשפט סטוקס.שדה וקטורי משמר , פונקציה פוטנציאלית .הטורים מספריים . טורי פונקציות - חזקות , רדיוס התכנסות , גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות .

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

בשנות ה-80 העלה א. גרותנדיק תכנית לפיתוח ”טופולוגיה שקולה“ שלא תסבול מהשפע העצום של דוגמאות נגדיות ופתולוגיות המוכרות מהטופולוגיה הקלאסית. כיום רבים רואים בסדר-מזעריות את הגשמת תכניותו של גרותנדיק: בשדה סדר מזערי כל הפונקציות גזירות למקוטעין (ולכן גזירות אינסוף פעמים ”כמעט“ בכל נקודה), פונקציות במשתנה אחד הן מונווטוניות למקוטעין, קשירות שקולה לקשירות מסילתית ואקסיומת הבחירה מתקיימת עבור הקבוצות ה“גדירות“. בהקשר הסדר מזערי ניתן לפתח את כל החשבון הדיפרנציאלי הקלאסי, פרקים נרחבים מהתורה של חבורות לי, פרקים בטופולוגיה אלגברית ועוד, ועוד. סדר-מזעריות משמשת מזה זמן כלי מרכזי בגיאומטריה ממשית, בגיאומטריה דיופנטית ובתחומים נוספים.

בקורס נגדיר את המושג של תורות סדר-מזעריות ונפתח את התורה הבסיסית שלהן. נראה כי התורה של שדות סגורים ממשית היא תורה סדר-מזערית ונדון, ככל שיותיר הזמן, בשימושים.

 1. משוואות לינאריות מסדר שני בשני משתנים: מיון במקרה של מקדמים קבועים ומשתנים, קווים אופייניים, צורות קאנוניות.
 2. תורת שטורם-ליוביל.
 3. משוואת הגלים. תנאי התחלה ותנאי שפה (קצוות קבועים וחופשיים). שיטת ד‘אלמבר למיתר אינסופי. קווים אופייניים. בעיות גלים למיתר חצי-אינסופי וסופי. פתרון בעייה של מיתר באורך סופי עם תנאי שפה לקצוות קבועים וחופשיים בשיטת הפרדת המשתנים. הוכחת יחידות בשיטת האנרגיה. מוצגות היטב של משוואת הגלים
 4. משוואות לפלס ופואסון. עקרון המקסימום. מוצגות הטיב של בעיית דיריכלה. משוואת לפלס במלבן. משוואות לפלס במעגל ונוסחת פואסון. בעיה שאיננה מוצגת היטב: בעיית קושי. יחידות של הפתרון של בעיית דיריכלה. נוסחת גרין במישור ושימוש לבעיות נוימן.
 5. משוואת החום. שיטת הפרדת המשתנים לבעית החום החד-מימדית. עקרון המקסימום. יחידות עבור בעיית החום החד-מימדית. בעיית קושי למשוואת החום. פונקציית גרין במימד אחד. אם יתיר הזמן: פונקציית גרין בשני משתנים.
 6. משוואת החום הלא הומוגנית, משוואת פואסון במעגל ומשוואת הגלים הלא הומוגנית.
 7. אם יתיר הזמן: ויברציות חופשיות בממברנות מעגליות. משוואות בסל.

קורס זה נועד להדגים שימושים ושיטות באנליזה (בעיקר רב ממדית). הקורס נלמד במקביל לקורס חשבון אינפי גיאומטרי 1.

 1. טופולוגיה של המרחב $\mathbb{R}^n$: קבוצות פתוחות, סגורות, קומפקטיות, וקשירות.
 2. רציפות וגזירות של פונקציות מרובות משתנים. תכונות גיאומטריות בסיסיות של נגזרות כיווניות ושל הגראדינט. עקומות ב $\mathbb{R}^n$
 3. שימושים של משפט הפונקציה הסתומה ומשפט הפונקציה ההופכית
 4. משפטי Taylor בממדים גבוהים, כולל ה-Hessian
 5. נקודות קיצון של פונקציות מרובות משתנים
 6. משפט פוביני ושינוי משתנה באינטגרל מרובה משתנים

גבולות ורציפות של פונקציות, יישומים פונקציות גזירות, יישומים כללי גזירה, גזירה של פונקציות סתומות, יישומים חקירת פונקציות, פונקציות מרובות משתנים, נגזרות חלקיות, יישומים האינטגרל המסוים, האינטגרל הלא מסוים, יישומים של אינטגרלים, טכניקות אינטגרציה, פולינומי טיילור, משוואות דיפרנציאליות פשוטות

 1. מכפלה סקלרית )מכפלה פנימית(. מכפלה ווקטורג- 3Rתייאומטריה אנליטית. ווקטורים ב מכפלה מעורבת. משמעות גיאומטרית. משוואת הישר. משוואת המישור. משטחים ממעלה .שנייה. משוואה סטנדרטית של כדור. משוואות קנוניות של פרבולואיד, חרוט, היפרבולואיד .2 פונקציות רבות משתנים. הגדרה של פונקציות רבות משתנים. נקודות ותחומים. גרפים, קויו .גובה, משטחי רמה.גבולות ורציפות של פונקציות רבות משתנים. גבול כפול וגבול חורז משפטים עבור פונקציות רבות משתנים רציפות בתחומים סגורים וחסומים. נגזרות חלקיתו ודיפרנציאלים חלקיים. חישוב נגזרות חלקיות . משמעות גיאומטרית. נגזרות מסדרםי גבוהים. דיפרנציאביליות. יחסים בין רציפות ולבין דיפרנציאביליות. דיפרנציאל מסדר ראשון כקירוב לערך הפונקציה בסביבת נקודה. כלל שרשרת. נגזרת מכוונת. גרדיאנט. משוותא .המישור המשיק ומשוואת הישר הנורמלי .3 .אקסטרמומים. דיפרנציאלים מסדרים גבוהים. נוסחת טיילור. נקודות קיצון ונקודות אוףכ .תנאי הכרחי למקסימום ומינימום מקומי. תנאי מספיק למציאת מקסימום ומינימום מקומי מקסימום ומינימום גלובאלי בתחומים סגורים וחסומים. כופלי לגרנז‘. כלל דיפרנציאל מסרד .שני .4 .אינטגרלים כפולים. אינטגרלים כפולים בתחומים מלבניים. אינטגרל כפול ונפח גוף. תכונתו .אינטגרלים כפולים בתחומים לא מלבניים. אינטגרלים חוזרים והחלפת סדר האינטגרצהי טרנספורמציה )העתקה( מהמישור לעצמו והיעקוביאן של טרנספורמציה. אינטגרל כפלו .בקואורדינאטות קוטביות. שימוש בטרנספורמציות והחלפת משתנים. שטחים

משוואות דיפרנציאליות רגילות מושגי יסוד: משוואות מסדר ראשון, פתרון כללי, בעיות תנאי התחלה, פתרון פרטי. משוואות לינאריות, עם משתנים נפרדים, מדויקות, הומוגניות. גורם אינטגרציה. משפט הקיום ויחידות (ללא הוכחה). מערכת משוואות לינאריות מסדר ראשון. פתרון בעזרת חשבון מטריצות. משוואות לינאריות מסדר שני. משוואות לא הומוגניות, וורונסקיאן. משוואת אוילר. משוואות ליניאריות מסדר n. התמרות אינטגרליותהתמרת לפלס, תכונות התמרת לפלס. קונבולוציה ומשפט הקונבולוציה. פונקצית הביסייד (מדרגה), פונקציות רציפות למקוטעין, פונקצית דלטה של דירק. פתרון משוואות ליניאריות לא הומוגניות באמצעות התמרת לפלס.התמרת פוריה, תכונות התמרת פוריה. קוסינוס וסינוס התמרת פוריה. קונבולוציה ומשפט הקונבולוציה. פתרון משוואות אינטגרליות באמצעות התמרת פוריה.

 1. פונקציות בעלות ערכים מרוכבים, האקספוננט המרוכב. טורי פורייה של פונקציות מחזוריות ורציפות למקוטעין. פעולות בסיסיות והשפעתן על מקדמי פורייה: הסטה, מודולוציה, קונבולוציה, נגזרת.
 2. התכנסות במידה שווה: ממוצעי צ‘זרו, גרעיני דיריכלה ופייר, משפט פייר. משפט הקירוב של ויירשטראס לפולינומים טריגונומטריים ולפולינומים. יחידות של מקדמי פורייה. הלמה של רימן-לבג. בעיית המומנטים של האוסדורף. התכנסות של סכומים חלקיים וטורי פורייה עבור פונקציות גזירות פעמיים ברציפות.
 3. התכנסות נקודתית: קריטריון דיני. התכנסות בנקודות קפיצה ותופעת גיבס.
 4. תורת $L^2$: סדרות אורתונורמליות ובסיסים אורתונורמליים. הקירוב הטוב ביותר, אי-שוויון בסל, שוויון פרסבל והתכנסות בנורמת $L^2$.
 5. שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות: משוואות החום והגלים בקטע עם תנאי שפה קבועים. בעיית דיריכלה עבור משוואת לפלס בדיסק, גרעין פואסון.

חובה להירשם במקביל לקורס 201.1.9631

. מרחב הסתברות: מרחב מדגם, פונקציה הסתברות, מרחב הסתברות סימטרי סופי, קומבינטוריקה. הסתברות גיאומטרית. הסתברות מותנית, אי-תלות של מאורעות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס.2. משתנה מקרי בדיד, התפלגויות מיוחדות: אחידה, בינומית, גיאומטרית, בינומית שלילית, היפרגיאומטרית ופואסונית, תהליכי פואסון. 3. משתנה מקרי רציף, פונקצית צפיפות, פונקצית התפלגות מצטברת. התפלגויות מיוחדות: אחידה, מעריכית, גמה ונורמלית. טרנספורמציה של משתנה מקרי מעורב.4. התפלגות של מקסימום ומינימום. משתנה מקרי מעורב.5. מומנטים של משתנה מקרי. תוחלת ושונות, אי-שוויון צ‘בישב.6. וקטור מקרי, פונקציית הסתברות משותפת, צפיפות משותפת, התפלגויות שוליות.7. משפט הגבול המרכזי. קירוב נורמלי. חוק המספרים הגדולים.

סילבוס:
 1. קבוצות: שייכות, איחוד, חיתוך, הפרש.

 2. מכפלה קרטזית, מושג היחס, יחסי שקילות, יחס סדר חלקי, יחס סדר קווי. הגדרת פונקציה כקבוצת סדורים.

 3. תחשיב הפסוקים: ו/או גרירה, שקילות וטבלאות האמת שלהם, ערך האמת של פסוקים בהשמה, שקילות לוגית וגרירה לוגית, טאוטולוגיות ופסוקים שקריים, הטאוטולוגיות החשובות: למשל, חוקי הפילוג, ונוסחאות דה-מורגן.

 4. תחשיב הפרדיקטים: הגדרת שפת תחשיב הפרדיקטים ומשמעותה; הגדרת מבנים; נוסחאות ופסוקים; הסתפקות במבנה ובהשמה, אמיתיות לוגית, גרירה לוגית, שקילות לוגית; השקילויות החשובות, סדר הכמתים, הכנסת השלילה פנימה.

 5. תורת הקבוצות: התאמות חד-חד-ערכיות, הרכבת פונקציות והפונקציה ההפוכה; יחסי שקילות; הגדרת העוצמה, שיוויון עוצמות ואי-שיוויון עוצמות; משפט קנטור ברנשטיין (ללא הוכחה), המשפט שכל שתי עוצמות נתנות להשוואה (ללא הוכחה); משפט קנטור על עוצמת קבוצות החזקה $|\mathbb{R}|=|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, $|\mathbb{Q}|=|\mathbb{N}\times\mathbb{N}|=|\mathbb{N}|$.

1) מרחב הסתברות 2) נוסחת ההסתברות השלימה 3) הסתברות מותנה, אי תלות מאורעות 4) נוסחת בייס 5) משתנה מקרי בדיד. התפלגויות בדידות: אחידה, ברנולי, בינומי, גיאומטרי, פואסון 6) משתנה מקרי רציף. התפלגויות רציפות: אחידה, מעריכית, נורמלית 7) משתנה מקרי דו ממדי בדיד 8) אי תלות של משתנים מקריים 9) תוחלת 10) שונות, שונות משותפת, מקדם מתאם

 1. אינטגרל רימן: סכומי רימן, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינגרל הלא-מסוים. שיטות לחישוב אינטגרלים (אינטגרציה בחלקים, חילוף משתנה, שברים חלקיים). אינטרגלים לא אמיתיים ושימוש לטורים. 2. התכנסות במידה שווה והתכנסות נקודתית. תנאי קושי ומבחן M של ויירשטראס. טורי חזקות. טורי טיילור. 3. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: בעיית התחלה, משפט הקיום והיחידות המקומי. פתרונות מפורשים: משוואה פרידה, משוואה הומוגנית, משוואות ברנולי. 4. מערכות של משוואות דיפרנציאליות. קיום ויחידות (ללא הוכחה). מערכת הומוגנית של משוואות דיפרנציאליות ליניאריות עם מקדמים קבועים . 5. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה: קיום ויחידות (ללא הוכחה), התורה הבסיסית. שיטת השוואת המקדמים עבור מערכות לא הומוגניות מסדר שני עם מקדמים קבועים. האוסצילטור ההרמוני ו\או מעגלי RLC. אם יתיר הזמן: שיטת הוריאציה של המקדמים והוורונסקיאן.

תנודות חופשיות של מערכות פשוטות ומערכות מרובות דרגות חופש. אנליזת פורייה. > תנודות מאולצות וגלים נעים. החזרה והעברה. פולסים וחבילות גלים. גלים ב-2 ו-3 > מימדים. פולריזציה. אופטיקה לינארית. התאבכות ועקיפה. > תכונות חלקיקיות של גלים. תכונות גליות של חומר ומכניקת הקוונטים. האטום > וחלקיקים אלמנטרים.

 1. המספרים הממשיים. סופרימום ואינפימום של קבוצה. 2. סדרות מתכנסות. תת-סדרות. סדרות קושי. משפט בולצנו-ויירשטראס. גבולות עליונים ותחתונים. 3. טורים. סכומים חלקיים. טורים מתכנסים ומתבדרים. תנאי קושי. טורים של מספרים אי-שליליים. מבחני השורש והמנה. טורים כלליים. מבחן לייבניץ לטורים עם סימנים מתחלפים. שינוי סדר הסכימה (ללא הוכחה). 4. גבול של פונקציה. פונקציות רציפות. רציפות של פונקציות אלמנטאריות. תכונות של פונקציות רציפות בקטע סגור: חסימות וקיום האקסטרמום. רציפות במידה שווה, משפט קנטור. 5. הנגזרת של פונקציה. משפט הערך הממוצע. נגזרות מסדר גבוה. כלל לופיטל. משפט טיילור. שארית לגרנז‘.

חזרה על מושגים מתורת החישוביות. מכונות טיורינג. מכונות מונים. תורת מספרים אלמנטרית. חזרה על מושגים של לוגיקה מסדר ראשון. ייצוג ספרי של פונקציות תורת-מספריות בתורות פורמליות. משפט נקודת השבת של גדל ומשפט הרקורסיה. משפט אי השלמות הראשון של גדל. משפט לוב. משפט אי השלמות השני של גדל. פיתוח נוסף של תורת הרקורסיה. הוכחה תורת-מודלית של אי תלות מעל האריתמטיקה של טענה קומבינטורית פשוטה.

מושגי יסוד, שדות כוונים. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, משוואות ספרביליות ומדויקות, גורם אינטגרציה. שיטות ישירות לפתרון משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, משוואות ברנולי. קירובי אוילר. דוגמאות, גידול אוכלוסיה. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות עם מקדמים קבועים, מרחב הפתרונות, הורונסקיאן. משוואות לא הומוגניות, וריאציה של הפרמטרים. מערכות של שתי משוואות מסדר ראשון עם מקדמים קבועים. דוגמאות ושימושים.

 1. סטטיסטיקה תיאורית: ארגון, עיבוד והצגת נתונים. 2. התפלגויות דגימה: התפלגות נורמלית, התפלגות t (הסטודנט), התפלגות חי בריבוע והתפלגות פישר. 3. אמידה, אומד נקודתי ורווח סמך של פרמטרים של האוכלוסייה: תוחלת, פרופורציה, שונות, Tolerance interval. 4. בדיקת השערות ביחס לפרמטרים של האוכלוסייה, ביחס לתוחלת, לשונות ולפרופורציה. 5. טעויות סטטיסטיות, רמת מובהקות ועצמה של מבחן סטטיסטי. 6. בדיקת השערות ביחס לשוויון תוחלות, לשוויון פרופורציות ולשוויון שונויות של שתי אוכלוסיות. 7. מבחני אי-תלות של גורמים. שיטה נורמלית ומבחן חי בריבוע. 8. מבחן חי בריבוע לטיב ההתאמה של הנתונים במדגם למודל הסתברותי. 9. רגרסיה ליניארית. הסקה על משמעותיות סטטיסטית של התאמה של עקום רגרסיה לנתונים. שונות משותפת ומקדם המתאם. רווח סמך, ורווח ניבוי. 10. התפלגות Weibull, אמידת פרמטרים של ההתפלגות.
 1. מבוא: פעולה של חבורה על קבוצה ופעולה מושרה על מרחב וקטורי. אלגברה מולטי-לינארית (מכפלה טנזורית של מרחבים וקטורים).
 2. מושגי יסוד: הצגות, סכום ישר של הצגות, הצגות אי-פריקות והצגות פשוטות למחצה. הלמה של שור, הצגות אי פריקות של חבורה אבלית, פריקות לחלוטין, משפט משקה. דוגמאות: ההצגה הרגולרית של חבורה סופית והצגות הקשורות במרחבים הומוגניים.
 3. שקילות של הצגות. מורפיזם בין הצגות. קטגוריית ההצגות תיאור בעזרת מודולים מעל חוג החבורה. פעולות בהצגות (הצגה דואלית, טנזור פנימי וחיצוני, צמצום לתת חבורה).
 4. פירוק ההצגה הרגולרית של חבורה סופית. מספר ההצגות האי-פריקות. מקדמי הצגה, קרקטרים, אורתוגונליות.
 5. תורת ההצגות ואנליזה הרמונית: התמרת פורייה על חבורה סופית אבלית, נוסחת עקבה לחבורות. סופיות.
 6. שימושי תורת ההצגות: מספרים אלגבריים, אלגבריות של קרקטרים, משפט ההתחלקות של פרובניוס ומשפט ברנסייט על פתירות של חבורות. במידה והזמן יתיר: משפט הורוביץ על סכום ריבועים, שימושי תורת ההצגות בפיזיקה ובכימיה.
 7. בניה של הצגות: הצגה מושרה והדדיות פרובניוס, קרקטר של הצגה מושרה. נוסחת מאקיי. תורת מאקיי (שיטת תת החבורה הקטנה): הצגות של מכפלות חצי ישרות. הצגות של החבורה הדיהדרלית, הצגות של חבורת הייזנברג.
 8. פונקטור האינדוקציה כצמוד לצמצום. מימוש פונקטור האינדוקציה באמצעות מכפלה טנזורית. במידה והזמן יתיר: צמצום הצגות (שבירת סימטריה), זוגות גלפנד והצצה לתורת ההצגות היחסית.
 9. מיון, בנייה וקרקטרים עבור ההצגות של חבורות ספציפיות: חבורת הסימטריות של גופים אפלטונים, חבורות התמורות, החבורה SL_2 מעל שדה סופי.
 10. משפטי ארטין ובראור על הצגות מונומיאליות.

מרחבי מכפלה פנימית: הגדרה ותכונות בסיסיות, דוגמאות. מרחבים וקטוריים נורמיים. התכנסות במרחבים וקטוריים נורמיים. שלמות, מרחבי בנך ומרחבי הילברט, דוגמאות. הטלות ניצבות במרחב הילברט. שימושים לבעיות של קירוב מיטבי. סדרות אורטונורמליות וסדרות אורטונורמליות שלמות. פונקציונלים לינאריים, מרחבים דואליים, משפט ההצגה של ריס. אופרטורים לינאריים חסומים, דוגמאות. אופרטור צמוד. הפיכות, סדרת נוימן עם שימוש לפתרון של משוואות אינטגרליות. ערכים עצמיים וספקטרום. הצגה של אופרטורים ע“י מטריצות אינסופיות. אופרטורים קומפקטיים. דוגמאות, אופרטורים של הילברט- שמידט. המשפט הספקטראלי עבור אופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם במרחב הילברט. שימוש: הפרדת משתנים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות ותורת שטורם-ליוביל.

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

 1. מבוא: המבנה הכללי ואופן פעולתו של מחשב ספרתי רב-תכליתי, ארגון יחידת המעבד המרכזי (CPU), ייצוג ועיבוד אינפורמציה (נתונים ותוכניות).
 2. שפת המכונה: ייצוג פעולות ופקודות, בחירת קבוצת הפקודות, תכנון מבנה הפקודה, שיטות מיעון.
 3. יחידת הבקרה: שיטות מימוש יחידות בקרה באמצעות לוגיקה ומיקרו-תכנות, פירוש וביצוע של סידרת פקודות.
 4. היחידה האריתמטית: ייצוג מספרים, פעולות חשבון בסיסיות במערכות ספרתיות, חיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים עם נקודה-קבועה ונקודה-צפה.
 5. יחידת הזיכרון: סוגי זיכרון, שיטות מיפוי הזיכרון, ארגון הזיכרון, זיכרון מדומה, זיכרון מטמון.
 6. יחידת קלט-פלט: שיטות מיפוי קלט-פלט, בקרת תעבורת נתוני קלט-פלט בעזרת סריקה סדרתית, פסיקה וגישה ישירה לזיכרון (DMA).

1) מרחב ההסתברות2) הסתברות מותנית, אי-תלות מאורעות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס.3) משתנה מקרי בדיד. התפלגויות בדידות: אחידה, בינומית, גיאומטרית, היפרגאומטרית, בינומית שלילית, פואסון.4) משתנה מקרי רציף. התפלגויות רציפות: אחידה, מעריכית, נורמלית.5) משתנה מקרי דו-מימדי בדיד, אי-תלות של משתנים מקריים.6) תוחלת, שונות, מקדם המתאם.7) אי-שייון צ‘בישב, חוק המספרים הגדולים.8) משפט הגבול המרכזי, קירוב נורמלי.

מרחב הילברט, אבולוציה אוניטרית, אופרטורים אוניטריים, אינוורואנטיות, סיבובים וספין, גבול קלסי. תורת ההפרעות עבור מצבים סטציונריים ועבור ההתפתחות בזמן. דינמיקה: דינמיקה של חבילת גלים, דעיכת וויגנר, כלל הזהב של פרמי, תהודות. תהליכים אדיאבטיים. ישומים: חלקיק בפוטנציאל בעל סימטריה כדורית, חלקיק בטבעת חד-מימדית, שטף מגנטי, חלקיק בשדה מגנטי אחיד, פרצסיה של ספין בשדה מגנטי, ספין בשדה חשמלי.

 1. מבוא. קבוצות, תת-קבוצות, תמורות, פונקציות, חלוקות. איברים בלתי-ניכרים (זהים), מולטי-קבוצות, אלגברה בינרית של תת-קבוצות. כללי סכום וכפל, קונוולוציות, ספירת זוגות. מקדמים בינומיאליים ומולטינומיאליים. מספרי סטירלינג מהסוג השני (הגדרה ומשואת נסיגה).
 2. גרפים. מושג כללי של גרף, דוגמאות, איזומורפיזם. קשירות. גרפי אוילר. עצים. משפט קיילי. גרפים דו-חלקיים, משפט קניג. משפט הול.
 3. שיטת ההכלה ודחיה. נוסחה אנליטית למספרי סטירלינג. ספירת תמורות תחת אילוצים. פולינום הצריח.
 4. פונקציות יוצרות. מושג כללי של פ“י. משמעות קומבינטורית של פ“י. תורת משואות הנסיגה עם מקדמים קבועים: הפתרון הכללי למשוואה הומוגנית, המקרה הכללי למשואה הומוגנית, המקרה הכללי ומקרה פרטי של אי הומוגניות. מספרי קטלן. פירוקי מספרים, לוחות פרה. פ“י אקספוננציאליות, ספירת מילים, חלוקות וכד‘.
 • ממוצעי צ‘זרו: קונבוליציות, גרעיני סומביליות חיוביים ומשפט פייר.
 • שימושים של משפט פייר: משפט הקירוב של ויירשטראס עבור פולינומים, משפט ההתפלגות במידה אחידה של וייל, בניה של פונקציה רציפה שאיננה גזירה בשום מקום (ככל שיתיר הזמן).
 • התכנסות והתבדרות נקודתית ובמידה שווה של הסכומים החלקיים: גרעין דיריכלה ותכונותיו, בניה של פונקציה רציפה עם טור פורייה מתבדר, בוחן דיני.
 • קירובים בנורמת המכפלה הפנימית. נוסחת פרסבל. התכנסות בהחלט של טורי פורייה של פונקציות גזירות ברציפות. ככל שיתיר הזמן, הבעיה האיזופרימטרית או שימושים שונים.
 • שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. משוואות החום והגלים במעגל ובקטע. גרעיו פואסון ומשוואת לפלס במעגל.
 • טורי פורייה של פוקציונלים לינאריים על מרחב הפונקציות הגזירות ברציפות כמה פעמים. מושג הדיסטריבוציה על המעגל.
 • אם יתיר הזמן, סדרות מוגדרות חיובית ומשפט הרגלוץ.
 • טרנספורם פורייה על הישר: קונבולוציות, נוסחת ההיפוך, משפט פלנשרל, פונקציות הרמיט. אם יתיר הזמן, דיסטריבוציות על הישר, ושימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • אנליזת פורייה על חבורות ציקליות סופיות, ואלגוריתם טרנספורם פורייה מהיר.
 1. ישרים ומישורים. המכפלה הווקטורית. פונקציות וקטוריות ממשיות, מסילות במישור, משיקים, תנועה על מסילה 2. פונקציות של כמה משתנים: קבוצות פתוחות וסגורות, גבולות, רציפות, גזירות, הנגזרת הכוונית, נגזרות חלקיות, גרדיינט, שדות סקלריים ושדות וקטוריים, כלל השרשרת, היקוביאן. נגזרות סתומות ומשפט הפונקציות הסתומות. בעיות אקסטרמום במישור ובמרחב: ההסיאן ומבחן הנגזרת השניה, כופלי לגרנז‘. 3. אינטגרלים קווים במישור ובמרחב, הגדרה בסיסית ותכונות יסוד, עבודה, אי תלות במסלול, הקשר עם הגרדיינט, בניית פונקציות פוטנציאל. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות: משוואות דיפרנציאליות מדויקות וגורם אינטגרציה. אינטגרליים מסילתיים מהסוג השני ואורך מסילה. 4. אינטגרלים כפולים ומשולשים - הגדרות ותכונות בסיסיות, משפט פוביני, החלפת משתנה והיקוביאן, קואורדינאטות פולריות במישור וגליליות וכדוריות במרחב. משפט גרין במישור. 5. הצגות משטחים במרחב - הצגה פרמטרית, נורמל למשטח, שטח של משטח פרמטרי, אינטגרל משטחי ורפרמטריזציה. 6. רוטור ודיברגנץ של שדות וקטוריים. משפטי גאוס וסטוקס.
 1. מרחבים נורמיים ומרחבי מכפלה פנימית, הקירוב הטוב ביותר והטלות אורתוגונליות, מערכות אורתונורמליות. התכנסות במרחבים נורמיים. מערכות אורתונורמליות אינסופיות, שוויון פרסבל ומערכות אורתונורמליות שלמות.

 2. פולינומים אורתוגונליים. משפט הקירוב של ויירשטראס. שלמות של פולינומים אורתוגונליים בקטע סופי.

 3. טורי פורייה. שלמות, התכנסות נקודתית ותנאים להתכנסות במידה שווה.

 4. טרנספורם פורייה. משפט פלנשרל. נוסחת ההיפוך של פורייה. קונבולוציות. פולינומי הרמיט.

 5. משוואות שטורם-ליוביל בקטע סופי. אורתוגונליות של פונקציות עצמיות. קיום ושלמות של מערכת פונקציות עצמיות עבור בעיית שטורם-ליוביל רגולארית (עם הוכחה חלקית).

ביבליוגרפיה:
 1. Hartman, Philip. Ordinary differential equations. Corrected reprint of the second (1982) edition. With a foreword by Peter Bates. Classics in Applied Mathematics, 38. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 2002.

 2. Jackson, Dunham. Fourier series and orthogonal polynomials. Reprint of the 1941 original. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2004.

 3. K?rner, T. W. Fourier analysis. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

 1. משוואות ליניאריות מסדר ראשון עם מקדמים קבועים. אופנים, התפשטות של אי-רציפות בפתרון, אינטגרלים ראשונים.
 2. משוואת גלים חד ממדית. תנודות של מיתר אלאסטי, התפשטות גלים, פתרון דלמבר ( d‘Alembert )לבעיית קושי , ניסוח בעיית שפה- התחלה, שיטת הפרדת משתנים.
 3. טורי פורייה, פיתוח פונקציות לטורי פורייה ( Fourier ) , פונקציות זוגיות ואי-זוגיות, משפט התכנסות.
 4. משוואת חום. בעיות הומוגניות ואי-הומוגניות. עיקרון דוהאמל. שיטת הפרדת משתנים. אסימפטוטיקות עבור זמן ארוך.
 5. משוואת לפלס. ניסוחי בעיות שפה. פתרונות בעיות פנימיות וחיצוניות על ידי הפרדת משתנים.

הנגזרת כפונקציה: פונקציות גזירות ברציפות, משפט דרבו. פונקציות קמורות: הגדרה, גזירות חד-צדדית, הקשר לנגזרת השניה. משפט הערך הממוצע המוכלל של קושי ושימושיו: כלל לופיטל, פולינומי טיילור ושארית לגרנז‘. שיטת ניוטון-רפשון. טורים מספריים: קריטריון קושי, טורים מתכנסים בהחלט, מבחן ההשוואה, המנה והשורש, מבחן דיריכלה, שינוי סדר הסכימה, נוסחת המכפלה של טורים, טורי טיילור, טורי טיילור של פונקציות אלמנטריות. מושג הפונקציה האנליטית. רדיוס התכנסות של טור חזקות. אינטגרל רימן. סכומי רימן. המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי (נוסחת ניוטון-לייבניץ). שיטות לחישוב אינטגלים (האינטגרל הלא מסוים): אינטרציה בחלקים, חילוף משתנה, פירוק לשברים חלקיים. אינטגלים לא אמיתיים. אינטגרציה נומרית: כללי האמצע, הטרפז וסימפסון. נוסחת סטירלינג. מבוא להתכנסות של פונקציות: קשיים עם התכנסות נקודתית. מבוא למשוואות דיפרנציאליות: המשוואה הדיפרנציאלית y‘ = ky. פתרון של משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון ע“י הפרדת משתנים, תנאי התחלה.

 • מערכות דינמיות כמושג מתמטי, רקע ומוטיבציה
 • נשנות, ויישומיה - משפט ואן-דר-וורדאן
 • מושגי יסוד בדינמיקה טופולוגית: טרנזטיביות טופולוגית, מינימליות, ערבוב טופולוגי, הרחבה, רציפות במידה אחידה.
 • סיבובים של המעגל, הומיאומופיזמים של המעגל, מספרי סיבוב ומשפט Denjoy
 • אנטרופיה טופולוגית
 • אוטומורפיזמים של הטורוס, חבורות קומפקטיות
 • מרחבי הזזה, והזזות מטיפוס סופי
 • מבוא לתורה ארגודית

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

 • מספרים מרוכבים. שדות: הגדרה ותכונות, דוגמאות.
 • מערכות משוואות לינארית. שיטת הדירוג של גאוס
 • מטריצות ופעולותיהן. מטריצות הפיכות
 • דטרמיננטה: הגדרה ותכונות. מטריצה מצורפת. כלל קרמר
 • מרחבים וקטורים ותת מרחבים פרישה ותלות לינארית. בסיס וממד. קואורדינטות ביחס לבסיס נתון
 • העתקות לינאריות. גרעין ותמונה. איזומורפיזם. מטריצה של העתקה בין שני מרחבים וביחס לבסיסים נתונים.
 • מרחב ההעתקות בין שני מרחבים. מרחב דואלי.
 • שדות: עובדות בסיסיות ודוגמאות, אפיון (קרקטריסטיקה), שדות ראשוניים
 • פולינומים: פריקות, מבחן איזנשטיין, למת גאוס
 • הרחבות של שדות: תכונת המגדל, הרחבות אלגבריות וטרנסצנדנטיות, צרוף אבר לשדה
 • בניות בסרגל ומחוגה
 • סגורים אלגבריים: קיום ויחידות
 • שדות פיצול
 • הרחבות גלואה: אוטומורפיזמים, נורמליות, ספרביליות, שדות שבת, חבורות גלואה, המשפט היסודי של תורת גלואה
 • הרחבות ציקליות
 • פתרון משואות פולינומיאליות על-ידי רדיקלים: חבורת גלואה של פולינום, הדיסקרמיננטה, נוסחאת קרנדו-טרטגליאה, חבורות פתירות, משפט גלואה אודות פתירות על-ידי רדיקלים
 • שרשי יחידה: הרחבות ציקלוטומיות, הפולינומים הציקלוטומיים ואי-פריקותם
 • שדות סופיים: קיום ויחידות, חבורות גלואה מעל שדות סופיים, אברים פרמיטיביים
Info דרישת קדם לקבלה לתואר שני
 • מספרים מרוכבים. פונצקיות אנליטיות, משוואות קושי-רימן.
 • העתקות קונפורמיות, טרנספורמציות מוביוס.
 • אינטגרציה. משפט קושי. נוסחת קושי. אפסים, קטבים, פיתוח טיילור, פיתוח לורן. חשבון השאריות.
 • משפט ויירשטרס ומשפט מיטג-לפלר. פונקציות שלמות. משפחות נורמליות.
 • משפט ההעתקה של רימן. פונקציות הרמוניות, בעיית דיריכלה.

אקסיומות של המספרים הממשיים, סדרות: מושג הגבול, סדרות מונוטוניות משפט בולצנו ויירשטראס, תנאי קושי, המספר e. גבולות של פונקציות. פונקציות רציפות: הגדרות שקולות של רציפות, תכונות הפונקציות האלמנטריות, פונקציית האקספוננט, משפט ערך הביניים, קיום אקסטרמום בקבוצה סגורה וחסומה, רציפות במידה שווה ומשפט קנטור. מבוא לנגזרות: הגדרת הנגזרת וכללי גזירה, נגזרת של פונקציה הפוכה, נגזרות של פונקציות אלמנטריות, משפטי פרמה ורול, משפט הערך הממוצע של לגרנז‘

 1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
 2. טורי פורייה: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות מחזורית.
 3. טרנספורם לפלס, שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.
 1. מרחב מדגם, מרחבי הסתברות סימטריים, מרחבי הסתברות בדידים.
 2. מרחבי הסתברות כלליים; הסתברויות על הישר בעזרת צפיפויות.
 3. דוגמאות הקשורות לאלגוריתמים המכילים מרכיב של אקראיות.
 4. הסתברות מותנית ומאורעות בלתי תלויים.
 5. משתנים מקריים ופונקציות ההתפלגות שלהם.
 6. תוחלת, שונות ומומנטים של משתנים מקריים בדידים, רציפים ובעלי התפלגויות כלליות.
 7. פונקציות של משתנים מקריים והתוחלת שלהן.
 8. משתנים מקריים בלתי תלויים, אי שוויון צ‘בישב וחוק המספרים הגדולים.
 9. משפט הגבול המרכזי
 10. וקטורים מקריים, צפיפות משותפת (בדידה ורציפה), התפלגויות שוליות, חישוב מקדם המתאם.
 1. אמידה נקודתית - דגימה, סטטיסטיים, אומדים, ממוצע המדגם, שונות המדגם, שיטת המומנטים, שיטת הנראות המקסימלית.2. תכונות של אומדים נקודתיים - תוחלת ריבוע השגיאה, פונקציות רווח והפסד, אומד בלתי מוטה, אי-שוויון ראו-קרמר, אומד יעיל.3. סטטיסטיים מספיקים - קריטריון הפירוק, מספיקות ושלמות, משפחות מעריכיות של התפלגויות, אומד בלתי מוטה בעל שונות מינימלית.3. אמידה ברווח -רווח סמך, דגימה מהתפלגות נורמלית, רווח סמך עבור תוחלת ושונות, רווח סמך עבור מדגם גדול.3. בדיקת השערות - השערות פשוטות כנגד אלטרנטיבה פשוטה, מבחן בעל עצמה מקסימלית, השערות מורכבות, מבחן בעל עצמה מקסימלית במידה שווה, בדיקת השערות לגבי התפלגות נורמלית, הסקה על תוחלת ושונות.4. השוואת שתי אוכלוסיות - רווח סמך והשערות עבור הפרש התוחלות ויחס השונויות, מבחן טיב התאמה, מבחן אי-תלות.

הקורס יעסוק במתן כלים אלגוריתמיים ונומריים לפתרון בעיות אופטימיזציה חישובית, בדגש על ניתוח מידע. הקורס יכלול: חזרה ויישור קו באלגברה ליניארית: נורמות, ריבועים פחותים, פירוק ערכים עצמיים וSVD, ואופטימיזציה של פונקציות ריבועיות. קמירות, שיטות איטרטיביות לאופטימיזציה לא ליניארית ללא אילוצים (שיטות גראדינט, ניוטון, קוואזי-ניוטון, גראדינטים צמודים, שיטות תתי-מרחב, BFGS), שיטות חיפוש על ישר. אופטימיזציה עם אילוצי שוויון ואי שוויון (כופלי לגרנז‘ ותנאי KKT), תכנות ליניארי וריבועי, שיטות עונש, מחסום, והטלה להתמודדות עם אילוצים. דואליות. שיטות פיצול (ADMM). מבוא לאופטימיזציה סטוכסטית (SGD). מבוא לאופטימיזציה לא חלקה, ומונחית דלילות. סטטיסטיקה עמידה להתמודדות עם נתונים חריגים. מטלות הקורס יכללו כתיבת תכניות מחשב למימוש מעשי והדגמת האלגוריתמים בקורס.

מטרת הקורס: ללמד את השיטות הבסיסיות של גיאומטריה אלגברית נומרית המאפשרת למצוא את הפתרונות למערכת של משוואות פולינומיאליות במרוכבים וכן שימושים של שיטות אלה. נושאי הקורס: פולינומים במספר משתנים, קבוצת האפסים, רזולטנטות, אלימינציה ומשפטי בזו, שיטת ניוטון במספר משתנים, המשכה הומוטופית ומציאת פתרונות מבודדים, חישוב רכיבים ממימד גבוה, שימושים ברובוטיקה ובתחומים אחרים.

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

חזרה על הסתברות: מושגים בסיסיים. משתנים מקריים, התמרה של משתנים מקריים, אי-תלות. תוחלת, שונות, מתאם, תוחלת מותנית. אי-שוויונות: הערכת הממוצע. אי-שוויון Hoeffding. התכנסות של משתנים מקריים: סוגי התכנסות. חוק המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי. הסקה סטטיסטית: מבוא. מודלים פרמטריים ומודלים אי-פרמטריים. אמידה נקודתית, רווח בר-סמך, בדיקת השערות. אמידה נקודתית פרמטרית: שיטות למציאת אומדים: שיטת המומנטים; נראות מקסימלית; שיטות אחרות. תכונות של אומדים נקודתיים: הטיה; פונקצית הפסד ? תוחלת רבוע הטעות; עקביות. תכונות של אומד נראות מקסימלית. דוגמאות לחישוב אומד נראות מקסימלית. אמידה ברווח: מבוא. משתנה הציר. דגימה מהתפלגות נורמלית: רווח בר-סמך עבור תוחלת ושונות. רווח בר-סמך עבור מדגמים גדולים. עקרונות בדיקת השערות: מודלים פרמטריים לעומת אי-פרמטריים. מבוא והגדרות עיקריות. דגימה מהתפלגות נורמלית. p-values. התפלגות ?^2 ומבחני ?^2. מבחני טיב התאמה. מבחני אי-תלות. פונקצית התפלגות אמפירית. מבחן קולמוגורוב-סמירנוב. רגרסיה: רגרסיה לינארית. שיטת הרבועים הפחותים ונראות מקסימלית. תכונות של אומדים. חזוי. טפול ב‘רעש‘; תוצאות חריגות.

 1. מושג הגבול, גבול של פונקציה.2. רציפות, רציפות חד-צדדית. 3. הנגזרת וכללי הגזירה היסודיים, נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות. 4. גזירת פונקציות הפוכות ופונקציות סתומות. 5. מקסימום ומינימום. הערך הגדול ביותר של פונקציה רציפה בקטע. 6. משפט הערך הממוצע וחקירת הפונקציה. 7. נגזרת שנייה ושימושיה. קמירות וקעירות, שירטוט גרפים. 8. חישוב גבולות לביטויים לא מוגדרים. משפט לופיטל. 9. הדיפרנציאל וקרוב מסדר ראשון. משפט טיילור וקרובים מסדר גבוה. 10. אינטגרציה: הגדרה. כל פונקציה רציפה היא נגזרת. 11. שיטות אינטגרציה. הצבה, חלקים. 12. משוואה דיפרנציאלית ותנאי התחלה, פתרון על ידי הפרדת המשתנים. 13. האינטגרל המסויים. שטחים, האינטגרל כפונקציה של הגבול העליון. 14. אינטגרציית פונקציות רציונליות על-ידי שברים חלקיים. 15. אינטגרציה על-ידי הצבות טריגונומטריות. 16. אינטגרלים לא-אמיתיים. 17. נפח גוף סיבוב. 18. אורך עקומה. 19. קואורדינטות קטביות. 20. גרפים בקואורדינטות קטביות. 21. אורך עקומה ושטח בקואורדינטות קטביות.
נושאים
 • הטופולוגיה והגיאומטריה של החבורה $SL(2,\mathbb{R})$, תת החבורות הדיסקרטיות בחבורה הזו והקשר למשטחי רימן.
 • הקדמה כללית לתורת ההצגות ומיון ההצגות (במיוחד האוניטריות) של החבורה $SL(2,\mathbb{R})$. שימושים בתורת ההצגות לאנליזה הרמונית על מגוון מרחבים הומוגניים (היפרבולואיד, הדיסק של פואנקרה).
 • משפט Howe-Moore ושימושיו להתפלגות אחידה ולערבוב.
 • מרחב הסריגים, פונקציות על מרחב הסריגים.
 • תבניות מודולריות ותבניות אוטומורפיות.
 • התורה הספקטרלית הבסיסית על מרחב הסריגים.
 • נוסחת העקבה של סלברג ושימושיה.

אלקטרוסטטיקה - מטענים חשמליים ושדות חשמליים; פוטנציאל חשמלי; שדות חשמליים ליד מוליכים; זרמים חשמליים; שדות של מטענים בתנועה ותורת היחסות הפרטית; השדה המגנטי; השראות מגנטיות; מעגלי זרם משתנה; משוואות מכסוול וגלים אלקטרומגנטיים; שדות חשמליים ומגנטיים בחומר;

 1. שדות סדורים: הבעיה ה-17 של הילברט, סדרים וקדם-סדרים, סכומי ריבועים, שדות סגורים ממשית, תורת ארטין-שרייר
 2. תורת גלואה האינסופית: חבורות פרוסופיות, התאמת גלואה במקרה האינסופי
 3. מבוא לקוהומולוגיית גלואה

סקירה של חוקי ניוטון. סקירה של וקטורים וקואורדינטות מוכללות, חוקי שימור התנע, האנרגיה והתנע הזויתי. נוסחת התנע והאנרגיה ביחסות הפרטית, פיזור קומפטון כדוגמא לחוקי שימור. חוקי קפלר וחישוב המסלול האילפטי בדרך הרגילה וכן על ידי שימוש בוקטור רונגה לנץ, חישוב הפריצסיה של האילפסה בכמה שיטות וחישוב הפריצסיה של כוכב חמה. פיזור, חתך פעולה, פיזור Rutherford. לגראנז‘יאן ומשוואות לגראנז‘; פוטנציאל מוכלל, חלקיק ותנעו בשדה אלקטרומגנטי; חוקי שימור וסימטריות; אילוצים; המטוטלת כדוגמא; מעגלים חשמליים; אנאלוגיה אלקטרומכנית ודואליות; מערכות אלקטרומכניות. פונקצית הדיסיפציה. הפורמליזם הקאנוני: ההמילטוניאן ומשוואות המילטון; עקרונות וריאציה ומשוואות אוילר-לגראנז‘; עקרון הפעולה המינימלית; סוגרי פואסון; המתנד ההרמוני כדוגמא; טרנספורמציות קאנוניות והפונקציה היוצרת; טרנספורמציה סימפלקטית. מטוטלת וכוח מרכזי כדוגמאות. סיבוב של גוף קשיח: משוואות אוילר לגוף קשיח; טנסור ההתמד; זוויות אוילר; משפט לארמור; פתרון מלא של הסביבון הסימטרי; יישומים: מכשירים גירוסקופיים, פרצסיה של כדור הארץ. תנודות קטנות וקפיצים צמודים. מערכות רציפות: המעבר לרצף; משוואות שדה.

 1. וקטורים במישור ובמרחב. מכפלה סקלרית ומכפלה ווקטורית. ישרים, מישורים ושטחים במרחב.
 2. פונקציות ווקטורית. מהירות, תאוצה, וקטור משיק, אורך עקומה, עקמומיות.
 3. פונקציות של מספר משתנים. נגזרות חלקיות, דיפרנציאביליות ודיפרנציאל, כלל השרשרת, נגזרת מכוונת, גרדינט, מישור משיק, פולינום טיילור, מקסימום ומינימום.
 4. אינטגרל מרובה. אינטגרל כפול ומשולש, שטח פנים.
 5. שדות ווקטורים. אינטגרל קווי ואינטגרל משטחי. משפט גרין, משפט הדיברגנס ומשפט סטוקס.
 6. טורי מספרים. מבחני התכנסות לטורים חיובים, התכנסות בהחלט, התכנסות טורים עם סימנים מתחלפים.
 7. טורי חזקות. רדיוס התכנסות, התכנסות בקצוות, גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות.

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לאירועי מפתח בתולדות המתמטיקה לאורך ההיסטוריה מנקודת המבט של המתמטיקה המודרנית ובמידת האפשר לקשר אירועים אלו לתכנים הנלמדים במסגרת התואר במתמטיקה. הלימוד יכלול הכרת שמותיהם ותולדותיהם של מתמטיקאים מרכזיים לאורך ההיסטוריה ודיון בתרומותיהם להתפתחות הענפים השונים של המתמטיקה כפי שאנו מכירים אותם היום. לצד זה יתקיים דיון בהתפתחות רעיונות ומושגים במתמטיקה במשך הדורות ועד ימינו.

 1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
 2. טורי פורייה ושימושיהם: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואת החום.
 3. שימושים נוספים ככל שיתיר הזמן.

אנליזה וקטורית מתקדמת, טורי פוריה, אינטגרל פוריה. פונקציות כדוריות וגליליות. חוקים של אלקטרוסטטיקה בריק ובמבדדים. קיטוב בשדה חשמלי. משוואות לפלס ופואסון. פיתוח מולטיפולי של פוטנציאל. בעיות תנאי שפה בקואורדינטות קרטזיות, גליליות, וכדוריות. פונקציות גרין. אנרגית האינטראקציה בין מולטיפולים. אנרגיה של השדה החשמלי. שדה מגנטי. חוק שימור המטען. משוואות המגנטוסטטיקה בריק ובחומרים מגנטיים. פוטנציאל וקטורי. דיפול מגנטי. קשר בין המומנט המגנטי לתנע הזויתי. בעיות תנאי שפה במגנטוסטטיקה. אינטראקציה מגנטית בין הזרמים והכוחות הפועלים על זרמים בשדה מגנטי. מקדמי ההשראה.

האפקט הפוטואלקטרי, ניסוי פרנק-הרץ, אפקט קומפטון, ניסוי יונג, דואליות חלקיק-גל, מודל בוהר, הטבלה המחזורית משוואת שרודינגר, אופרטורים, אוסצילטור הרמוני, פוטנציאלי מדרגות, מכניקת קוונטים במרחב הילברט, קומוטטור, כוחות מרכזים, תנע זוויתי , אטום המימן, שדה מגנטי וספין

הקדמה: הבנה של מערכות של הרבה משתנים - אנטרופיה, טמפרטורה, אנרגיה חופשית, תרמודינמיקה קוונטית, חום. יישומים: פיסיקה של מערכות מרובות גופים - מוצקים, גזים, זורמים ; אסטרופיסיקה - מבנה כוכבים, חורים שחורים ; מערכות ביולוגיות - DNA , הנעה,…; מערכות כימיות - ריכוז, קצבי תגובות,…; מערכות של כספים - מניות, אופציות, משוואות סטוכסטיות; היקום. מערכות - מצבים, פונקציות ריבוי, ערכים ממוצעים. אנטרופיה וטמפרטורה - אנטרופיה, טמפרטורה, ש“מ תרמי, חוקי התרמודינמיקה. התפלגות בולצמן - גורם בולצמן, התפלגות בולצמן, לחץ, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, נגזרות חלקיות של האנרגיה החופשית, יחסות בולצמן, גז אידיאלי, מערכות נשלטות אנטרופיה, אנטרופיה כמידע/מידת סדר. קרינה בש“מ תרמי - הפיסיקה במשבר: נוסחת Rayleigh-Jeans, המוצא מן המשבר: התפלגות פלנק, לידתה של מכניקת הקוונטים, חוקי הקרינה של Stefan-Boltzman ושל פלנק. פליטה ובליעה של קרינה, גוף שחור, חוק קירכהוף, היקום כגוף שחור, רעש במעגלים חשמליים, רעש במערכות אופטיות. התפלגות גיבס - פעפוע, גורם גיבס, התפלגות גיבס, אנרגיה חופשית של גיבס, נגזרות חופשיות של האנרגיה החופשית, פוטנציאל כימי פנימי וכללי, יישומים. גאז אידיאלי - התפלגות של פרמי- דיראק ושל בוזה-איינשטיין, הגבול הקלאסי, פוטנציאל כימי, תהליכים תרמודינמיים. חום ועבודה - חום, עבודה, מנוע חום, מחזור קרנו, יעילות קרנו, מקרר, מזגן, משאבת חום, מנועים… .

מטרת הקורס להסביר ולהדגים מושגי יסוד במדעי המחשב, תכנות מונחה עצמים ועקרונות תכנות באמצעות שפת Java. 1. מבוא מבני נתונים ואלגוריתמים. 2. עקרונות תכנות מבני ותכנות מונחה עצמים, הורשה, מחלקות מופשטות וממשקים. 3. הגדרות ותכניות רקורסיביות; יעילות אלגוריתמים : חסמים עליונים וחישוב זמני ריצה של אלגוריתמי מיון וחיפוש בסיסיים. 4. שפת Java כשפת תכנות רגילה עם דוגמאות מתחומים שונים במדעי המחשב כגון : מבני נתונים מופשטים,

ייצוג מספרים בבסיסים שונים, קודים בינאריים וחשבון בינארי. מערכות צירופים: אלגברה בוליאנית; אלגברת מיתוג ופונקציות מיתוג; מינימיזציה של פונקציות מיתוג; מפת קרנו; טבלת אימפליקנטים ראשיים; סיכונים במערכות צירופים (HAZARDS); תכנון מערכות צירופים, התקני מיתוג שערים לוגיים (NAND, AND, NOR, OR, NOT, XOR); מעגלים מיוחדים: מחברים (HA, FA), מחסרים (FS, HS), מכפל MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER, PROM, PLA, DECODER, ; שימוש במעגלים מיוחדים למימוש מערכות צירופים; מערכות עקיבה: מודלים בסיסיים ומבנה מערכות סינכרוניות ואסינכרוניות; התקני זיכרון דו יציבים (Latches, Flip-Flops), טבלת מעברים ומצבים. Master-Slave Flip-Flops, Edge-Triggered Flip-Flop. תכנון מערכות עקיבה סינכרוניות ואסינכרוניות ומימושן. פתרון בעיות מרוצים. מעגלים מיוחדים במערכות עקיבה: רגיסטרים, רגיסטרי הזזה, מונים.

מופעים ומעברי מופע - מופעים, דו קיום של מופעים, חום כמוס, משוואת מצב, המודל של וואן-דר-וואלס, פרומגנטיות, נקודות קריטיות, פרמטר סדר, תורת לנדאו של מעברי מופע, מעברי מופע מסדר ראשון ושני, בקיעת בועות. תורה קינטית - התפלגות מהירויות של מקסוול, משוואת המצב של גאז אידיאלי, מהלך חופשי, תהליכי הולכה, פעפוע, הולכה תרמית וחשמלית, משוואת הדיפוזיה, משוואת ההולכה של בולצמן, משוואת לנג‘וואן, תנועה בראונית. גאזים קוונטיים - גאזים קוונטיים מנוונים, גאז פרמי, אנרגיית פרמי, יישומים, גאז בוזה, העיבוי של בוזה-איינשטיין. נושאים מתקדמים - חורים שחורים, אנטרופיה של חורים שחורים, חסמי אנטרופיה; משוואת סטוכאסטיות למערכות של כספים, משוואת Black Scholes, אופציות, דיפוזיית לוג-נורמאל; מערכות ביולוגיות, תרמודינמיקה של מערכות ביולוגיות, תנועה והנעה.

 1. מבוא: שדות המספרים הממשיים והמרוכבים, פולינומים.
 2. מערכת משואות ליניאריות ופתרונן בשיטת האלימינציה של גאוס.
 3. מרחבים וקטוריים: דוגמאות (מרחב אוקלידי דו- ממדי ותלת- ממדי, מרחבי פונקציות, מרחבי מטריצות),מושגים בסיסיים, בסיס ומימד של מרחב וקטורי. ישום מרחבים וקטוריים בפתרונות של מערכות משואות ליניאריות.
 4. מטריצה הופכית, דטרמיננטה, מכפלה סקלרית.
 5. טרנספורמציות ליניאריות: גרעין ותמונה, מטריצה של טרנספורמציה, החלפת בסיס.
 6. ערכים עצמיים, מציאת וקטורים עצמיים ולכסון מטריצות.

גדלים ויחידות. מערכת היחידות הבינלאומית S I. וקטורים. עקרון ההתמד של גלילאו - ”חוק ניוטון הראשון“. התנגשויות חד-ממדיות. שימור תנע. התמד -מסה. אינווריאנטיות ושימור המסה. הגדרת הכוח - חוק ניוטון השני והשלישי. עבודה. אנרגיה קינטית. כוחות משמרים ומבזבזים. אנרגיה פוטנציאלית ופוטנציאל. שימור אנרגיה. התנגשויות כלליות. פתרון בעיות: הקדמת שיקולי סימטריה ופיסיקה ואומדן סדרי גודל לחשבון נומרי, בדיקת ממדים ויחידות. מסגרות ייחוס התמדיות ומואצות. תנועה סיבובות. תנע זויתי. התמד זויתי (מומנט התמד). כוח זויתי (מומנט כוח). סביבון, גירוסקופ, מצפן גירוסקופי. מסגרת ייחוס מסתובבת. משפט קוריוליס. כוחות מדומים. תאוצת כובד אפקטיבית. תנודות. מתנד הרמוני. מטוטלת. גרביטאציה (כבידה). שדה הכבידה (שדה גרביטציוני). מטען כבידה (מסה גרביטציונית), התמד (מסה אינרציאלית), משקל, כמות החומר. מושגים ראשוניים של יחסות פרטית: מהירות האור, התמרת לורנץ, דינאמיקה יחסותית.

רשימת הניסויים: מיקרוסקופ המנהור הסורק, ואקום אולטרה גבוה, דיפרקציית אלקטרונים באנרגיה נמוכה,קרני X, היענות מגנטית, אפקט מוסבאואר, מונה נצנוצים, מוליכות על, תהודה מגנטית, אפקט הול, מלכודת מגנטו-אופטית, נעילת תדר לייזר ושעון אטומי. דרישות אקדמיות: כל סטודנט אמור לבצע ניסוי מהרשימה (ניסוי שלא ביצע בעבר), לפני כל ניסוי לעמוד במבחן מקדים, להגיש דוחות ולעבור מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

טיפול סטטיסטי בתוצאות נסיוניות, תכנות, מדידת היחס בין מטען לבין מסה של אלקטרון, האפקט הפוטואלקטרי, פיזור חלקיקים, ניסוי פרנק-הרץ, מבנה מחזורי, קרינה גרעינית, פליטה תרמיונית, פילוג מקסוול ופונקצית עבודה, זרם בתנאי מטען מרחבי. רשימת הניסויים: יחס בין מטען אלקטרון למסתו, קיטוב אור, פרנק הרץ, אינטרפרומטריה מייכלסון ופברי-פרו, אפקט פוטואלקטרי , לייזר, גלי מיקרו, קרינה גרעינית ורעש לבן דרישות אקדמיות: כל סטודנט אמור לבצע 4 ניסויים מהרשימה, לפני כל ניסוי לעמוד במבחן מקדים, להגיש דוחות על כל הניסויים ולעבור מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

. מספרים מרוכבים: המישור המרוכב, הצגה קוטבית, משוואה של קו. תחום פשוט-קשר ורב-קשר. תכונות בסיסיות של פונקציות אנליטיות, משואות קושי-רומן. פונקציות בסיסיות. העתקות קונפורמיות. פונקציות מביוס. פונקציות הרמוניות. 2. הגדרה ותכונות של אינטגרל קוי, אינטגרל של פונקציה אנליטית. המשפט האינטגרלי של קושי. נוסחת קושי. 3. משפט ליוביל. המשפט היסודי של האלגברה. עקרון המינימום והמקסימום עבור פונקציות אנליטיות והרמוניות. 4. טור טיילור במישור המרוכב. רדיוס ועיגול התכנסות. אפסים של פונקציה אנליטית. 5. טור לורן סיווג נקודות סינגולריות מבודדות. 6. שארית ומשפט השארית. שימוש עבור חישובי אינטגרלים. משפט הארגומנט. משפט רושה.

 • חוגים. חוג הפולינומים ואידאלים שלו. פריקות יחידה בחוג הפולינומים. אינטרפולציה של לגרנג‘.
 • ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של אופרטור לינארי.
 • פולינום אופייני ומשפט קיילי-המילטון. משפט הפרוק הפרימרי. לכסון. אופרטורים נילפוטנטים. פרוק ז‘ורדן במימדים קטנים. פרוק ז‘ורדן בממד כללי, ככל שיאפשר הזמן.
 • תבניות לינאריות. בסיס דואלי. תבניות בילינאריות.
 • מרחבי מכפלה פנימית. בסיס אורתונורמלי. הטלה. העתקה לינארית צמודה. אופרטור צמוד לעצמו ואופרטור אוניטרי.
 • משפט הפרוק הספקטרלי עבור אופרטור נורמלי. פירוק לערכים סינגולריים ושימושיו.
 • נושאי רשות: תבניות רבועיות. משפט סילווסטר. מיון עקומות רבועיות.
 1. פונקציות. תחום הגדרה וטווח. גרף. מונוטוניות, זוגיות, מחזוריות. הרכבת פונקציות. פונקציה הפוכה.
 2. סדרות. גבולות של סדרות.
 3. גבול של פונקציה בנקודה. רציפות.
 4. נגזרת. משמעות גאומטרית ופיסיקלית. כללי שרשרת. נגזרות מסדר גבוה.
 5. משפט לגרנז‘ (משפט הערך הממוצע לפונקציות גזירות). כללי לופיטל.
 6. בעיות קיצון. אקסטרמומים של פונקציה רציפה בקטע סגור.
 7. חקירת פונקציות ובניית גרפים.
 8. דיפרנציאל. קירוב ליניארי. נוסחאות טיילור ומקלורן.
 9. אינטגרל בלתי מסוים. הגדרה ותכונות. אינטגרלים מידיים.
 10. הצבה ואינטגרציה לפי חלקים.
 11. אינטגרל מסוים. נוסחת ניוטון - ליבניץ. משפט הערך הממוצע לפונקציות רציפות. אינטגרל לא אמיתי.
 12. חישוב שטחים, אורכי עקומה ונפחי גופי סיבוב. חישוב מסה ומרכז כובד.
 13. קאורדינטות קוטביות. חישוב שטחים ואורכי עקומה בקואורדינטות קוטביות.
ספרות:
 1. G.B. Thomas and L.R. Finney, Calculus and Analytic Geometry, 9th Ed, Addison-Wesley (World Student Series), 1996.

 2. ה.אנטון, חשבון דיפרינציאלי ואינטגרלי א‘, האוניברסיטה הפתוחה, רמת אביב, תל-אביב, תשנ“ט, 1999.

שדות ומטריצות, מרחבים וקטוריים מעל שדה, משוואות ליניאריות מעל שדה, דטרמיננטות, מרחבים דואליים, טרנספורמציות ליניאריות.

 1. טורים מספריים חיוביים וכלליים. התכנסות בהחלט ובתנאי. טורי חזקות.
 2. אלגברה וקטורית. מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית ומכפלה משולבת.
 3. הנדסה אנליטית של ישר ומישור. ישר בהצגה פרמטרית. מישור בהצגה קנונית. מצבים הדדיים בין נקודה, ישר ומישור.
 4. פונקציות וקטוריות של משתנה אחד. נגזרת. עקומות בהצגה פרמטרית. משיק. מהירות ותאוצה. אינטגרציה של משואות התנועה.
 5. משטחים במרחב. משטחי סיבוב מסדר שני. קואורדינטות גליליות וכדוריות.
 6. פונקציות סקלריות של מספר משתנים. שדה סקלרי. משטחי רמה. גבול. רציפות. נגזרות חלקיות. נגזרת כיוונית. גרדיאנט. דיפרנציאל. מישור משיק ונורמל למשטח. כללי שרשרת. פונקציות סתומות ונגזרתן. נוסחאות טיילור ומקלורן. בעיות קיצון. ערך מקסימלי ומינימלי של פונקציה בתחום סגור.
 7. פונקציות וקטוריות של מספר משתנים. שדה וקטורי. קוי שדה. דיברגנס ורוטור.
 8. אינטגרל מסילתי מסוג ראשון וסוג שני. עבודה, צירקולציה. שדה משמר. פוטנציאל.
 9. אינטגרל כפול ושימושיו. נוסחת גרין.
 10. משטחים בהצגה פרמטרית. מישור משיק ונורמל. אינטגרל משטחי מסוג ראשון ומסוג שני. שטף. משפט סטוקס.
 11. אינטגרל משולש ושימושיו. משפט גאוס.

מרחבים מטריים ונורמיים. שקילות הנורמות במרחבים סוף מימדיים. קומפקטיות ומשפט היינה-בורל. התכנסות של סדרות וטורים של פונקציות נקודתית, במידה שווה ובנורמות אחרות. גזירה ואינטגרציה איבר-איבר של טורי פונקציות, שימושים לטורי חזקות. שלמות: שלמות של מרחב הפונקציות הרציפות בקטע סגור ובמרחב מטרי קומפקטי, בוחן $M$ של ויירשטראס. משפט הקטגוריה של בייר, פונקציונלים לינאריים חסומים ומשפט בנך-שטיינהאוס. קומפקטיות במרחבי פונקציות ומשפט ארצלה אסקולי. מבוא לטורי פורייה: סכימת צ‘זרו, קונבולוציות ומשפט פייר. משפט הקירוב של ויירשטראס. התכנסות ב-$L^2$. התכנסות נקודתית, גרעין דיריכלה וקריטריון דיני.

 • חוגים. חוג הפולינומים ואידאלים שלו. פריקות יחידה בחוג הפולינומים. אינטרפולציה של לגרנג‘.
 • ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של אופרטור לינארי. פולינום אופייני ומשפט קיילי–המילטון. משפט הפרוק הפרימרי. לכסון. אופרטורים נילפוטנטיים. פרוק ז‘ורדן במימדים קטנים. פרוק ז‘ורדן בממד כללי, ככל שיאפשר הזמן.
 • תבניות לינאריות. בסיס דואלי. תבניות בילינאריות. מרחבי מכפלה פנימית. בסיס אורתונורמלי. הטלה. העתקה לינארית צמודה. אופרטור צמוד לעצמו ואופרטור אוניטרי. משפט הפרוק הספקטרלי עבור אופרטור נורמלי. פירוק לערכים סינגולריים ושימושיו.

נושאי רשות:

 • תבניות ריבועיות.
 • משפט סילווסטר.
 • מיון עקומים ריבועיים.

קומבינטוריקה בסיסית מרחב מדגם ומאורעות. פונצקייה הסתברות. הסתברות מותנית. הסתברות שלמה. משפט בייז. תלות ואי תלות התפלגויות שימושיות בדידות: אחיד, בינומי, גיאומטרי, פואסוני, היפר גאומטרי, בינומי שלישי. תוחלת, שונות, פונצקיית אחוזון וחציון. פונצקיה של מתשנה מקרי. התפלגות דו מימדית: התפלגות משותפת, התפלגות שולית, שונות משותפת, מקדם מתאם, התנייה על השוליים. חסמים: מרקוב, צ‘בישג, Jenssen. התפלגות נורמילת סדרת משתנית מקריים: חוקי המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי. קורס מקביל - 201.1.9711

.1 ספירת המצבים. קומבינטוריקה. חלקיקים ניתנים ולא ניתנים להבדלה. מערכים מסודרים ולא מסודרים. תמורות עם החזרה ובלי החזרה. צירופים עם ובלי החזרה. מערכת ספינים של 1/2. גז תאי. פרמיונים, פארה-פרמינונים, בוזונים. .2 ניסויים נשנים, תוצאות. הסתברות לפי תדירויות, לפי בייס ולפי קולמוגורוב, קשר בין הגישות. ניסויים ניתנים ולא ניתנים לשחזור. הסתברות ביקום שגודלו סופי. הסתברות ביקום מתפשט. הסתברות שתלויה בזמן. חוקי ההסתברות. מאורעות ותוצאות זרים. הסתברות מותנית. כלל בייס. הסתברות גאומטרית. פרדוקס של ברטרנד. .3 משתנים מקריים. מ?מ בדידים. הסתברות של מ?מ. פונקציות של מ?מ. ממוצע (תוחלת), שונות, מומנטים. ספין ½ ופרמגנטיות. התפגלות בינומית. מספרים גדולים. המצב המסתבר ביותר. מאורעות נדירים. דעיכה רדיואקטיבית. התפגלות פואסון. אנטרופית המידע. עקרון אנטרופיה מירבית ללא אילוצים. התפלגות אחידה. עקרון אנטרופיה מירבית עם אלוצי אנרגיה. התפלגות בולצמן. .4 גז חלקיקים במרחב המהירויות. מ?א רציף. צפיפות ההסתברות. ממוצע (תוחלת), שונות, מומנטים. פונקציית דלתא. התפלגות מקסוול (נורמלית, גאוסית). מומנט מגנטי מאותר בשדה מגטי. פרמגנטיות קלאסית. פלקטואציות של מגנוט. התפלגויות נצפות אחרות: חורים שחורים. רוחב הקו: התפלגות ברייט-וויגנר. אנטרופיה. התפלגות אחידה. התפלגות של גודל החלקיק בארסס, התפלגות של מסות ביקום: התפלגות לוג-נורמלית. התנגשויות במאיץ: מהתפגלות בינומית להתפלגות פואסון. .5 התפלגויות רב-משתנים רציפות. התפלגות משותפת ושולית. גז בשלושה ממדים. הרכיב המסתבר ביותר והגודל המסתבר ביותר של מהירות. הסתברויות איזוטרופיות ולא-איזוטרופיות. טנזור הלחצים בפלזמה. שונות משותפת וקורלציה. החלפת משתנים בהתפלגויות משותפות. אלומות בפלזמה. קרינה קוסמית: ספקטרום האנרגיות והתפלגות זוויתית. קווריאנס כנגד אי-תלות. .6חוקי מספרים גדולים. התפלגות גאוסית כגבול של התפלגויות בינומית ופואסון. אי-שוויון צ?בישב. מ?מ בלתי תלויים. סכום של מ?מ בלתי תלויים. קונבולוציה (קיפול). קיפול של התפלגויות גאוסיות. משפט הגבול המרכזי. יישומים ומגבלות של המשפט: רכיב המהירות של מולקולות הגז, פיזור קולון, איבוד האנרגיה של חלקיק העובר ששכתב הגז (התפלגות לנדאו( .7סטטיסטיקה בפיזיקה: מנתונים להשערה. סדר הפעולות: הנחה תאורטית, בניית ניסוי, מדידת פרמטרים מתאימים, הערכת אי-וודאויות, כימות הסכמה עם התאוריה, קבלת התאוריה או דחייתה. דוגמאות: חיפוש של בוזון היגס, חומר אפל ביקום, שבירת אינווריאנטיות CP. .8מדידות ושגיאות. התפשטות השגיאות. התפלגות נמדדת מול התפלגות אמיתית: קיפול עם פונקציית הפרדה (מכשיר מדידה). הנחה על התפגלות נורמלית של שגיאות במדידות. עיוות של התפלגות נמדדת: רוחב הקו. .9מדידות, מדגם, אוכלוסיה, סטטיסטיקה המדגם. ממוצע ושנונת של מדגם. משפט הגבול המרכזי בסטטיסטיקה. שערוך פרמטרים: גישת תדירויות וגישה בייסית. הסקה בייסיאנית. הסתברות פריורית ופוסטריורית. פונקציית הנראות. נראות מקסימלית. דוגמאות: מרחק מהשמש ומרכז הגלקסיה, התפלגות המסות מניסוי LIGO .10ניסויים במאיץ: יישומי חי בריבוע. דרגות חופש. פרמטרים לא ידועים (מטרד). תפקיד אי-ודאויות (הערכת יתר מול המעטה). שיערוך ללא הטיה (נטאי). פונקציית קורלציה. .11 בדיקת השערות. השערות פשוטות ומורכבות. מבחנים סטטיסטיים. נוימן-פירסון, נראות מוכללת, סטודנט, פישר. מבחן ההלימות. .12 (אם נשאר זמן) מהלך אקראי. תהליכי דיפוזיה. 13?.? ?(?אם נשאר זמן) שיטות מונטה-קרלו.??????

מרחבים מטריים:

קבוצות פתוחות, קבוצות סגורות,סדרות קושי,שלמות,קומפקטיות,משפט היינה–בורל, רציפות, רציפות במידה שווה, התכנסות במידה שווה של סדרות פונקציות.

תורת המידה:

אלגבראות, מידות ומידות חיצוניות, קבוצות מדידות, מרחבי מידה דיסקרטיים, מידת לבג על הישר הממשי, פונקציות מדידות, אינטגרל לבג, משפט ההתכנסות הנשלטת, מרחבי $L_p$ כמרחבי בנך. ככל שיתיר הזמן: מידות מסומנות, רציפות בהחלט של מידות, משפט רדון-ניקודים.

 1. טורים מספריים חיוביים וכלליים. התכנסות בהחלט ובתנאי. מבחני שורש והמנה. מבחן ליבניץ

 2. טורי חזקות.

 3. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדת משתנים, משוואות מדויקות, משוואות לינאריות ומשוואות ברנולי. קיום ויחידות.

 4. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני: שיטות להורדת סדר, משוואות לינאריות, ורונסקיאן, וריאציה של פרמטרים, משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים ושיטת השוואת מקדמים. משוואות דיפרנציאליות מסדר $n$. משוואות אוילר.
 5. מערכות של משוואות דיפרנציאליות: שיטת חילוץ, שימוש באלגברה לינארית.

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

צמיגות, מתח פנים, מוליכות חום, הולכה חשמלית, מומנט התמד, תנע זויתי וקווי, מטוטלות מצומדות, גלים, מקדם שבירה של תווך, ספקטרוסקופיה, הסחה בשפופרת, הכרת האוסילוסקופ. תנודות חשמליות מרוסנות, תהודה חשמלית, קרינה גרעינית.

 • שרשראות מרקוב סופיות, פרון פורבניוס.
 • שרשראות אינסופיות, הילוכים מקריים על חבורות.
 • נשנות-חולפות.
 • מרטינגלים, זמני עצירה ומידות פגיעה.
 • אנטרופיה (של שנון, ולהילוכים מקריים).
 • חבורה כסמטריה. דוגמאות: חבורות ציקליות, דיהדרלית, סמטריות. חבורות מטריצות.
 • הומומורפיזם. תת חבורות ותת חבורות נורמליות. חבורות מנה. משפט לגרנז‘. משפטי האיזומורפיזם. מכפלה ישרה של חבורות.
 • פעולה של חבורה על קבוצה. משפט קיילי.
 • אוטומורפיזמים של חבורות.
 • משפטי סילו ומיון חבורות מסדר נמוך.
 • סדרת הרכב ומשפט ז‘ורדן-הולדר. חבורות פתירות.
 • מיון חבורות חילופיות נוצרות סופית.
 • חבורה סימטרית וסידרת הרכב שלה.
 • חוגים. אידאלים ראשוניים ומקסימליים. תחום שלמות. חוג מנה. משפטי הומומורפיזם.
 • אלגברה מולטילינארית: מרחבי מנה. מכפלה טנזורית של מרחבים וקטוריים. פעולה על חבורה סמטרית על חזקות טנזוריות. אלגברה סימטרית ואלגברה חיצונית. תבניות מולטילינאריות ודטרמיננטה.
 • נושאי רשות: חבורות סימטריות של פאונים משוכללים. חבורות חופשיות. מכפלה חצי-ישרה. תורת ההצגות של חבורות סופיות.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות התמודדות עם בעיות מתמטיות במגוון נושאים על ידי הכרות עם אסטרטגיות נפוצות לפתרון בעיות מתמטיות. הקורס דורש השתתפות פעילה של הסטודנטים במהלך השיעור וכולל עבודה קבוצתית ופרטנית כאחד. המפגשים יתנהלו כסמינר שבו בתחילה תוצג בעיה קלאסית ופתרונה. תידון האסטרטגיה לפתרון בעיות שעולה מהפתרון ואחר כך יאותגרו המשתתפים להפעיל אסטרטגיה זו בדוגמאות ספציפיות. בנוסף יידונו בעיות/חידות שניתנו כעבודת בית שבועית.

חלק מהחידות והבעיות הקלאסיות הן למעשה נקודות פתיחה לתחומים מתמטיים. נכסה מגוון של טכניקות לפתרון בעיות: ניצול זוגיות (ושיטת השמורות), הליכה מהסוף להתחלה, שובך יונים, בדיקת מקרים קיצונים, מירחוב של בעיות מישוריות, מנייה כפולה, עיקרון השיקוף בקומבינטוריקה ובגיאומטריה, שימוש בטרנספורמציות שונות בהתמודדות עם בעיות גיאומטריות מתוחכמות, שיטות של תכנון דינמי, עקרון האינדוקציה ושיטת הירידות של פרמה לטיפול במשוואות דיופנטיות. שיטת הפונקציות היוצרות. פונקציות אריתמטיות מתורת המספרים. שיקולים הסתברותיים ושימושיהם.

קורסים לתואר מתקדם

חזרות על תורת פונקציות מרוכבות מרחבי הילברת של פונקציות אנאליתיות תורה כללית מרחב ברגמן מרחבי הרדי והרדי פרקציונל מרחב ברגמן סגל מרחבי בנך של פונקציות אנאליתיות מרחבי פרשה ושוורץ הוכחה של משפט רימן דואל של המרחב של פונקציות אנאליתיות בקבוצה פתוחה שלישיות גלפנד ואישומיים

 • יריעות טופולוגיות. חבורה יסודית ומרחבי כיסוי. שימושים.
 • הומולוגיה סינגולרית ושימושים.
 • יריעות גזירות. תבניות דיפרנציאליות ומשפט Stokes. הגדרת קוהומולגית de Rham
 • נושאים נוספים אם ישאר זמן
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני
 • משפט השיקוף
 • משפט המיטוט של Mostowski
 • מוחלטות של נוסחאות
 • עולם הקבוצות הניתנות לבניה
 • כפיה
 • עקביות שלילת השערת הרצף
 • עקביות שלילת אכסיומת הבחירה
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני
 1. חזרה על קטגוריות אבליות ופונקטורים אדיטיביים.
 2. חוגים, מודולים וקטגוריות מדורגים דיפרנציאליים.
 3. הקטגוריה הנגזרת של קטגוריה דיפרנציאלית.
 4. פונקטורים נגזרים. רזולציות של מודולים דיפרנציאליים.
 1. אלגברה קומוטטיבית דרך קטגוריות נגזרות (חוגים רגולריים ו- CM, הדואליות המקומית של גרותנדיק, שקילות MGM, קומפלקסים דואליזנטיית קשיחים).

 2. קטגוריות נגזרות ממקור גיאומטרי (של אלומות על מרחבים). פונקטורי התמונה הישרה וההפוכה, דואליות גרותנדיק, דואליות פואנקרה-ורדייה, אלומות פרוורטיות.

 3. קטגוריות נגזרות הקשורות לחוגים לא-קומוטטיביים (כולל קומפלקסים דואליזנטיים, קומפלקסים הפיכים, ותורת מוריטה נגזרת).

 4. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה אלגברית מודרנית ותורת המיתרים (סקירה).

 1. אריתמטיקה של $\mathbb{Q}_p$: סכומים ומכפלות, שורשים רבועיים, שורשים של פולינומים.
 2. תורת מספרים אלגברית של $\mathbb{Q}_p$: הרחבות סופיות, סגור אלגברי, השלמה של סגור אלגברי, ניסוח של תורת שדות המחלקות.
 3. טופולגיה של $\mathbb{Q}_p$: תכונות טופולוגיות אלמנטריות, מודלים אוקלידיים של $\mathbb{Z}_p$.
 4. אנליזה על $\mathbb{Q}_p$: התכנסות של סדרות וטורים, רדיוס התכנסות, מרחב הפונקציות הקבועות מקומית.
 5. אנליזה הרמונית על $\mathbb{Q}_p$: קרקטרים, מידת האר, אינטגרציה, טרנספורם פורייה.
 6. חוג האדלים כאובייקט המאחד את השדות $\mathbb{Q}_p$ לכל $p$: תכונות טופולוגיות, אינטגרציה וטרנספורם פורייה, נוסחת הסכימה של פואסון.
 7. התזה של טייט.

רשימת הנושאים:

 1. חזרה על החומר משני הסמסטרים הקודמים (הקורסים קטגוריות נגזרות I ו- II).

 2. קטגוריות נגזרות באלגברה קומוטטיבית: קומפלקסים דואליזנטיים, הדואליות המקומית של גרותנדיק, שקילות MGM, קומפלקסים דואליזנטיית קשיחים.

 3. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה אלגברית: פונקטורי התמונה הישרה וההפוכה,דואליות גרותנדיק גלובלית, שימושים לגיאומטריה בירציונלית (סקירה), קוהומולגיה $l$-אדית ודואליות פואנקרה-ו‘רדייה (סקירה), אלומות פרו‘רטיות (סקירה).

 4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים: קומפלקסים דואליזנטיים, קומפלקסים מסיטים, תורת מוריטה נגזרת.

 5. גיאומטריה אלגברית נגזרת: קטגוריות נגזרות לא-אבליות (סקירה), אינסוף-קטגוריות (סקירה), ערמות אלגבריות נגזרות (סקירה), שימושים (סקירה).

המשפט הספקטרלי לאופרטורים נורמאליים בגרסת התחשיב הפונקציונאלי. מושגים בסיסיים באלגבראות בורל. יסודות תורת אלגבראות פון-נוימן. משפטי צפיפות, טופולוגיות והעתקות נורמליות, עקבות, השוואה בין הטלות, מיון לטיפוסים, דוגמאות של פקטורים. נושאים נוספים, כגון דינמיקה לא קומוטטיבית, תת-פקטורים, פעולות של חבורות והסתברות חופשית.

בקורס זה נדון במערכות דינאמית שמאפשרות ”יצוג דיגיטלי מדוייק“, כלומר מרחב המצבים שלהם מיוצג על ידי סדרות ביטים אינסופיות. מערכות אילו, הנקראות ”מערכות קנטור מינימליות“ זכו לעניין רב בעשורים האחרונים. בקורס נדון במושגים של איזומורפיזם ושקילות מסלולית של מערכות דינאמיות ונדון בסיווג שלהן. מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים היכרות בסיסית עם תחום המערכות הדינאמיות ומושגי יסוד בתחום, דרך תוצאות הנמצאות במחקר העדכני, וקשרים עם תחומים אחרים במתמטיקה. נושאים: מערכות דינאמיות טופולוגיות ומידתיות, מינמליות וארגודיות, מערכות קנטור מינמיליות, דיאגרמות ברטלי, מידות אינווריאנטיות, איזומורפיזם, שקילות מסלולית, יחסי שקילות טופולוגיים, אינווריאנטים לשקילות מסלולית.

הקורס יהווה מבוא לתורה ארגודית. זוהי תורה רחבה עם הרבה כיוונים. הכיוון של הקורס הנוכחי הוא ההוכחה של פרסטנברג למשפט הקומבינטורי של סרמדי - שכל תת קבוצה של השלמים בעלת צפיפות חיובית מכילה סדרות חשבוניות מכל אורך. בכדי להוכיח משפט זה, פיתח פרסטנברג את ”עקרון ההתאמה“ ואת משפטי המבנה של פעולות משמרות מידה שהפכו להיות רכיבים בסיסים בתורה הארגודית בפני עצמם, גם ללא קשר לשימוש שלהן בקומבינטוריקה.

נושאי לימוד:

 • דינמיקה טופולוגית ומשפט ואן דר ווארדן
 • טרנספורמציות משמרות מידה ונשנות פואנקרה
 • ארגודיות, ערבוב חלש, מנות ותוחלת מותנית
 • עקרון ההתאמה של פרסטנברג
 • לקראת ההוכחה הדינמית של משפט סרמדי

המטרה של הקורס תהיה להציג שימושים של תורת המודלים (תחום בלוגיקה מתמטית) בתחומים שונים במתמטיקה. הכיוונים הספציפיים ייקבעו בהמשך, בתיאום עם הסטודנטים, אבל עשויים לכלול אחד או יותר מהנושאים הבאים:

 • תורה אלגברית של משוואות דיפרנציאליות (תורת גלואה, תורת מימד, מיון משוואות ממימד 1)
 • תורת מודלים של שדות הערכה (דמיוניים, אינטגרציה, מרחבים אנליטיים)
 • או-מינימליות, שימושים אריתמטיים
 • שדות עם אוטומורפיזם, משוואות הפרש, שימושים למערכות דינמיות, התורה האסימפטוטית של הפרובניוס
 • תורת מודלים רציפה, שימושים לאלגבראות אופרטורים, מרחבי הסתברות ועוד רקע מלוגיקה ומהתחומים הרלוונטיים יינתן לפי הצורך
 1. השלמות שונות באנליזה פונציונאלית ואלגבראות בנך, תורת גלפנד.
 2. התורה הבסיסית של אלגבראות $C^*$: אלגבראות $C^*$ קומטטיביות, חיוביות, אידיאלים ומנות, מצבים והצגות, בניית גלפנד-נאימרק-סגל, אלגברה האופרטואים הקומפקטיים.
 3. סקירה של דוגמאות יסוד בתחום, כגון, אלגבראות סוף מימדיות בקירוב, אלגברת טופליץ, אלגבראות קונץ, אלגבראות סיבוב אי-רציונאלי (ככול שיתיר הזמן). מבוא לתורת-K.

נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

 1. מערכות שומרות מידה לחבורות בורליות
 2. ארגודיות, פירוק ארגודי, ערבוב וערבוב חלש
 3. מינימליות וארגודיות יחידה
 4. משפט ארגודי ממוצע ונקודתי לטרנספורמציה בודדת
 5. (*) צימודים
 6. (*) פירוק מידה ביחס לחלוקה של המרחב, מידות מותנות
 7. (*) אנטרופיה
 8. (*) משפטים ארגודיים לפעולות של חבורות כלליות ואמנביליות

(*) נושאים שיילמדו לפי אילוצי זמן

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

 1. מבנים אלגבריים יסודיים: חוגים, מודולים, אלגבראות, המרכז, אימפוטנטים, חוגי חבורה.

 2. חוגים עם חילוק: הקוטרניונים של המילטון, אלגבראות קוטרניונים מוכללות, אלגבראות חילוק מעל $\mathbb{F}_q$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ (משפטי Frobenius ו-Wedderburn), אלגבראות ציקליות, משפט Brauer-Cartan-Hua.

 3. פשטות ופשטות למחצה: פשטות של מבנים אלגבריים, מודולים פשוטים למחצה, חוגים פשוטים למחצה, משפט Maschke

 4. תורת Wedderburn-Artin: הומומורפיזמים וסכומים ישרים, הלמה של Schur, משפט המבנה של Wedderburn-Artin, חוגים ארטיניים

 5. מבוא להצגות של חבורות: הצגות ואפיינים, הצגות ותורת Wedderburn-Artin , יחסי האורתוגונליות, מימדי הצגות אי-פריקות, משפט Burnside.

 6. מכפלות טנזוריות: מכפלות טנזוריות של מודולים ואלגבראות, הרחבות סקלריות, אינדקס Schur, פשטות ומרכז של מכפלות טנזוריות, חבורת Brauer, משפט Skolem-Noether, משפט הממרכז הכפול, שדות מירביים באלגבריות, נורמה ועקבה מצומצמות, מכפלות משולבות.

Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני
 1. קוהומולוגיה: הגדרות, משפט מקדמים אוניברסלי, אוריאנטביליות, מכפלות ומבנה חוגי, נוסחת קיונת
 2. חזרה על יריעות חלקות, תבניות דיפרנציאליות, משפט סטוקס, דרגה של העתקה, משפט סארד, קוהומולוגיית דה-ראם
 3. משפט האיזומורפיזם בין קוהומולוגיה סינגולרית לבין קוהומולוגיית דה ראם
 4. נושאים נוספים אם יישאר זמן
 1. משטחי רימן
 2. פונקציות הולומורפיות של מספר משתנים.
 3. נקודות קריטיות מבודדות של פונקציות הולומורפיות.
 4. מבוא לטופולוגיה דיפרנציאלית.
 5. טופולוגיה של נקודות סינגולריות.
 1. אלומות (sheaves) על מרחבים טופולוגיים.
 2. סכמות אפיניות (affine schemes).
 3. סכמות ומורפיזמים ביניהן.
 4. אלומות קוואזי-קוהרנטיות.
 5. מורפיזמים מופרדים (separated) ומורפיזמים נאותים (proper).
 6. אגדים וקטוריים (vector bundles) וחבורת פיקאר (Picard) של סכמה.
 7. פונקטור הנקודות (functor of points) ומרחבי מודולים (moduli spaces).
 8. מורפיזמים למרחב הפרוייקטיבי ופיצוצים (blow-ups).
 9. מורפיזמים חלקים (smooth morphisms) ותבניות דיפרנציאליות (differential forms).
 10. קוהומולוגיה של אלומות (sheaf cohomology).
 11. סכמות חבורה (group schemes).
 • אגדים וקטורים וחבורת K של מרחב טופולוגי.
 • משפט המחזוריות של Bott ושימושים לאלגבראות.
 • אינדקס של אופרטור פרדהולם ותורת K .
 • במידה ויספיק זמן נדון גם בנושאים הבאים (חלקם במסגרת הרצאות התלמידים): יריעות חלקות וקוהומולוגית דה-ראהם, מחלקות בקוהומולוגיה המשויכות לאגדים וקטורים ואיזומורפיזם chern ובפרט מחלקת אוילר. אופרטורים אליפטיים, ניסוח משפט Atiyah-Singer והקשר שלו למשפט גאוס-בונה ומשפטי אינדקס אחרים.

בתהליכים הסתברותיים מעצם הגדרתם לא ניתן לחזות את הצעד הבא של התהליך. בכל זאת, ניתן באופן מדויק לחזות את ההתנהגות ארוכת הטווח של תהליכים מסוג מסוים. בקורס הזה נחקור תהליכים מסוג מסוים, הנקראים תהליכי מרקוב, בהם הצעד הבא של התהליך תלוי רק המיקום הנוכחי שלו. התהליכים הללו קשורים באופן עמוק לרשתות חשמליות, ולמושגים מתורת האינפורמציה כגון אנטרופיה. אנחנו נחקור את התהליכים הללו בשימוש בכלים אנליטיים, ונגדיר מושגים ונוכיח משפטים שהם אנלוגיים למשפטים באנליזה קלסית, רק למקרה הבדיד. מדובר במושגים וגישות הנמצאים בחזית המחקר העכשווי.

 1. יריעות אפיניות.
 2. תכונות מקומיות של עקומות אלבריות מישוריות.
 3. יריועות פרויקטיביות ועקומות פרויקטיביות.
 4. משפט רימן-רוך.
 • משפטים בסיסיים והגדרות: קבוצות קמורות, למת ההפרדה, משפט הלי, משפט רדון, משפט קרתאודורי, נקודת מרכז, משפט טברברג, גרפים מישוריים, משפט קבה,
 • גרפים גאומטריים: למת החיתוכים. שימושים לבעיות ארדס: בעיות חילה בין נקודות ועקומים, בעיית המרחקים הזהים, בעיית ספירת מרחקים שונים, למת בחירה של נק בתוך עיגולים. נק בתוך סימפלקסים. ספירת חציות של קבוצת נקודות ע“י על-מישורים. שימוש בחילות לבעיות בתורת המספרים האדיטיבית.
 • בעיות צביעה וטרנסברסלים להיפר גרפים גאומטריים: מימד וי סי, רשתות אפסילון ורשתות אפסילון חלשות לקבוצות קמורות. צביעות חסרות קונפליקטים.
 • מערכים: סדרות דבנפורט שינצל ושימושיהן לתתי מבנים במערכים.
 • תורת רמזי גאומטרית: משפט ארדס סקרס לקבוצות קמורות. שימושים של משפט דילוורס, גרפים קווזי מישוריים.

בקורס נציג את יסודות תורת pcf שפיתח שהרן שלח וחלק משימושיה הנרחבים בחשבון מונים, קומבינטוריקה אינסופית, טופולוגיה כללית ואלגברה בוליאנית.

תורת pcf עוסקת בקשת הקופינליות האפשרית של מכפלות מצומצמות של קבוצות קטנות של מונים סדירים. משפט ה pcf מבטיח את קיומה של סדרת יוצאים לקבוצת כל המונים המופיעים כקופינליות אפשרית של הקבוצה.

השימוש המפורסם ביותר של התורה הוא החסם של שלח של חזקות של מונים חריגים, שהמפורסם שבהם הוא החסם על חזקת המונה החריג הראשון כאשר הוא גבולי חזק. חסם זה נובע בעצם ממשפט כללי יותר בדבר מספר הכיסוי של קבוצות בנות מניה של אלף אומגה. המשפטים האלה יוצגו בקורס במלואם.

השאלה המנחה בקורס היא: מה ניתן ללמוד על חבורה מתוך המחקר של הילוכים מקריים עליה.

דינמיקה סטציונרית היא חלק מהתורה הרגודית הממוקדת בעיקר בפעולות של חבורה על מרחבי הסתברות המשוייכים להילוכים מקריים, כאשר האובייקט המרכזי הוא ”שפת פורסטנברג-פואסון“.

התורה הסטציונרית משחקת תפקיד מרכזי במחקר של חבורות צפידות. ולאחרונה אף התגלו קשרים עם אלגברות אופרטורים.

נושאי הקורס:
 • מבוא לתורה ארגודית: מרחבי בורל, מנות, מודלים קומפקטיים. פעולות משמרות מידה ופעולות משמרות מחלקת מידה. מידות סצטניונריות.
 • הילוכים מקריים: תהליכי מרקוב, משפט המרנטינגייל, הילוכים מקריים על חבורות, שפת פורסטנברג (שתי בניות). משפט Choquet-Deny, וחבורות אמנביליות. אנטרופיה. דוגמאות קונקרטיות של שפות.
 • ככל שהזמן יאפשר - שימושים לתורת צפידות: משפט החבורה הנורמלית של מרגוליס. משפט בדר-שלום וצפידות IRSים.

הקורס יעסוק ביריעות אלגבריות מעל שדה סגור אלגברית. לא נעסוק בסכמות, ולכן לא ניגע בגיאומטריה אריתמטית. הקורס יכסה את רוב החומר הסטנדרטי, עם כמה הצצות לנושאים מתקדמים יותר. תוכן הקורס יותאם, במידת מה, לרקע וליכולת של הסטודנטים הרשומים.

הקורס ימשך על פני שני סמסטרים (קורס ההמשך הוא גיאומטריה אלגברית 2). רשימת הנושאים למטה היא עבור שני חלקי הקורס.

רשימת נושאים: (לשני חלקי הקורס, עד כמה שנספיק להגיע)

 1. קטגוריות ופונקטורים.
 2. מרחבים עם חוגים.
 3. חזרה על אלגברה קומוטטיבית.
 4. ירועות אלגבריות אפיניות.
 5. יריעות אלגבריות פרויקטיביות.
 6. יריעות אלגבריות.
 7. סוגים של העתקות בין יריעות.
 8. מיון של עקומים.
 9. גיאומטריה אינומרטיבית.
 10. אגדים וקטוריים.
 11. אגדים קוויים וחבורת פיקאר.
 12. גיאומטריה בירציונלית.
 13. אלומות של מודולים.
 14. קוהומולוגיה של אלומות.
 15. גיאומטריה אלגברית דיפרציאלית.
 16. חבורות אלגבריות.

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים:

 • חילוץ כמתים
 • שימושים באלגברה לרבות שדות סגורים אלגברית ושדות סגורים ממשית
 • טיפוסים ומודלים רוויים

בהינתן זמן מספיק ניגע בנושאים הבאים: - השערת Vaught והניתוח של Morley של מודלים בני מניה - תורות $\omega$-יציבות ודרגת מורלי - גבולות Fraisse

דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט השלמות של גדל ומשפט הקומפקטיות.

 1. סריגים. פונקציות אליפטיות.
 2. משטחי רימאן: הגדרות, העתקות, הגנוס, נוסחת רימאן–הורביץ.
 3. תבניות דיפרנציליות על משטחי רימאן. העתקת אבל–יעקובי.
 4. חקירה מקומית של פונקציות הולומורפיות. נקודות כהערכות על שדה הפונקציות המרומורפיות. מיון הערכות על שדה הרציונליים. שדה המספרים ה-$p$-אדיים. נוסחת המכפלה.
 5. עקומים אלגבריים מעל שדה. עקומים מעל $\mathbb{C}$ וקשר למשטחי רימאן.
 6. נקודות רציונלייות. אריתמטיקה של עקומים לפי הגנוס. עקומים חרוטיים (גנוס 0). כלל הסה. יצירה סופית של נקודות רציונליות על עקום אליפטי (גנוס 1): המקרה של עקום פרמה ממעלה 4.
 7. משטחים מודולריים ותבניות מודלריות. בנייה אנליטית של נקודות רציונליות על עקומים אליפטיים.
 1. גרפים מרחיבים ושימושיהם - הגדרות שקולות (הרחבה ספקטרלית, קבוע צ‘יגר, א“ש בוזר–צ‘יגר), למת הערבוב, משפט אלון–בופנה, שימושים, בניות מפורשות והסתברותיות
 2. תכונת T של קשדן - מבוא קצר להצגות של חבורות (סופיות ואינסופיות), גרפי קיילי ושרייר, תכונת T — הגדרה + תכונות, דוגמאות, בניית גרפים מרחיבים באמצעות תכונת T.
 3. נושאים נוספים (ככל שירשה הזמן ובהתאם לטעם של התלמידים) - בניית הזיג-זג, משפטי נקודת שבת (על עצים/על מרחבי הילברט), הרחבה בקומפלקסים סימפליציאליים ועוד.
 1. אלומות (sheaves) על מרחבים טופולוגיים.
 2. סכמות אפיניות (affine schemes).
 3. סכמות ומורפיזמים ביניהן.
 4. אלומות קוואזי-קוהרנטיות.
 5. מורפיזמים מופרדים (separated) ומורפיזמים נאותים (proper).
 6. אגדים וקטוריים (vector bundles) וחבורת פיקאר (Picard) של סכמה.
 7. פונקטור הנקודות (functor of points) ומרחבי מודולים (moduli spaces).
 8. מורפיזמים למרחב הפרוייקטיבי ופיצוצים (blow-ups).
 9. מורפיזמים חלקים (smooth morphisms) ותבניות דיפרנציאליות (differential forms).
 10. קוהומולוגיה של אלומות (sheaf cohomology).
 11. סכמות חבורה (group schemes).

קורס זה הוא קורס ראשון באלגברה קומוטטיבית מודרנית, ומהוה בסיס ללימודי המשך באלגברה קומוטטיבית, אלגברה הומולוגית, גיאומטריה אלגברית וכו‘.

סילבוס

 1. חוגים, אידיאלים והומומורפיזמים
 2. מודולים, משפט קיילי-המילטון ולמת נקאימה
 3. חוגים ומודולים נתריים, משפט הבסיס של הילברט
 4. הרחבות שלמות, למת הנורמליזציה של נתר, משפט האפסים של הילברט
 5. יריעות וסכמות אפיניות
 6. לוקליזציה של חוגים ומודולים
 7. משפט הפירוק הפרימרי
 8. חוגי הערכה בדידה
 9. נושאים נבחרים ע“פ בחירת המרצה
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני

הקורס ידון בשדות פיאדים: אריתמטיקה, אנליזה וגיאומטריה עליהם. המטרה העיקרית של הקורס היא להציג את הראציונליות של פונקצית זיתא של יריעות אלגבריות (פרויקטיביות וחלקות) בשיטת Dwork.

בחלק הראשון של הקורס (מבוא ופרק 2) נציג התורה האלגברית של המספרים הפיאדים כולל משפטים קלסיים על תבניות ריבועיות.

בחלק השני של הקורס (פרק 1 ופרק 3) נציג את התורה האנליטית הנדרשת להוכחה כי פונקצית הזיתא של יריעה אלגברית, היא פונקציה ראציונלית.

בחלק השלישי נדון במגוון התפתחויות מודרניות שצמחו מתוך שכלול של רעיונות אלו.

רשימת הנושאים:

 1. קשיחות, שאריות ודואליות מעל חוגים קומוטטיביים.

 2. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה.

 3. קשיחות, שאריות ודואליות מעל סכמות.

 4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים.

מטרות הקורס

 1. להכיר לתלמידים מבנה אלגברי חדש של אלגבראות לי. ללמד אותם לזהות מבנה זה בדוגמאות המוכרות. להדגים קבלת תוצאות עמוקות תוך כדי שימוש בשיטות אלגברה לינארית בלבד.

 2. ללמד את התלמידים את מושגים בסיסים בתורת ההצוגות, אשר משותפים גם לתורות ההצגות של חבורות לי ושל אגבראות אסוציאטיביות. להראות שימושים של תורת ההצגות בחקירת מבנה של אלגבראות לי פשוטות.

 3. אחרי הקורס סטודנטים מוכנים הרבה יותר ללמוד נושא של חבורות לי ותורת ההצגות של חבורות. מערכות שורשים, הנלמדים בקורס, שימושים בתורת החבורות הגאומטרית וגם בתורת הסינגולריות.

 4. לאורך הקורס תלמידים יבצעו גם הוכחות הטענות וגם בחישובים באלגבראות המטריצות, אשר משמשות מקור עיקרי של אלגבראות לי.

 5. תלמידי בעלי מוטיבציה יקבלו הזדמנות להרצות בנושא קשור לקורס. זה מועיל מאוד לבגרות המתמטית שלהם.

 6. הקורס הזה יועיל גם לתלמידי תואר שני בפיסיקה. השתתפותם בקורס היא הזדמנות מצוינת להכיר בין הסטודנטים של שתי המחלקות באוירה לימודית מאתגרת.

נושאי הקורס

 1. מושגים בסיסים ודוגמאות.
 2. קשר בין אלגבראות לי וחבורות לי.
 3. אלגבראות לי פתירות ונילפוטנטיות.
 4. תבנית קילינג ואלגבראות פשוטות למחצה.
 5. משפט וייל.
 6. מערכות שורשים.
 7. מיון אלגבראות לי פשוטות.
 8. מיון ההצגות האי-פריקות של אלגבראות פשוטות.
 9. נושאים נוספים, אם ישאר זמן.

באופן כללי הגיאומטריה האלגברית עוסקת בחקר עצמים גיאומטריים המוגדרים ע“י נוסחאות אלגבריות, כלומר פולינומים במספר משתנים. התחום המתמטי הזה משיק לגיאומטריה דיפרנציאלית, לתורת המספרים, לטופולוגיה ולאלגברה, ויש לו שימושים גם בקומבינטוריקה, תורת האופרטורים, פיזיקה תיאורטית ועוד. הקורס הנוכחי ישמש מבוא לתחום קשה אך מרתק זה. הקורס מיועד לתלמידי מתמטיקה לתואר שני. קצב ההתקדמות והיקף החומר תלויים ברמת הידע של התלמידים וברצונם ללמוד באופן עצמאי חלק מהנושאים. תלמידים שירצו ללמוד עוד (אגדים וקטוריים, אלומות, קוהומולוגיה, תורת החיתוך וכו‘) יוכלו להמשיך בקורסי קריאה מודרכת.

רשימת נושאים
 1. נושאים מאלגברה קומוטטיבית: אידאלים ראשוניים ולוקאליזציה, מכפלות טנזוריות, חוגים נתריאניים ומשפט הבסיס של הילברט, מעלת טרנסצדנטיות של הרחבת שדות, משפט המימד.
 2. יריעות אלגבריות מעל שדה סגור אלגברית: יריעות אפיניות ופרויקטיביות, מורפיזמים, שדה הפונקציות הרציונליות, החוג המקומי בנקודה, יריעות חלקות.
 3. עקומים: השקילות הקטיגורית בין עקומים חלקים שלמים מעל שדה סגור אלגברית לבין שדות פונקציות ממעלת טרנסצדנטיות אחת.
 4. תורת החיתוך במישור הפרוייקטיבי (משפט בזו).
 5. חבורת פיקאר, אלומות הפיכות, שיכונים פרויקטיים ואוטומורפיזמים של מרחבים פרויקטיביים.
 6. שיטות דיפרינציאליות: תבניות דיפרנציאליות, השלמות של חוגים מקומיים, כיסויים לא מסועפים.

1.מושג החישוב- מכונות טיורינג והתזה של צרץ. 2. אי-כריעות של בעית העצירה ובעיות נוספות . 3.מחלקות זמן וזכרון - קיום היררכיות והקשר בין חישוב דטרמיניסטי ואי- דרמינסטי. 4. חישוב יעיל -המחלקה P לעומת המחלקה NP, NP- שלמות של SAT ובעיות נוספות . 5. רדוקציות ,בעיות שלמות במחלקות נוספות. 6. חישובים אקראיים ומחלקות סיבוכיות אקראית. נושאים נוספים יכוסו לפי בחירת המרצה.

הקורס עוסק בתופעה הפיזיקלית של מעברי-פזה, דרך הפרספקטיבה של מודל החלחול או ”פרקולציה“.

נעבור על התוצאות המרכזיות בפרקולציה ובקרובי המשפחה כגון מודלי Ising, Potts, ו-FK, החל מעבודותיהם של Ising ו-Pierels בתחילת המאה ה-20 ועד לעבודות המודרניות של Smirnov (עבורן קיבל מדלית פילדס).

נושאי הקורס:
 1. פרקלוציה על גרפים, הגדרות ותכונות בסיסיות
 2. אי-שוויון Harris
 3. אי שוויון van den Berg-Kesten (אי שוויון Reimer)
 4. נוסחת Russo
 5. משפט Burton-Keane
 6. דעיכה אקספוננצילית של קורלציות בתחום התת-קריטי
 7. פרקולציה במישור: התורה של Russo-Seymor-Welsh
 8. פרקולציה במישור: משפט Harris-Kesten
 9. אינוורינטיות קונפורמית: נוסחת Cardy-Smirnov
 10. פרקולציה בחבורות
 11. פרקולציה קריטית בחבורות לא אמנביליות: BLPS

מרחבי בנך ומרחבי הילברט. תכונות בסיסיות של מרחבי הילברט. מרחבים וקטורים טופולוגיים. משפט בנך-שטיינהאוס (עקרון החסימות במידה שווה), משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הגרף הסגור. משפט האן-בנך. דואליות. מידות על מרחבים קומפקטיים מקומית, המרחב הדואלי של $C(X)$. טופולוגיות חלשות וחלשות-$*$, משפט בנך-אלאוגלו. קמירות ומשפט קריין-מילמן. משפט סטון-ויירשטראס. אלגבראות בנך. הספקטרום של איבר באלגברת בנך. תורת גלפנד של אלגבראות בנך קומוטטיביות. המשפט הספקטראלי לאופרטורים נורמאליים (בגרסת התחשיב הפונקציונאלי).

רשימת נושאים
 1. מודולים: מודולים חופשיים, סדרות מדוייקות, מכפלה טנזורית, מודולי הום, שטיחות.
 2. אידיאלים ראשוניים ולוקליזציה: חוגים מקומיים, הלמה של נאקיאמה, הספקטרום של חוג, מימד וקשירות.
 3. חוגים נתריאניים: משפט הבסיס של הילברט, הלמה של ארטין-ריס, השלמה, דירוג.
 4. תורת המימד: משפט האפסים של הילברט, משפט הנירמול של נתר, מעלת טרנסצנדנטיות של שדות.

דוגמאות: זרימות המגיעות מפתרונות של משוואות דיפרנציאליות רגילות, דינמיקה סימבולית, אוטומטים סלולרים, זרימה גיאוזטית והורוציקלית על משטחים, מרחב צ‘בוטי, טרנספורמציית עבוב קטעים, פעולות פרו-סופייות. מושגים ובניות יסודיות: גורמים, הרחבות ובפרט הרחבות כמעט חח“ע, טרנזיטיביות טופולוגית, מינימליות, רציפות במ“ש, דיסטליות, פרוקסימליות, ערבוב חלש, אנטרופיה טופולוגית. החבורה למחצה של אליס, המשפט על קיום אידמפוטנטים ומסקונותיו, משפט הינדמן, ומשפט אליס-אוסלנדר. בניות אוניברסליות: קומפקטיפיקצית סטון צ‘ק, הזרימה המנוקדת והזרימה המינימלית האוניברסילות, הזרימה הפרוקסימלית האוניברסלית, שפת פורסטנברג.

הגדרות שונות לגרף מרחיב, אי שיוויון Cheeger-Buser, למת הערבוב, משפט אלון-בופנה, קיום של גרפים מרחיבים (הוכחה לא קונסטרוקטיבית), שימושים של גרפים מרחיבים לקודים מתקני שגיאות, חבורות – מושגי יסוד (פעולות, גרף קיילי, תת חבורה נורמלית, הצגות יוניטריות), הגרפים המרחיבים של מרגוליס, תכונת (T) של קשדן – הגדרה, תכונות הורשה, קשר לגרפים מרחיבים, בניות נוספות.

 1. סריגים, פונקציות בעלות מחזור כפול.
 2. משטחי רימן: הגדרה ודוגמאות (הספירה של רימן, שורשים, לוגריתמים).
 3. משטחי רימן: מציין אוילר, גנוס, נוסחת הורביץ, משפט רימן-רוך (ללא הוכחה).
 4. טורוסים מרוכבים ועקומים אליפטיים.
 5. העתקות בין עקומים אליפטיים, חוק החבורה, אריתמטיקה של עקומים אליפטיים (הצצה: משפט מורדל, פונקציות L, ההשערה של בירץ‘ וסווינרטון-דייר).
 6. החבורה SL(2,Z), מרחב כל הסריגים, קשר התלתן.
 7. תבניות מודולריות על SL(2,Z): סופיות המימד, טורי אייזנשטיין.
 8. טורי טיתא, סכום של ארבעה ריבועים, סריגים אונימודולריים זוגיים ואריזות כדורים במימד 8.
 9. אופרטורי הקה, ”תזכורת“ על פונקצית זיתא של רימן, פונקציות L, מודולריות של עקומים אליפטיים (בלי הוכחה).
 10. השערת רמנוג‘ן, גרפים מרחיבים, אינווריאנטת j, מונשיין.
 11. עקומים מודולריים והקומפקטיפיקציה שלהם.
 12. מכפלה מרוכבת.
 1. משפחות פונקציות נורמליות והעתקות רציונליות.
 2. קבוצות ג‘וליה ופאטו.
 3. תכונות של קבוצת ג‘וליה.
 4. מבנה של קבוצת פאטו.
 5. נקודות מחזוריות.
 6. רכיבים שמורים.
 7. משפט סאליבן.
 8. פונקציות מתחלפות וצמודות למחצה.
 9. מבוא לדינמיקה אריתמטית.

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

 • תת-חבורות, חבורות מנה, קשר בין תת-חבורות של חבורה ושל חבורה מנה
 • תת-חבורות של SYLOW, משפטי SYLOW
 • חבורות פתירות ונילפוטנטיות, חבורות-$p$
 • חבורות חופשיות ותכונותיהן
 • אוטומורפיזמים ואיזומורפיזמים של חבורות, חבורות אוטומורפיזמים.
 1. חזרה על יריעות גזירות, הגדרה של חבורות לי. מנות בקטיגוריה של חבורות לי, מרחבים הומוגניים, מידת האר, רכיבי קשירות.

 2. חבורות אלגבריות, חבורות מטריצות, החבורות הקלאסיות.

 3. אלגבראות לי והקשר לחבורות לי.

 4. חבורות לי ואלגבראות לי נילפוטנטיות, פתירות ופשוטות למחצה. משפט לי, משפט אנגל, פירוק לוי.

 5. תבנית קילינג קרטן.

 6. הצגות של אלגברת לי מעל המספרים המרוכבים.

 7. משקלות ושורשים, מערכות שורשים, דיאגרמות דינקין, מיון של אלגבראות לי פשוטות למחצה מרוכבות.

מרחבי בנך ומרחבי הילברט. תכונות בסיסיות של מרחבי הילברט. מרחבים וקטורים טופולוגיים. משפט בנך-שטיינהאוס (עקרון החסימות במידה שווה), משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הגרף הסגור. משפט האן-בנך. דואליות. מידות על מרחבים קומפקטיים מקומית, המרחב הדואלי של $C(X)$. טופולוגיות חלשות וחלשות-$*$, משפט בנך-אלאוגלו. קמירות ומשפט קריין-מילמן. משפט סטון-ויירשטראס. אופרטורים קומפקטיים על מרחב הילברט. מבוא לאלגבראות בנך ולתורת גלפנד. נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני

בקורס הזה נבנה שיטות בתורת ההסתברות ונשתמש בהן כדי לחקור את הגיאומטריה של חבורות נוצרות סופית. המטרה היא להגיע להוכחה (אלמנטרית) של משפטו המפורסם של Gromov: חבורה נוצרת סופית היא כמעט נילפוטנטית אם ורק אם היא בעלת גידול פולינומי. נציג גם את מצב חזית המחקר בנושא, כולל שאלות פתוחות למחקר.

נושאים:

 1. תוחלת מותנה, מרטינגיילים
 2. הילוכים מקריים על חבורות
 3. גרפי Cayley
 4. אנטרופיה
 5. פונקציות הרמוניות
 6. פעולות אוניטריות
 7. חבורות נילפוטנטיות ופתירות
 8. משפט Milnor-Wolf
 9. משפט Gromov ** ככל שיתיר הזמן:
 10. פונקציות הרמוניות חסומות
 11. משפט Choquet-Deny
 12. פונקציות הרמוניות חיוביות

הקורס מיועד לתלמידי מתמטיקה לתואר שני. מקצוע הקדם הוא ”מבוא לטופולוגיה“ מס‘ 201-1-0091. מומלץ גם הקורס ”פונקציות מרוכבות“. תלמידים מצטיינים לתואר ראשון המעוניינים להרשם לקורס מתבקשים לפנות למרצה.

מטרת הקורס להעניק לתלמידים ידע בכלים של הטופולוגיה האלגברית. כלים אלו מאפשרים למדוד, או לתאר בצורה מפורטת, עד כמה מרחב טופולוגי הוא מסובך. למשל: איך סופרים את החורים בבייגלה, מה בדיוק מתהפך בטבעת המביוס, או מדוע הלוגריתם המרוכב חייב להיות רב-ערכי. כמו כן נוכיח משפטים חשובים כגון משפט נקודת השבת של בראואר, ונלמד על הקשר המרתק בין משוואות דיפרנציאליות להצגות של חבורות.

הגישה היא שהמושגים הטופולוגיים חיוניים להבנת תחומים שונים במתמטיקה כגון גיאומטריה, משוואות דיפרנציאליות, קומבינטוריקה ואף אלגברה. דוגמאות רבות יוצגו. להלן רשימת נושאים ארוכה למדי, אשר את רובם נקווה להספיק ללמוד.

רשימת הנושאים:

 1. חזרה על נושאים בטופולוגיה ואלגברה.
 2. קטגוריות ופונקטורים.
 3. הומוטופיה.
 4. החבורה היסודית.
 5. מרחבי כיסוי.
 6. משפטי בראואר וז‘ורדן במישור.
 7. מערכות מקומיות והצגות של החבורה היסודית.
 8. קומפלקסים והומולוגיה.
 9. הומולוגיה סינגולרית.
 10. משפטי בראואר, ז‘ורדן ולפשץ.
 1. Recalling prior material. Rings (including noncommutative), ideals, modules and bimodules, exact sequences, infinite direct sums and products, tensor products of modules and rings.
 2. Categories and functors. Morphisms of functors, equivalences. Linear categories and linear functors. Exactness of functors.
 3. Special modules. Projective, injective and flat modules.
 4. Morita Theory. Equivalences of module categories realized as tensor products.
 5. Complexes of modules. Operations on complexes, homotopies, the long exact cohomology sequence.
 6. Resolutions. Projective, injective and flat resolutions – existence and uniqueness.
 7. Left and right derived functors. The general theory. Tor and Ext functors.
 8. Applications to commutative algebra. Some local and global theorems, involving $Tor$ and $Ext$ functors. Derived completion and torsion functors.
 9. Sheaf cohomology. A survey of the role of homological algebra in geometry.
 10. Nonabelian cohomology. A survey of classification theorems: Galois cohomology, vector bundles.

Bibliography

 1. R. Hartshorne, “Algebraic Geometry”, Springer-Verlag, New-York, 1977.
 2. P.J. Hilton and U. Stammbach, “A Course in Homological Algebra”, Springer, 1971.
 3. S. Maclane, “Homology”, Springer, 1994.
 4. J. Rotman, “An Introduction to Homological Algebra”, Academic Press, 1979.
 5. L.R. Rowen, “Ring Theory” (Student Edition), Academic Press, 1991.
 6. C. Weibel, “An introduction to homological algebra”, Cambridge Univ. Press, 1994.
 7. M. Kashiwara and P. Schapira, Sheaves on Manifolds, Springer, 1990.
 8. The Stacks Project, an online reference, J.A. de Jong (Editor). (9) A. Yekutieli, “Derived Categories”, Cambridge Univ. Press, 2019. Free prepublication version. (10) Course notes, to be uploaded every week to the course web page

קורסים מבוטלים

המספרים הממשיים (מערכת האקסיומות). סופרימום ואינפימום של קבוצה. קיום שורשים של מספרים חיוביים. 1. סדרות מתכנסות. תת-סדרות. סדרות קושי. משפט בולצנו-ויירשטראס. גבולות עליונים ותחתונים. 2. טורים. סכומים חלקיים. טורים מתכנסים ומתבדרים. תנאי קושי. טורים של מספרים אי-שליליים. מבחני השורש והמנה. טורים כלליים. מבחני דיריכלה, לייבניץ ואבל. שינוי סדר הסכימה. משפט רימן. 3. גבול של פונקציה. פונקציות רציפות. רציפות של פונקציות אלמנטאריות. תכונות של פונקציות רציפות בקטע סגור. פונקציות רציפות במידה שווה. משפט קנטור. 4. הנגזרת של פונקציה. משפט הערך הממוצע. נגזרות מסדר גבוה. כלל לופיטל. משפט טיילור.

 1. אינטגרל רימן: סכומי רימן, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי. שיטות לחישוב אינטגרלים (אינטגרציה בחלקים, חילוף משתנה, שברים חלקיים). אינטרגלים לא אמיתיים ושימוש לטורים. אינטגרציה נומרית. נוסחת סטירלינג ושימושים נוספים אם יתיר הזמן.
 2. התכנסות במידה שווה והתכנסות נקודתית. תנאי קושי ובוחן ויירשטראס. טורי חזקות. טורי טיילור. פונקציות אנליטיות-ממשיות ופונקציות חלקות. קונבולוציות, קירובי יחידה ומשפט הקירוב של ויירשטראס. שימושים נוספים ככל שיתיר הזמן.
 3. חזרה על וקטורים ב-R^n והעתקות לינאריות, הנורמה האוקלידית ואי-שוויון קושי שוורץ. מושגים טופולוגיים בסיסיים ב-R^n. העתקות רציפות בכמה משתנים. מסילות במרחב, אורך מסילה. נגזרות חלקיות וכווניות, דיפרנציאביליות ופונקציות C^1. כלל השרשרת. הגרדיינט. פונקציות סתומות וכופלי לגרנז‘. בעיות אקטרמום בתחום חסום.
 • מושגי יסוד בטופולוגיה של מרחבים מטריים: קבוצות סגורות ופתוחות, קשירות, קומפקטיות, שלמות.
 • מרחבים נורמיים ומרחבי מכפלה פנימית. כל הנורמות על $\mathbb{R}^n$ שקולות.
 • משפט על קיום ויחידות של נקודת שבת להעתקת כווץ במרחב מטרי שלם.
 • העתקות בין מרחבים אוקלידיים. נגזרת חלקית. גרדיאנט. כלל השרשרת. פיתוח טיילור בכמה משתנים.
 • משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הפונקציות הסתומות. כופלי לגרנז‘. בעיות מינימום ומקסימום.
 • אינטגרל רימן. קבוצות בעלות מידה אפס. תנאי האינטגרביליות של לבג. תכולה לפי ז‘ורדאן.
 • משפט פוביני. היעקוביאן ונוסחת חילוף המשתנה.
 • אינטרגלים מסילתיים. תבניות סגורות ומדויקות. משפט גרין.
 • אם יתיר הזמן, אינטרגלים משטחיים ומשפטי סטוקס וגאוס.
 1. מרחבי מכפלה פנימית ומרחבים נורמיים. משפט על קיום היטל לתת- מרחב בעל מימד סופי. מערכות אורתונורמליות ואורתוגונליות במרחבים ממימד אינסופי. אי שיויון בסל ושיויון פרסבל, מערכות אורתונורמליות סגורות. מערכת האר.
 2. טור פורייה (הצורה הממשית והצורה המרוכבת).קירובי יחידה, שלמות של המערכת הטריגונומטרית\האקספוננציאלית. התכנסות במידה שווה של טורי פורייה של פונקציות גזירות ברציפות למקוטעין בקטעים סגורים של רציפות. תופעת גיבס. גזירה ואינטגרציה איבר-איבר.
 3. התמרת פורייה. משפט הקונבולוציה. שיויון פלנשרל. שימושים לפונקציות חסומות בתדר ומשפט הדגימה של שנון.
 4. התמרת לפלס. נוסחאות בסיסיות והקשר להתמרת פורייה. טבלת התמרות לפלס. קונבולוציות. שימושים של התמרת לפלס לפתרון של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
 5. מבוא לפילוגים (דיסטריבוציות). גזירה של פילוג, דלתא של דיראק ונגזרותיה. טורי פורייה, התמרת פורייה והתמרת לפלס של פילוגים.

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

מרחבי מצב ופונקציות תמסורת, יציבות במרחב מצב ויציבות קלט-פלט, מערכות הניתנות לצפייה ולבקרה, תורת מימוש, מטריצות הנקל, משוב של המצב ויצוב של מערכות, משואות ריקטי.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנות בפתרון יצירתי של בעיות ממגוון תחומים במתמטיקה באופן המדמה במידת מה מחקר מתמטי (ובשונה מקורסים רגילים, בהם עבודות הבית קשורות ישירות לחומר הנלמד בשיעור). הקורס יתמקד בבעיות בהן נדרשים כלים ממספר תחומים מתמטיים להבנת הבעיה ולפתרונה, ויחשוף בפני הסטודנטים טפח מאופיה של המתמטיקה כתחום ידע שלם שבו - בין תת-תחומים שונים לכאורה ? מתגלים קשרים לא צפויים ועמוקים המטילים אור חדש על הבנתנו תחומים אלו. הבעיות יתמקדו בתכנים במתמטיקה קלסית ומודרנית, אשר ? בין היתר בשל אופים הבין תחומי ? אינם מכוסים בד“כ בקורסי הליבה שמציעה המחלקה ,לדוגמה: אקסיומת הבחירה ושימושיה הפרדוקס של בנך-טרסקי, מספרים טרנסצנדנטים וכו. השיעורים יתחלקו בין הרצאות רקע של המרצה (בהתאם לנושאים הנלמדים, ולרקע הנדרש מן הסטודנטים) לבין הצגת הסטודנטים את פתרונותיהם לבעיות שניתנו להם בשיעורים הקודמים. בנוסף לאמור לעיל, יסייע הקורס לסטודנטים בשיפור מיומנויותיהם בחיפוש בספרות המתמטית וכן בכתיבה ובהצגה של הוכחות מתמטית.

התהליך diffusion limited aggregation (או בקצרה DLA) הוא אחד התהליכים המרתקים בפיסיקה. למרות שהוא מוכר ונחקר כבר כמעט 40 שנה, עדיין רב הנסתר על הגלוי. התהליך נחקר בעיקר בגירסה המישורית שלו. בפרויקט הזה אנו נבצע סימלציות ממוחשבות של DLA בשריגים שונים, אאוקלידים ולא אאוקלידים. המטרה היא לקבל תמונות של צביר החלקיקים כדי להבין את התנהגות התהליך לטווח ארוך. כמו כן, נשתמש בסימולציות למדידת מדדים שונים של הצביר, כגון קצב התקדמות, מימד פרקטלי, ועוד.

תורת ההסתברות: משתנים בודדים ורציפים, תלויים ובלתי תלויים, שש התפלגויות בודדות בסיסיות: ברנולי, בינומית, אחידה, גיאומטרית, בינומית שלילית, פואסונית. ממוצע, שונות, מומנטים, פונקציה יוצרת הסתברות.חמש התפלגויות רציפות בסיסיות: אחידה, נורמלית, אקספוננציאלית, גמה, ביתא. פונקציה יוצרת מומנטים. מאורעות, הסתברות מותנת, הִזְדַּקְּנוּת של מולקולות, אנטרופיה. יצירת הסתברויות שונות. הרבה משתנים מקריים. ספרית EST. שונות מאורבת וקורלציות, מינימום ומקסימום של הרבה משתנים מקריים.סטטיסטיקה תיאורית, דגימה מקרית. גישה קלאסית נגד באיזיאנית. התפלגות של ממוצע המדגם ושונותו, שיטות לקבלת אומדים נקודתיים, אומרן הממוצע, אומדן השונות, חסר הטיה ובעל הטיה, MSE, רווחים בני סמך עבור פרמטרים של ההתפלגות, רעיונות בסיסיים והגדרות עבור בדיקת השערות סטטיסטיות, טעויות מסוג I ו-II, ערכי - P. בחנים בקשר לממוצעים, לשונויות ולפרופורציות, מבחני התאמת עקום, מקדם המתאם ומבחנים ביחס אליו, רגרסיה ליניארית . אינפורמציה, ערך מקסימלי כי-סטטיסטי. בלי פרמטרים: Mann-Whitney ותמורה.גישה באיזיאנית לבדיקת השערות ולאמידה.ANOVA - חד-כיווני ודו-כיווני.עוד על הגישה הקלאסית: אספקטים של אופטימליות.BLAST.

הקורס יעסוק באלגברה לינארית מעל המספרים הממשיים והמרוכבים. 1. המספרים המרוכבים ותכונותיהם. משוואות ליניאריות: פעולות אלמנטריות, דרוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות. 2. מרחבים ווקטוריים מעל לממשיים ולמרוכבים: דוגמאות, תת-מרחבים, תלות ליניארית, בסיסים, מימד. 3. אלגברה של מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, פירוק LU , מטריצה הופכית, דטרמיננטה, כלל קרמר. 4. טרנספורמציות ליניאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית. 5. מכפלות פנימיות, סדרות אורתונורמליות, תהליך גרם-שמידט. 6. ליכסון מטריצות: ערכים ווקטורים עצמיים, הפולינום האופייני. אם יתיר הזמן: מטריצות אוניטאריות ואורתוגונאליות ולכסון מטריצות הרמיטיות וסימטריות.

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדת משתנים, משוואות מדויקות, משוואות לינאריות ומשוואות ברנולי. קיום ויחידות. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני: שיטות להורדת סדר, משוואות לינאריות, ורונסקיאן, וריאציה של פרמטרים, משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים ושיטת השוואת מקדמים. משוואות דיפרנציאליות מסדר n. משוואות אוילר. מערכות של משוואות דיפרנציאליות: שיטת חילוץ, שימוש באלגברה לינארית. התמרת לפלס, תכונות התמרת לפלס, פתרון משוואות ליניאריות לא הומוגניות באמצעות התמרת לפלס, פונקצית הביסייד (מדרגה), פונקציות רציפות למקוטעין, פונקצית דלטה. קונבולוציה.

 • שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.
 • משוואות ליניאריות: פעולות אלמנטריות, דרוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.
 • מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.
 • חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הפכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.
 • טרנספורמציות ליניאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.
 • ליכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.
 • תבניות בילינאריות
 • מרחבים עם מכפלה פנימית (ממד סופי)
 • אופרטורים על מרחבים אלו: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים נורמאליים, כולל לכסון.

חלק א‘: הבסיס של תורת הקבוצות1. מושג הקבוצה ופעולות האיחוד, החיתוך ההפרש וההשלמה על קבוצות. קבוצת החזקה. 2. משפט האינדוקציה של המספרים הטבעיים. אינדוקציה שלמה, עקרון האבר המינימאלי. שימושים. 3. זוגות סדורים והמכפלה הקרטזית. מושג היחס.4. הפונקציה. תחום וטווח. פונקציה חד-חד ערכית. פונקציה על. הרכבת פונקציות. המינימאלי. שימושים.חלק ב‘: תחשיב הפסוקים 1. הקשרים.2. השקילויות הבסיסיות.3. צורה דיסיונקטיבית נורמלית.4. שלמות מערכות של קשרים.חלק ג‘: תחשיב הפרדיקטים 1. שפת תחשיב הפרדיקטים. נוסחאות, שמות עצם ופסוקים.2. מבנים ודוגמאות למבנים.3. השמות וספוק נוסחאות במבנים.4. שקילות לוגית וגרירה לוגית.5. שקילות אלמנטרית וקבוצות גדירות.חלק ד‘: יסודות חשבון עוצמות 1. מושג העוצמה.2. קבוצות סופיות וקבוצות אינסופיות.3. קבוצות שעוצמתן שווה לעוצמת קבוצות המספרים הטבעיים.4. משפט קנטור על עוצמת קבוצת החזקה.5. עוצמת המספרים הממשיים ועוצמת (N) P.

לוגיקה ותורת הקבוצות: תחשיב הפסוקים, אופרטורים בוליאניים וטבלאות האמת שלהם, ערך האמת של פסוקים בהשמה, שקילות לוגית וגרירה לוגית, טאוטולוגיות ופסוקים שקריים, הטאוטולוגיות החשובות, למשל, חוקי הפילוג, ונוסחאות דה-מורגן. קבוצות: שייכות, איחוד, חיתוך, הפרש, מכפלה קרטזית, מושג היחס, יחסי שקילות, יחס סדר חלקי, יחס סדר קווי. פונקציות. קומבינטוריקה בסיסית: אינדוקציה, עקרונות ספירה בסיסיים, מקדמים בינומיאליים שיטת ההכלה וההדחה, רקורסיה, פונקציות יוצרות גרפים: מושגים כלליים ודוגמאות, איזומורפיזם, קשירות. גרפי אוילר. עצים.

הערות

 • קורסים המסומנים ב-(*) מהווים דרישת קדם לרישום לתאר מוסמך
 • קורסים המסומנים ב-(#) הינם קורסי חובה אפשריים למוסמך, בתחומים המתאימים, כמתואר בתכנית הלימודים למוסמך. לפחות שניים כאלה, מתחומים שונים, נדרשים לעמידה בדרישות התואר.
 • קורסים לתארים מתקדמים פתוחים גם בפני תלמידי בוגר חזקים, להם ציון ממוצע של 85 ומעלה, ואשר ניתן להם אישור של המרצים בקורם ושל ראש ועדת ההוראה
 • אנא עיינו בתכניות הלימודים המלאות לתואר בוגר ולתארים מתקדמים למידע על הדרישות והאפשרויות המלאות.