ראו גם את מחקר אנשי הסגל

סגל בכיר

תמונה
שם
תמונה של ד"ר יזהר אופנהיים ד“ר יזהר אופנהיים Scholars@BGUOrcidScopus 316 77817
תמונה של ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד ד“ר אינה אנטובה-איזנבוד Scholars@BGUScopus 312
פרופ‘ עידו אפרת Scholars@BGUScopus 106 61627
תמונה של פרופ' אמנון בסר פרופ‘ אמנון בסר Scholars@BGUOrcidScopus 212 77861
תמונה של פרופ' דניאל ברנד פרופ‘ דניאל ברנד Scholars@BGUOrcidScopus 37/213 61605
ד“ר מיכאל ברנדנבורסקי Scholars@BGUOrcidScopus 306 77805
ד“ר סאק גבריאליאן Scholars@BGUScopus 315 77816
ד“ר גילי גולן Scholars@BGU 302 77801
תמונה של פרופ' נדיה גורביץ פרופ‘ נדיה גורביץ Scholars@BGUScopus 110 77849
תמונה של פרופ' יאיר גלזנר פרופ‘ יאיר גלזנר Scholars@BGUOrcidScopus 205 77877
תמונה של ד"ר דניאל דיסני ד“ר דניאל דיסני Scholars@BGU 108 61603
תמונה של ד"ר ישי דן-כהן ד“ר ישי דן-כהן Scholars@BGUScopus 214 77862
תמונה של פרופ' אילן הירשברג פרופ‘ אילן הירשברג Scholars@BGUGoogle ScholarScopus 203 77860
תמונה של ד"ר יאיר הרטמן ד“ר יאיר הרטמן Scholars@BGUOrcidGoogle ScholararXiv 207 72717
פרופ‘ ויקטור ויניקוב Scholars@BGUScopus 103 61618
פרופ‘ בוריס זלצמן Scholars@BGUScopus 211 61607
תמונה של פרופ' אסף חסון פרופ‘ אסף חסון Scholars@BGUScopus 204 77814
תמונה של פרופ' איליה טיומקין פרופ‘ איליה טיומקין Scholars@BGUGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 213 61694
תמונה של פרופ' אריאל ידין פרופ‘ אריאל ידין Scholars@BGUOrcidScopus 114 61617
תמונה של פרופ' אמנון יקותיאלי פרופ‘ אמנון יקותיאלי Scholars@BGUScopus 202 77516
פרופ‘ מיכאל לוין Scholars@BGUOrcidScopus 216 61652
תמונה של פרופ' תם מאירוביץ פרופ‘ תם מאירוביץ Scholars@BGUScopus 313 77651
ד“ר דניאל מרקייביץ‘ Scholars@BGUOrcidScopus 206 61614
תמונה של ד"ר יער סולומון ד“ר יער סולומון Scholars@BGUOrcidScopus 317 77883
תמונה של פרופ' איתן סייג פרופ‘ איתן סייג Scholars@BGUOrcidScopus 107 72713
תמונה של פרופ' שחר סמורודינסקי פרופ‘ שחר סמורודינסקי Scholars@BGUScopus 208 61604
פרופ‘ ארקדי פוליאקובסקי Scholars@BGUScopus 314 79760
תמונה של פרופ' פיודור פקוביץ פרופ‘ פיודור פקוביץ Scholars@BGUOrcidScopus 310 77815
תמונה של פרופ' רונן פרץ פרופ‘ רונן פרץ Scholars@BGUOrcidScopus 309 72712
תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן פרופ‘ מנחם קוג‘מן Scholars@BGUScopus 111 61549
תמונה של ד"ר משה קמנסקי ד“ר משה קמנסקי Scholars@BGUOrcidGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 104 61616
תמונה של פרופ' דמיטרי קרנר פרופ‘ דמיטרי קרנר Scholars@BGUScopus 217 61606
תמונה של ד"ר אלי שמוביץ ד“ר אלי שמוביץ Scholars@BGUOrcid 102 61612

סגל אמריטוס ובפרישה

תמונה
שם
תמונה של Emeritus Prof Michael Lin Emeritus Prof Michael Lin Scholars@BGU 209 61621
Emeritus Prof Paul Fuhrmann Scholars@BGU -102 77800
Emeritus Prof Genrich Belitskii Scholars@BGU 116 77851
Emeritus Prof Eliyahu Gertsbakh Scholars@BGU 116 77851
תמונה של Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Scholars@BGU 116 77851
Emeritus Prof Alexander Markus Scholars@BGU 312 77853
Prof. Mark Ayzenberg-Stepanenko Scholars@BGU -119 77803
Emeritus Prof Vadim Tkachenko Scholars@BGU 312 77853
Emeritus Prof Amos Altshuler Scholars@BGU 116 77851
Emeritus Prof Theodore Eisenberg Scholars@BGU -102 77800
פרופ‘ אמריטוס אורי אברהם Scholars@BGU 37/204 72711
פרופ‘ מיכאל ברברמן Scholars@BGU 302 77801
תמונה של פרופ' אמריטוס ליאוניד ברזנסקי פרופ‘ אמריטוס ליאוניד ברזנסקי Scholars@BGU 304 77805
תמונה של פרופ' אמריטוס ולדימיר גולדשטיין פרופ‘ אמריטוס ולדימיר גולדשטיין Scholars@BGU 112 61620
פרופ‘ גריגורי דרפל Scholars@BGUScopus 307 77810
תמונה של פרופ' אמריטוס מרים כהן פרופ‘ אמריטוס מרים כהן Scholars@BGU 115 61611
תמונה של פרופ' רובים ליפאנסקי פרופ‘ רובים ליפאנסקי Scholars@BGUScopus 303 77802
ד“ר אלנה ליצין Scholars@BGUScopus 305 77804
פרופ‘ אמריטוס ולדימיר פונף Scholars@BGUOrcidScopus 113 77850
פרופ‘ אמריטוס אברהם פיינטוך Scholars@BGU 105 61613
פרופ‘ לאוניד פריגוזין Scholars@BGUScopus 303 77802
תמונה של פרופ' מיכאל קלין פרופ‘ מיכאל קלין Scholars@BGU 308 77811
תמונה של פרופ' יצחק רובינשטיין פרופ‘ יצחק רובינשטיין Scholars@BGUScopus 211 61607
פרופ‘ בן ציון רובשטיין Scholars@BGUScopus 302 77801
תמונה של פרופ' יואב שגב פרופ‘ יואב שגב Scholars@BGUOrcidScopus 215 61615
Prof. Michael Gil Scholars@BGU -- --
Prof. Vladimir Shevelev Scholars@BGU -- --
Dr. Alexander Kaganovich Scholars@BGU 30/111 77557

לזכרם

Emeritus Prof Jesse Shapiro

Prof. Yitshak Chaikovsky

פרופ' זאב וקסמן

פרופ' משה ליבשיץ

ד"ר אלחנן לייבוביץ

פרופ' גדליה עילם

פרופ' נפתלי קרביצקי

פרופ' מתתיהו רובין

Prof. Michael Lomonosov

הערות

  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת