ראו גם את מחקר אנשי הסגל

סגל בכיר

תמונה
שם
תמונה של פרופ' אלכסנדר אוחלוב פרופ‘ אלכסנדר אוחלוב(*) PureOrcidScopus 305 77804
תמונה של פרופ' יזהר אופנהיים פרופ‘ יזהר אופנהיים PureOrcidGoogle ScholarScopusWeb of ScienceMathscinet 316 77817
תמונה של ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד ד“ר אינה אנטובה-איזנבוד PureOrcidGoogle ScholarScopusWeb of ScienceMathscinet 312
פרופ‘ עידו אפרת PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 106 61627
תמונה של פרופ' אמנון בסר פרופ‘ אמנון בסר PureOrcidScopusMathscinet 212 77861
תמונה של ד"ר מיכאל ברנדנבורסקי ד“ר מיכאל ברנדנבורסקי PureOrcidScopusMathscinet 306 77805
ד“ר סאק גבריאליאן PureOrcidScopusMathscinet 315 77816
ד“ר גילי גולן PureOrcidScopusMathscinet 302 77801
תמונה של פרופ' נדיה גורביץ פרופ‘ נדיה גורביץ PureOrcidScopusMathscinet 110 77849
תמונה של פרופ' יאיר גלזנר פרופ‘ יאיר גלזנר PureOrcidScopusMathscinet 205 77877
תמונה של פרופ' חן דובי פרופ‘ חן דובי Mathscinet
תמונה של ד"ר דניאל דיסני ד“ר דניאל דיסני PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 108 61603
תמונה של ד"ר ישי דן-כהן ד“ר ישי דן-כהן PureOrcidScopusMathscinet 214 77862
תמונה של פרופ' אילן הירשברג פרופ‘ אילן הירשברג PureGoogle ScholarScopusMathscinet 203 77860
תמונה של ד"ר יאיר הרטמן ד“ר יאיר הרטמן PureOrcidGoogle ScholarScopusarXivMathscinet 207 72717
פרופ‘ ויקטור ויניקוב PureOrcidScopusMathscinet 103 61618
פרופ‘ בוריס זלצמן PureOrcidScopusMathscinet 211 61607
תמונה של פרופ' אסף חסון פרופ‘ אסף חסון PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 204 77814
תמונה של פרופ' איליה טיומקין פרופ‘ איליה טיומקין PureOrcidGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 213 61694
תמונה של פרופ' אריאל ידין פרופ‘ אריאל ידין PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 114 61617
תמונה של פרופ' אמנון יקותיאלי פרופ‘ אמנון יקותיאלי PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 202 77516
פרופ‘ מיכאל לוין PureOrcidScopusMathscinet 216 61652
תמונה של פרופ' ארקדי ליידרמן פרופ‘ ארקדי ליידרמן(*) PureOrcidScopus 308 77811
תמונה של פרופ' תם מאירוביץ פרופ‘ תם מאירוביץ PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 313 77651
פרופ‘ מיכאל מוזיצו‘ק(*) PureOrcidScopus 305 77805
ד“ר דניאל מרקייביץ‘ PureOrcidScopusMathscinet 206 61614
תמונה של ד"ר יער סולומון ד“ר יער סולומון PureOrcidScopusWeb of ScienceMathscinet 317 77883
תמונה של פרופ' איתן סייג פרופ‘ איתן סייג PureOrcidScopusMathscinet 107 72713
פרופ‘ ארקדי פוליאקובסקי PureOrcidScopusMathscinet 314 79760
תמונה של פרופ' פיודור פקוביץ פרופ‘ פיודור פקוביץ PureOrcidScopusMathscinet 310 77815
תמונה של פרופ' רונן פרץ פרופ‘ רונן פרץ PureOrcidScopusMathscinet 309 72712
פרופ‘ נינה צרנייבסקיה(*) PureOrcidScopusWeb of Science 307 77810
תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן פרופ‘ מנחם קוג‘מן PureOrcidScopusMathscinet 111 61549
תמונה של ד"ר דוד קורווין ד“ר דוד קורווין PureScopusMathscinet 215/58 6461615
תמונה של ד"ר משה קמנסקי ד“ר משה קמנסקי PureOrcidGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 104 61616
תמונה של פרופ' דמיטרי קרנר פרופ‘ דמיטרי קרנר PureOrcidScopusMathscinet 217 61606
תמונה של ד"ר אלי שמוביץ' ד“ר אלי שמוביץ‘ PureOrcidScopusMathscinet 102 61612

סגל אמריטוס ובפרישה

תמונה
שם
Prof. Mark Ayzenberg-Stepanenko(*) PureScopusWeb of Science -119 77803
Emeritus Prof Genrich Belitskii PureScopus 116 77851
Emeritus Prof Theodore Eisenberg PureScopus מינוס 102 77800
Emeritus Prof Paul Fuhrmann PureScopus מינוס 102 77800
תמונה של Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Emeritus Prof Rathindra Nath Sen 116 77851
תמונה של Emeritus Prof Michael Lin Emeritus Prof Michael Lin PureOrcidScopus 209 61621
Emeritus Prof Alexander Markus PureScopus 312 77853
Emeritus Prof Vadim Tkachenko PureScopus 312 77853
Emeritus Prof Amos Altshuler PureScopus 116 77851
פרופ‘ אמריטוס אורי אברהם PureScopus 37/204 72711
פרופ‘ מיכאל ברברמן(*) PureScopus 302 77801
תמונה של פרופ' ליאוניד ברזנסקי פרופ‘ ליאוניד ברזנסקי(*) 304 77805
תמונה של פרופ' אמריטוס דניאל ברנד פרופ‘ אמריטוס דניאל ברנד PureOrcidScopusMathscinet 37/213 61605
תמונה של פרופ' אמריטוס ולדימיר גולדשטיין פרופ‘ אמריטוס ולדימיר גולדשטיין PureScopus 112 61620
פרופ‘ גריגורי דרפל(*) PureScopus 307 77810
תמונה של פרופ' אמריטוס מרים כהן פרופ‘ אמריטוס מרים כהן PureOrcidScopus 115 61611
תמונה של פרופ' רובים ליפאנסקי פרופ‘ רובים ליפאנסקי(*) Scopus 303 77802
פרופ‘ גריגורי משביצקי(*) PureScopus 304 77803
פרופ‘ אמריטוס ולדימיר פונף PureOrcidScopus 113 77850
פרופ‘ אמריטוס אברהם פיינטוך PureScopus 105 61613
פרופ‘ לאוניד פריגוזין PureScopus 303 77802
תמונה של פרופ' מיכאל קלין פרופ‘ מיכאל קלין(*) PureScopus 308 77811
תמונה של פרופ' יצחק רובינשטיין פרופ‘ יצחק רובינשטיין PureScopus 211 61607
פרופ‘ בן ציון רובשטיין(*) PureScopus 302 77801
תמונה של פרופ' אמריטוס יואב שגב פרופ‘ אמריטוס יואב שגב PureOrcidScopus 215 61615
Prof. Michael Gil(*) -- --
Dr. Alexander Kaganovich(*) PureScopus 30/111 77557

לזכרם

Emeritus Prof Jesse Shapiro

Prof. Yitshak Chaikovsky

פרופ' אמריטוס אליהו גרצבך

פרופ' זאב וקסמן

פרופ' משה ליבשיץ

ד"ר אלחנן לייבוביץ

פרופ' גדליה עילם

פרופ' נפתלי קרביצקי

פרופ' מתתיהו רובין

פרופ' ולדימיר שבלב

Prof. Michael Lomonosov

הערות

  • הסימון (*) מציין סגל בתמיכת תכנית קמע
  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת