ראו גם את מחקר אנשי הסגל

סגל בכיר

תמונה
שם
תמונה של פרופ' אלכסנדר אוחלוב פרופ‘ אלכסנדר אוחלוב(*) OrcidScopus 305 77804
תמונה של ד"ר יזהר אופנהיים ד“ר יזהר אופנהיים OrcidScopus 316 77817
תמונה של ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד ד“ר אינה אנטובה-איזנבוד Google ScholarScopus 312
פרופ‘ עידו אפרת Scopus 106 61627
תמונה של פרופ' אמנון בסר פרופ‘ אמנון בסר OrcidScopus 212 77861
תמונה של פרופ' דניאל ברנד פרופ‘ דניאל ברנד OrcidScopus 37/213 61605
תמונה של ד"ר מיכאל ברנדנבורסקי ד“ר מיכאל ברנדנבורסקי OrcidScopus 306 77805
ד“ר סאק גבריאליאן Scopus 315 77816
ד“ר גילי גולן 302 77801
תמונה של פרופ' נדיה גורביץ פרופ‘ נדיה גורביץ Scopus 110 77849
תמונה של פרופ' יאיר גלזנר פרופ‘ יאיר גלזנר OrcidScopus 205 77877
פרופ‘ חן דובי
תמונה של ד"ר דניאל דיסני ד“ר דניאל דיסני 108 61603
תמונה של ד"ר ישי דן-כהן ד“ר ישי דן-כהן Scopus 214 77862
תמונה של פרופ' אילן הירשברג פרופ‘ אילן הירשברג Google ScholarScopus 203 77860
תמונה של ד"ר יאיר הרטמן ד“ר יאיר הרטמן OrcidGoogle ScholararXiv 207 72717
פרופ‘ ויקטור ויניקוב Scopus 103 61618
פרופ‘ בוריס זלצמן Scopus 211 61607
תמונה של פרופ' אסף חסון פרופ‘ אסף חסון Scopus 204 77814
תמונה של פרופ' איליה טיומקין פרופ‘ איליה טיומקין Google ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 213 61694
תמונה של פרופ' אריאל ידין פרופ‘ אריאל ידין OrcidScopus 114 61617
תמונה של פרופ' אמנון יקותיאלי פרופ‘ אמנון יקותיאלי Scopus 202 77516
פרופ‘ מיכאל לוין OrcidScopus 216 61652
תמונה של פרופ' ארקדי ליידרמן פרופ‘ ארקדי ליידרמן(*) OrcidScopus 308 77811
תמונה של פרופ' תם מאירוביץ פרופ‘ תם מאירוביץ Scopus 313 77651
פרופ‘ מיכאל מוזיצו‘ק(*) 305 77805
ד“ר דניאל מרקייביץ‘ OrcidScopus 206 61614
פרופ‘ גריגורי משביצקי(*) Scopus 304 77803
תמונה של ד"ר יער סולומון ד“ר יער סולומון OrcidScopus 317 77883
תמונה של פרופ' איתן סייג פרופ‘ איתן סייג OrcidScopus 107 72713
תמונה של פרופ' שחר סמורודינסקי פרופ‘ שחר סמורודינסקי Scopus 208 61604
פרופ‘ ארקדי פוליאקובסקי Scopus 314 79760
תמונה של פרופ' פיודור פקוביץ פרופ‘ פיודור פקוביץ OrcidScopus 310 77815
תמונה של פרופ' רונן פרץ פרופ‘ רונן פרץ OrcidScopus 309 72712
פרופ‘ נינה צרנייבסקיה(*) Orcid 307 77810
תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן פרופ‘ מנחם קוג‘מן Scopus 111 61549
תמונה של ד"ר דוד קורווין ד“ר דוד קורווין 215/58 6461615
תמונה של ד"ר משה קמנסקי ד“ר משה קמנסקי OrcidGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXivMathscinet 104 61616
תמונה של פרופ' דמיטרי קרנר פרופ‘ דמיטרי קרנר Scopus 217 61606
תמונה של ד"ר אלי שמוביץ ד“ר אלי שמוביץ Orcid 102 61612

סגל אמריטוס ובפרישה

תמונה
שם
תמונה של Emeritus Prof Michael Lin Emeritus Prof Michael Lin 209 61621
Emeritus Prof Theodore Eisenberg מינוס 102 77800
Emeritus Prof Paul Fuhrmann מינוס 102 77800
Emeritus Prof Genrich Belitskii 116 77851
תמונה של Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Emeritus Prof Rathindra Nath Sen 116 77851
Emeritus Prof Alexander Markus 312 77853
Prof. Mark Ayzenberg-Stepanenko(*) -119 77803
Emeritus Prof Vadim Tkachenko 312 77853
Emeritus Prof Amos Altshuler 116 77851
פרופ‘ אמריטוס אורי אברהם 37/204 72711
פרופ‘ מיכאל ברברמן(*) 302 77801
תמונה של פרופ' ליאוניד ברזנסקי פרופ‘ ליאוניד ברזנסקי(*) 304 77805
תמונה של פרופ' אמריטוס ולדימיר גולדשטיין פרופ‘ אמריטוס ולדימיר גולדשטיין 112 61620
פרופ‘ גריגורי דרפל(*) Scopus 307 77810
תמונה של פרופ' אמריטוס מרים כהן פרופ‘ אמריטוס מרים כהן 115 61611
תמונה של פרופ' רובים ליפאנסקי פרופ‘ רובים ליפאנסקי(*) Scopus 303 77802
פרופ‘ אמריטוס ולדימיר פונף OrcidScopus 113 77850
פרופ‘ אמריטוס אברהם פיינטוך 105 61613
פרופ‘ לאוניד פריגוזין Scopus 303 77802
תמונה של פרופ' מיכאל קלין פרופ‘ מיכאל קלין(*) 308 77811
תמונה של פרופ' יצחק רובינשטיין פרופ‘ יצחק רובינשטיין Scopus 211 61607
פרופ‘ בן ציון רובשטיין(*) Scopus 302 77801
תמונה של פרופ' אמריטוס יואב שגב פרופ‘ אמריטוס יואב שגב OrcidScopus 215 61615
Prof. Michael Gil(*) -- --
Dr. Alexander Kaganovich(*) 30/111 77557

לזכרם

Emeritus Prof Jesse Shapiro

Prof. Yitshak Chaikovsky

פרופ' אמריטוס אליהו גרצבך

פרופ' זאב וקסמן

פרופ' משה ליבשיץ

ד"ר אלחנן לייבוביץ

פרופ' גדליה עילם

פרופ' נפתלי קרביצקי

פרופ' מתתיהו רובין

פרופ' ולדימיר שבלב

Prof. Michael Lomonosov

הערות

  • הסימון (*) מציין סגל בתמיכת תכנית קמע
  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת