ראו גם את מחקר אנשי הסגל

סגל בכיר

תמונה
שם
תמונה של ד"ר יזהר אופנהיים ד“ר יזהר אופנהיים 316 77817
תמונה של ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד ד“ר אינה אנטובה-איזנבוד 312
פרופ‘ עידו אפרת 106 61627
תמונה של פרופ' אמנון בסר פרופ‘ אמנון בסר 212 77861
תמונה של פרופ' דניאל ברנד פרופ‘ דניאל ברנד 37/213 61605
ד“ר מיכאל ברנדנבורסקי 306 77805
ד“ר סאק גבריאליאן 315 77816
ד“ר גילי גולן 302 77801
תמונה של פרופ' נדיה גורביץ פרופ‘ נדיה גורביץ 110 77849
תמונה של פרופ' יאיר גלזנר פרופ‘ יאיר גלזנר 205 77877
תמונה של ד"ר דניאל דיסני ד“ר דניאל דיסני 108 61603
תמונה של ד"ר ישי דן-כהן ד“ר ישי דן-כהן 214 77862
תמונה של פרופ' אילן הירשברג פרופ‘ אילן הירשברג (ראש המחלקה) 203 77860
תמונה של ד"ר יאיר הרטמן ד“ר יאיר הרטמן 207 72717
פרופ‘ ויקטור ויניקוב 103 61618
פרופ‘ בוריס זלצמן 211 61607
תמונה של ד"ר אסף חסון ד“ר אסף חסון 204 77814
תמונה של פרופ' איליה טיומקין פרופ‘ איליה טיומקין 213 61694
תמונה של פרופ' אריאל ידין פרופ‘ אריאל ידין 114 61617
תמונה של פרופ' אמנון יקותיאלי פרופ‘ אמנון יקותיאלי 202 77516
פרופ‘ מיכאל לוין 216 61652
תמונה של פרופ' תם מאירוביץ פרופ‘ תם מאירוביץ 313 77651
ד“ר דניאל מרקייביץ' 206 61614
תמונה של ד"ר יער סולומון ד“ר יער סולומון 317 77883
פרופ‘ איתן סייג 107 72713
תמונה של פרופ' שחר סמורודינסקי פרופ‘ שחר סמורודינסקי 208 61604
פרופ‘ ארקדי פוליאקובסקי 314 79760
תמונה של פרופ' פיודור פקוביץ פרופ‘ פיודור פקוביץ 310 77815
פרופ‘ לאוניד פריגוזין 303 77802
תמונה של פרופ' רונן פרץ פרופ‘ רונן פרץ 309 72712
תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן פרופ‘ מנחם קוג'מן 111 61549
תמונה של ד"ר משה קמנסקי ד“ר משה קמנסקי 104 61616
תמונה של פרופ' דמיטרי קרנר פרופ‘ דמיטרי קרנר 217 61606
תמונה של פרופ' יואב שגב פרופ‘ יואב שגב 215 61615

סגל אמריטוס ובפרישה

לזכרם

Prof. Yitshak Chaikovsky

פרופ' זאב וקסמן

פרופ' משה ליבשיץ

ד"ר אלחנן לייבוביץ

פרופ' גדליה עילם

פרופ' נפתלי קרביצקי

פרופ' מתתיהו רובין

Prof. Michael Lomonosov

הערות

  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת