ראו גם את מחקר אנשי הסגל

סגל בכיר

תמונה
שם
תמונה של ד"ר יזהר אופנהיים ד“ר יזהר אופנהיים Scholars@BGUOrcidScopus 316 77817
תמונה של ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד ד“ר אינה אנטובה-איזנבוד Scholars@BGUScopus 312
פרופ‘ עידו אפרת Scholars@BGUScopus 106 61627
תמונה של פרופ' אמנון בסר פרופ‘ אמנון בסר Scholars@BGUOrcidScopus 212 77861
תמונה של פרופ' דניאל ברנד פרופ‘ דניאל ברנד Scholars@BGUOrcidScopus 37/213 61605
ד“ר מיכאל ברנדנבורסקי Scholars@BGUOrcidScopus 306 77805
ד“ר סאק גבריאליאן Scholars@BGUScopus 315 77816
ד“ר גילי גולן Scholars@BGU 302 77801
תמונה של פרופ' נדיה גורביץ פרופ‘ נדיה גורביץ Scholars@BGUScopus 110 77849
תמונה של פרופ' יאיר גלזנר פרופ‘ יאיר גלזנר Scholars@BGUOrcidScopus 205 77877
תמונה של ד"ר דניאל דיסני ד“ר דניאל דיסני Scholars@BGU 108 61603
תמונה של ד"ר ישי דן-כהן ד“ר ישי דן-כהן Scholars@BGUScopus 214 77862
תמונה של פרופ' אילן הירשברג פרופ‘ אילן הירשברג Scholars@BGUGoogle ScholarScopus 203 77860
תמונה של ד"ר יאיר הרטמן ד“ר יאיר הרטמן Scholars@BGUOrcid 207 72717
פרופ‘ ויקטור ויניקוב Scholars@BGUScopus 103 61618
פרופ‘ בוריס זלצמן Scholars@BGUScopus 211 61607
תמונה של פרופ' אסף חסון פרופ‘ אסף חסון Scholars@BGUScopus 204 77814
תמונה של פרופ' איליה טיומקין פרופ‘ איליה טיומקין Scholars@BGUScopus 213 61694
תמונה של פרופ' אריאל ידין פרופ‘ אריאל ידין Scholars@BGUOrcidScopus 114 61617
תמונה של פרופ' אמנון יקותיאלי פרופ‘ אמנון יקותיאלי Scholars@BGUScopus 202 77516
פרופ‘ מיכאל לוין Scholars@BGUOrcidScopus 216 61652
תמונה של פרופ' תם מאירוביץ פרופ‘ תם מאירוביץ Scholars@BGUScopus 313 77651
ד“ר דניאל מרקייביץ‘ Scholars@BGUOrcidScopus 206 61614
תמונה של ד"ר יער סולומון ד“ר יער סולומון Scholars@BGUOrcidScopus 317 77883
תמונה של פרופ' איתן סייג פרופ‘ איתן סייג Scholars@BGUOrcidScopus 107 72713
תמונה של פרופ' שחר סמורודינסקי פרופ‘ שחר סמורודינסקי Scholars@BGUScopus 208 61604
פרופ‘ ארקדי פוליאקובסקי Scholars@BGUScopus 314 79760
תמונה של פרופ' פיודור פקוביץ פרופ‘ פיודור פקוביץ Scholars@BGUOrcidScopus 310 77815
תמונה של פרופ' רונן פרץ פרופ‘ רונן פרץ Scholars@BGUOrcidScopus 309 72712
תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן פרופ‘ מנחם קוג‘מן Scholars@BGUScopus 111 61549
תמונה של ד"ר משה קמנסקי ד“ר משה קמנסקי Scholars@BGUOrcidGoogle ScholarScopusWeb of SciencearXiv 104 61616
תמונה של פרופ' דמיטרי קרנר פרופ‘ דמיטרי קרנר Scholars@BGUScopus 217 61606
תמונה של פרופ' יואב שגב פרופ‘ יואב שגב Scholars@BGUOrcidScopus 215 61615
ד“ר אלי שמוביץ Scholars@BGUOrcid 102 61612

סגל אמריטוס ובפרישה

תמונה
שם
Emeritus Prof Eliyahu Gertsbakh Scholars@BGU 116 77851
Emeritus Prof Theodore Eisenberg Scholars@BGU -102 77800
Emeritus Prof Paul Fuhrmann Scholars@BGU -102 77800
Emeritus Prof Genrich Belitskii Scholars@BGU 116 77851
תמונה של Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Emeritus Prof Rathindra Nath Sen Scholars@BGU 116 77851
Emeritus Prof Alexander Markus Scholars@BGU 312 77853
Emeritus Prof Jesse Shapiro Scholars@BGU 116 77851
Prof. Mark Ayzenberg-Stepanenko Scholars@BGU -119 77803
Emeritus Prof Vadim Tkachenko Scholars@BGU 312 77853
Emeritus Prof Amos Altshuler Scholars@BGU 116 77851
תמונה של Emeritus Prof Michael Lin Emeritus Prof Michael Lin Scholars@BGU 209 61621
פרופ‘ אמריטוס אורי אברהם Scholars@BGU 37/204 72711
פרופ‘ אורי און Scholars@BGUScopus 102 61612
פרופ‘ מיכאל ברברמן Scholars@BGU 302 77801
תמונה של פרופ' אמריטוס ליאוניד ברזנסקי פרופ‘ אמריטוס ליאוניד ברזנסקי Scholars@BGU 304 77805
תמונה של פרופ' אמריטוס ולדימיר גולדשטיין פרופ‘ אמריטוס ולדימיר גולדשטיין Scholars@BGU 112 61620
פרופ‘ גריגורי דרפל Scholars@BGUScopus 307 77810
תמונה של פרופ' אמריטוס מרים כהן פרופ‘ אמריטוס מרים כהן Scholars@BGU 115 61611
תמונה של פרופ' רובים ליפאנסקי פרופ‘ רובים ליפאנסקי Scholars@BGUScopus 303 77802
ד“ר אלנה ליצין Scholars@BGUScopus 305 77804
פרופ‘ ולדימיר פונף Scholars@BGUOrcidScopus 113 77850
פרופ‘ אמריטוס אברהם פיינטוך Scholars@BGU 105 61613
פרופ‘ לאוניד פריגוזין Scholars@BGUScopus 303 77802
תמונה של פרופ' מיכאל קלין פרופ‘ מיכאל קלין Scholars@BGU 308 77811
תמונה של פרופ' יצחק רובינשטיין פרופ‘ יצחק רובינשטיין Scholars@BGUScopus 211 61607
פרופ‘ בן ציון רובשטיין Scholars@BGUScopus 302 77801
Dr. Alexander Kaganovich Scholars@BGU 30/111 77557
Prof. Michael Gil Scholars@BGU -- --
Prof. Vladimir Shevelev Scholars@BGU -- --

לזכרם

Prof. Yitshak Chaikovsky

פרופ' זאב וקסמן

פרופ' משה ליבשיץ

ד"ר אלחנן לייבוביץ

פרופ' גדליה עילם

פרופ' נפתלי קרביצקי

פרופ' מתתיהו רובין

Prof. Michael Lomonosov

הערות

  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת