פרטי התקשרות

טלפון +972 8 646 1608/9
פקס +972 8 647 7648
דואל
בניין דייכמן (58)
כתובת דואר
המחלקה למתמטיקה
אוניברסיטת בן-גוריון
תד 653
באר-שבע 8410501

ריכוז ענייני סטודנטים לתואר ראשון

גב‘ אירית נתניה

ממונה על המנהל

גב‘ אלנה סיטרוק
דואל
טלפון
61608
חדר
7

תיאום מחלקתי

גב‘ שירלי שחר
דואל
טלפון
61689
חדר
5

תיאום מחלקתי

גב‘ הדס ורום
דואל
טלפון
61689
חדר
5

ניהול תקציבי מחקר

גב‘ ילנה דיומין
דואל
טלפון
61611
חדר
115

ראשי המחלקה

יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון

פרופ‘ אריאל ידין
דואל
טלפון
61617
חדר
114
תמונה של פרופ' אריאל ידין
דואל
טלפון
61694
חדר
213
תמונה של פרופ' איליה טיומקין

יו"ר ועדת הוראה לתארים מתקדמים

פרופ‘ יזהר אופנהיים
דואל
טלפון
77817
חדר
316
תמונה של פרופ' יזהר אופנהיים

הערות

  • מחו"ל, יש לחייג +972-8-64x-xxxx. בישראל, יש לחייג 08-64-x-xxxx.
  • לכתובת הדואל יש להוסיף @bgu.ac.il, אלא אם צוין אחרת
  • כל המשרדים נמצאים בבניין דייכמן (#58) אלא אם צוין אחרת