23–2022–ב

שעה ומקום:

  • יום ג 10:00 - 08:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 5
  • יום ה 12:00 - 10:00 in צוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 115

נושאי לימוד

נושאים
  1. מבוא ומושגים בסיסיים.
  2. חסמים על גודל קודים.
  3. שדות סופיים.
  4. קודים ליניאריים.
  5. קודים מושלמים.
  6. קודים ציקליים.
  7. אריזות כדורים.
  8. חסמים אסימפטוטיים על גודל קודים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.4501