פרטי התקשרות

חדר
מינוס 110 (שעות קבלה: בניין 58B חדר מינוס 121)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ב' בין השעות 15:30-17:30 (בתקופת הבחינות בלבד)