פרטי התקשרות

חדר
110- (שעות קבלה: דרך הזום: רביעי 10-11 חדו"א 1 להנדסת חשמל רביעי 11-12 חדו"א 2 להנדסת מערכות תוכנה ומידע)
טלפון
דואל
שעות קבלה
חדוא ג2 בימי שלישי 10-11 חדוא 2 להנדסת תוכנה בימי שלישי 11-12 חדוא 1 להנדסת חשמל בימי שלישי 13-12