תמונה של פרופ' אסף חסון

מחקר

Model theory and applications to algebra and geometry.

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

הוראה בסמסטר הנוכחי

פרטי התקשרות

חדר
204
טלפון
77814
דואל