פרטי התקשרות

חדר
110- (שעות קבלה: בניין 62 חדר מינוס 126)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ד' 18:00-19:00 (חדו"א 2 להנדסה), 19:00-20:00 (חדו"א 1 למדמ"ח)