פרטי התקשרות

חדר
119- (שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 119)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ג' 15:00-16:00, יום ה' 11:00-12:00