תמונה של פרופ' מנחם קוג'מן

מחקר

Set theory, mathematical logic, combinatorics.

הוראה בסמסטר הנוכחי

פרטי התקשרות

חדר
111
טלפון
61549
דואל