מחקר

Free Analysis, Operator Theory, Complex Analysis

פרטי התקשרות

חדר
318 (שעות קבלה: בניין 58B חדר מינוס 120)
טלפון
77882
דואל
שעות קבלה
יום ה' בשעות הבאות על פי חלוקה לקורסים: 14-16, אלגברה 1 16-18, חדו״א להנדסה 18-20, חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל