תמונה של פרופ' תם מאירוביץ

מחקר

Ergodic theory and dynamical systems,  in particular symbolic dynamics and related aspects of probability theory. 

קבוצות מחקר

הוראה בסמסטר הנוכחי

פרטי התקשרות

חדר
313 (שעות קבלה: במייל- שעות הקבלה יתקיימו בזום. הקישור מפורסם באתר המודל של הקורס. פגישה פרונטלית או קבלת קישור)
טלפון
77651
דואל
שעות קבלה
שעות קבלה לתקופת הבחינות - בתאום מראש במייל. לקראת מועד ב' של הקורס חדו"א 1 להנדסה יפורסמו שעות קבלה מרוכזות באתר הקורס.