מחקר

זהויות ברשת
BGU Pure
Scopus
Web of Science

פרטי התקשרות

חדר
(שעות קבלה: בניין 58 חדר מינוס 120 (קומת מרתף))
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ה' 10:00-12:00