מחקר

זהויות ברשת
BGU Pure
Scopus

פרטי התקשרות

חדר
מינוס 127 (שעות קבלה: בניין 62 חדר 38)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום א' 13:00-14:00 יום ה' 10:00-11:00