מחקר

זהויות ברשת
BGU Pure
Scopus

פרטי התקשרות

חדר
מינוס 127 (שעות קבלה: בניין 58B חדר מינוס 120)
טלפון
דואל
שעות קבלה
יום ג' 12:00-13:00+ 15:00-16:00