פרטי התקשרות

חדר
110- (שעות קבלה: 38 בנין 62 ביום א' ו99B בנין 58 ביום ג')
טלפון
דואל