שעה
מרץ 29, 2016
מקום
Room -101, Math building (58), BGU
אתר הבית
Algebraic Combinatorics day

In honor of Prof. Mikhail Klin, on the occasion of his retirement