דניאל ברנד

יום שלישי, 8 במרץ, 2016, 18:30 – 20:00, אולם 101-

תקציר:

נדון בשאלות אחדות בהקשר לפאזל שחור ופתור — קומבינטוריות, הסתברותיות ואלגוריתמיות.