איתן סייג

יום שלישי, 15 במרץ, 2016, 18:30 – 20:00, אולם 101-

תקציר:

בהרצאה נתייחס למספר בעיות ספירה שמקורן בתורת המספרים (ספירה של נקודות סריג בתוך גופים, ספירה של פתרונות של משוואות דיופנטיות מעל שדות סופיים) ונראה (לא נוכיח…) איך כלים גיאומטריים מסייעים כבמטה קסם לטיפול בבעיות אלו ולקבלת הערכות מהימנות על תוצאות הספירה. נתהה ביחד, איך הגיאומטריה של הרצף (טופולוגיה וגיאומטריה רימנית) מספקת כלים לפתרון בעיות מתורת המספרים. אם הזמן ירשה נזכיר גם את הבעיה (הפילוסופית ?) הבאה: מה מספרות לנו השגיאות (בהערכת מספר הפתרונות) ?