יאיר גלזנר

יום שלישי, 21 במרץ, 2017, 18:30 – 20:00, אולם 101-

תקציר:

הכנסת מושג היריעה, על ידי גאוס ורימן מהווה את אחת מנקודות המפנה בהתפתחות הגיאומטריה. לאחרונה הסעיר את עולם המתמטיקה פתרון של בעיית הגיאומטריזציה של Thurston על ידי Grigori Perelman. פתרון שממיין במובן מסוים את כל היריעות הקומפקטיות התלת מימדיות.

אנחנו ננסה להבין במה מדובר דרך סקר של הבעיה הדו-מימדית (שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה) ונסקור את הפתרון שלה.