עמוד זה מציג את כל האירועים המתרחשים במחלקה השבוע. ניתן לבחור שבוע אחר, או תאריכים שונים, בשדות בתחתית העמוד.

Arithmetic applications of o-minimality

Section 4 (cont)

אוק 19, 10:10—12:00, 2021, online

מרצה

Moshe Kamensky (BGU)

קולוקוויום

תב“ה

אוק 19, 14:30—15:30, 2021, Math -101

מרצה

Departamental meeting

BGU Probability and Ergodic Theory (PET) seminar

Intermediate subalgebras of commutative crossed products of discrete group actions. Online

אוק 21, 11:10—12:00, 2021, Building 34, room 14

מרצה

Tattwamasi Amrutam (Ben-Gurion University)

תקציר

In this talk, we shall focus our attention on intermediate subalgebras of $C(X)\rtimes_r\Gamma$ (and $L^{\infty}(X,\nu)\ltimes\Gamma$). We begin by describing the construction of the commutative crossed product $C(X)\rtimes_r\Gamma$ and how the group contributes to its structure. We shall talk about various (generalized) averaging properties in this context. As a first application, we will show that every intermediate $C^*$-subalgebra $\mathcal{A}$ of the form $C(Y)\rtimes_r\Gamma\subseteq\mathcal{A}\subseteq C(X)\rtimes_r\Gamma$ is simple for an inclusion $C(Y)\subset C(X)$ of minimal $\Gamma$-spaces whenever $C(Y)\rtimes_r\Gamma$ is simple. We shall also show that, for a large class of actions of $C^*$-simple groups $\Gamma\curvearrowright X$, including non-faithful action of any hyperbolic group with trivial amenable radical, every intermediate $C^*$-algebra $\mathcal{A}$, $C_r^*(\Gamma)\subset \mathcal{A}\subset C(X)\rtimes_r\Gamma$ is a crossed product of the form $C(Y)\rtimes_r\Gamma$, $C(Y)\subset C(X)$ is an inclusion of $\Gamma$-$C^*$-algebras.


תאריכים אחרים