השלמת מדעים - מדמ“ח

כל קורסי המחלקה למדעי המחשב הינם קורסי השלמה למדעים, בתנאי שעומדים בקורסי הקדם.

דרישות מסלול