תיאור

יש להשלים את דרישות הלימודים בתואר מדעי המחשב ראשי, למעט קורסי המתמטיקה המופיעים שם, ולמעט הקורסים הבאים:

  • מבנים בדידים וקומבינטוריקה 202-11061
  • מבוא לאנליזה נומרית 202-13011