18–2017–א

נושאי לימוד

התהליך diffusion limited aggregation (או בקצרה DLA) הוא אחד התהליכים המרתקים בפיסיקה. למרות שהוא מוכר ונחקר כבר כמעט 40 שנה, עדיין רב הנסתר על הגלוי. התהליך נחקר בעיקר בגירסה המישורית שלו. בפרויקט הזה אנו נבצע סימלציות ממוחשבות של DLA בשריגים שונים, אאוקלידים ולא אאוקלידים. המטרה היא לקבל תמונות של צביר החלקיקים כדי להבין את התנהגות התהליך לטווח ארוך. כמו כן, נשתמש בסימולציות למדידת מדדים שונים של הצביר, כגון קצב התקדמות, מימד פרקטלי, ועוד.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.2191