18–2017–א

פרופ' אמריטוס דניאל ברנד

שעה ומקום:

יום א 12:00 - 11:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 205
יום ד 18:00 - 16:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 144

נושאי לימוד

הקורס יציג את תורת המשחקים בעיקר מנקודת מבט מתימטית. הנושאים שיכוסו:

  1. משחקים קומבינטוריים.
  2. משחקי שני שחקנים סכום אפס.
  3. תכנון ליניארי.
  4. משחקי סכום כללי.
  5. נקודות שווי-משקל.
  6. משחקי תור אקראי.
  7. התאמות יציבות.
  8. הצבעות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8131