19–2018–א

ד"ר יזהר אופנהיים

שעה ומקום:

יום ב 14:00 - 12:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 141
יום ד 16:00 - 14:00 בגוטמן [32] חדר 209

נושאי לימוד

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות $L_p$), משפט לוזין, מרחבי $L_p$, מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0081