19–2018–א

שעה ומקום:

יום ג 11:00 - 09:00 במנדל [14] חדר -102
יום א 16:00 - 14:00 בצוקר, גולדשטיין-גורן [72] חדר 218

נושאי לימוד

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה ושימושיהם: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואת החום.
  3. שימושים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9171

פניות סטודנטים

נציג ועד
יובל אקריש
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול
סגל חיצוני