19–2018–א

פרופ' אמנון בסר

שעה ומקום:

יום ד 14:00 - 12:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 103

נושאי לימוד

מטרת הקורס: ללמד את השיטות הבסיסיות של גיאומטריה אלגברית נומרית המאפשרת למצוא את הפתרונות למערכת של משוואות פולינומיאליות במרוכבים וכן שימושים של שיטות אלה. נושאי הקורס: פולינומים במספר משתנים, קבוצת האפסים, רזולטנטות, אלימינציה ומשפטי בזו, שיטת ניוטון במספר משתנים, המשכה הומוטופית ומציאת פתרונות מבודדים, חישוב רכיבים ממימד גבוה, שימושים ברובוטיקה ובתחומים אחרים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0381