19–2018–א

ד"ר נטליה קרפיבניק

נושאי לימוד

גבולות ורציפות של פונקציות, יישומים פונקציות גזירות, יישומים כללי גזירה, גזירה של פונקציות סתומות, יישומים חקירת פונקציות, פונקציות מרובות משתנים, נגזרות חלקיות, יישומים האינטגרל המסוים, האינטגרל הלא מסוים, יישומים של אינטגרלים, טכניקות אינטגרציה, פולינומי טיילור, משוואות דיפרנציאליות פשוטות

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9431

פניות סטודנטים

נציג ועד
מאי לאור
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - מדעי הבריאות וניהול - מאי אגם
סגל חיצוני