22–2021–א

פרופ' יזהר אופנהיים

נושאי לימוד

  1. גרפים מרחיבים ושימושיהם - הגדרות שקולות (הרחבה ספקטרלית, קבוע צ‘יגר, א“ש בוזר–צ‘יגר), למת הערבוב, משפט אלון–בופנה, שימושים, בניות מפורשות והסתברותיות
  2. תכונת T של קשדן - מבוא קצר להצגות של חבורות (סופיות ואינסופיות), גרפי קיילי ושרייר, תכונת T — הגדרה + תכונות, דוגמאות, בניית גרפים מרחיבים באמצעות תכונת T.
  3. נושאים נוספים (ככל שירשה הזמן ובהתאם לטעם של התלמידים) - בניית הזיג-זג, משפטי נקודת שבת (על עצים/על מרחבי הילברט), הרחבה בקומפלקסים סימפליציאליים ועוד.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0411