22–2021–א

פרופ' ארקדי פוליאקובסקי

שעה ומקום:

  • יום א 16:00 - 14:00
  • יום ג 11:00 - 09:00

נושאי לימוד

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה ושימושיהם: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואת החום.
  3. שימושים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9171

פניות סטודנטים

נציג ועד
מיכל מור
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - ניצן עציון
סגל חיצוני