23–2022–א

ד"ר דניאל דיסני

תקציר

ספרות מומלצת:

-זוריץ׳, אנליזה מתמטית I וII, ספרינגר

נושאי לימוד

קבוצות פתוחות, סגורות, קומפקטיות במרחב האוקלידי. נורמות מטרציאליות ושקילות הנורמות. גבולות ורציפות בכמה משתנים. מסילות וקשירות מסילתית. נזגרות חלקיות וכווניות, הגרדיינט ומושג הדיפרנציאביליות. משפטי הפונקציה הסתומה, הפתוחה וההפוכה. כופלי לגרנז‘. אופטימיזציה, מטריצת ההסיאן ונקודות קריטיות. אינטגרל רימן הרב-מימדי: משפט פוביני, משפט שינוי המשתנה.

דרישות והרכב ציון הקורס

לכל סטודנט, הציון יחושב על פי המספר הגדול ביותר בין

א. עבודות בית 10% בוחן 20% מבחן סופי 70%

ב. עבודות בית 10% בוחן 10% מבחן סופי 80%

אם לא ימצא בודק, משקל העבודות בית יועבר למבחן הסופי.

היעדרות מהבוחן: תלמיד שנעדר מהבוחן ללא סיבה מוצדקת יקבל ציון 0 על חלק זה של הקורס. הסיבות המוצדקות הן הסיבות המוגדרות ”מניעה חמורה“ בנוהל הבחינות של האוניברסיטה. במקרה של היעדרות מסיבה מוצדקת, יש למסור אישור מתאים למרצה. במקרה של היעדרות בשל שירות מילואים, יש למסור אישור על שירות המילואים בפועל, ולא צו קריאה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.1031