23–2022–א

פרופ' דמיטרי קרנר

נושאי לימוד

  1. חוגים ואידאלים.
  2. מודולים. סדרות מדוייקות. מכפלה טנזורית של מודולים.
  3. חוגים נטרים ומודולים מעליהם
  4. משפט הבסיס של הילברט.
  5. מודולים נוצרים סופית מעל תחום אידאילים ראשיים.
  6. משפט האפסים של הילברט.
  7. יריעות אפיניות.
  8. אידיאלים ראשונים ולוקליזציה. פרוק פרימרי.
  9. חוגי הערכה בדידה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.7071