23–2022–א

פרופ' יאיר גלזנר

שעה ומקום:

  • יום א 18:00 - 16:00 in בנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 125
  • יום ג 12:00 - 10:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 207

נושאי לימוד

  • מערכות דינמיות כמושג מתמטי, רקע ומוטיבציה
  • נשנות, ויישומיה - משפט ואן-דר-וורדאן
  • מושגי יסוד בדינמיקה טופולוגית: טרנזטיביות טופולוגית, מינימליות, ערבוב טופולוגי, הרחבה, רציפות במידה אחידה.
  • סיבובים של המעגל, הומיאומופיזמים של המעגל, מספרי סיבוב ומשפט Denjoy
  • אנטרופיה טופולוגית
  • אוטומורפיזמים של הטורוס, חבורות קומפקטיות
  • מרחבי הזזה, והזזות מטיפוס סופי
  • מבוא לתורה ארגודית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0611