23–2022–א

ד"ר נטליה גולקו

נושאי לימוד

מושגי יסוד, שדות כוונים. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, משוואות ספרביליות ומדויקות, גורם אינטגרציה. שיטות ישירות לפתרון משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, משוואות ברנולי. קירובי אוילר. דוגמאות, גידול אוכלוסיה. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות עם מקדמים קבועים, מרחב הפתרונות, הורונסקיאן. משוואות לא הומוגניות, וריאציה של הפרמטרים. מערכות של שתי משוואות מסדר ראשון עם מקדמים קבועים. דוגמאות ושימושים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9341

פניות סטודנטים

נציג ועד
מריאנה עודדאלה
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - מדעי הטבע - אביטל פיימן
סגל חיצוני